Download 109326668 Alfabetul Corpului Uman PDF

Title109326668 Alfabetul Corpului Uman
File Size1.8 MB
Total Pages132
Document Text Contents
Page 66

„Cheia este alfabetul ebraic în ale sale 27 de litere şi nu cele 22 aparenţe.”
Trebuie să ţinem cont de cele 5 litere finale.

Faţa vizibilă înmulţită cu faţa ascunsă este într-un fel punerea în mişcare :
26 x 27 = 702

702, număr înalt simbolic pentru că este acela al valorii numerice a Sabath-ului în
ebraică ( 400 ת, 2 ב, 300 ש ).

Toate legăturile între structurile osoase sunt făcute prin sistemul nostru muscular :
luând numărul valorii vizibile a Y.H.V.H, 26, înmulţit prin valoarea sa ascunsă, 27,
obţinem 702 care este exact numărul de muschi ai corpului omenesc.

Fără a intra în detalii, avem de exemplu la menbrul superior 52 de muşchi adică de
2 x 26, şi este la fel la trunchi cu gâtul.

N.D.A. : Sistemul nostru muscular a fost de asemenea decodat după legile celor 64
de hexagrame ale Yi King de către Régis BLIN37.

III – Orologiile noastre biologice în timpul şi în spaţiul corpului.
Am văzut în tradiţia chineză că cele patru bigrame sau patru energii fundamentale :

T.G.C.A. funcţionează trei câte trei şi organizează cele trei focare care vor transmite,
transforma, specifica energiile noastre de funcţionare distribuite altor etaje ale maşinăriei
omeneşti.

Aceste focare funcţionează datorită energiilor ancestrale inseparabile de numărul
patru38. Ele se numesc :

- energie Yuan, aceea a suflului original
- energie Jing sau seminală
- energie Zong sau a liniei parietale
- plus Shen-ul sau „sufletul” atribuite individului la conceperea sa.

Focarele specifică datorită aporturilor nutriţionale, energia Wei sau energie
defensivă şi eliminatoare şi energie Iong sau de hrănire. Un anumit număr de suporturi vor
fi utilizate pentru a distribui aceste energii în funcţie de derularea timplui şi a necesităţilor
corpului.

Energia Wei, circulă foarte rapid în jurul celor 12 meridiane făcând 50 de cicluri pe
zi – adică 24 h : 50 = 28’48” – timpul realizării perfecte a celor 108 secvenţe ale Tai chi
Chuan, gimnastică de armonizare a energiilor corpului în China.

Energia Iong, mult mai lentă, circulă în cele 12 meridiane ale noastre în 24 de ore
adică 2 ore pe meridian.

Cele 12 meridiane.

37 Régis BLIN, Hexagrama Tridimensională, policopiată, învăţământ S.F.E.R.E.
38 după Révérend Père LARRE, doctorul Jean SCHATZ şi Elisabeth ROCHAT de la VALLEE în
Observaţii de Medicină Chinezp, ed. Maisonneuve.

V

R


TF

66

Page 67

În acest timp, energiile ancestrale au fost distribuite prin cele 8 vase care le primesc
după un ciclu zilnic, adică la fiecare 3 ore.39

Cele 8 vase, zise „minunate”. 40

39 Yvon Combe, Organizarea energetică Umană începând cu cele 8 Vase Minunate, Teză în Acupunctură
1982.
40 N.D.A. Este vorba, bine înţeles de orele solare.

21
h

23
h

IS

1 h
3 h

5 h

7 h

9 h

11
h

13
h 15

h

17
h

19
h

VBF

P

S

IG

SP

I

V

R

VS


TF

Miezul nop iiţ

Amiaza

Yan
g

Oe
Mo

Yan
g

Tsia
o

Mo

Inn
Tsia

o
Mo

Inn
Oe
Mo

Jenn
Mo

Tou
Mo

67

Tae
Mo

Tchong
Mo

Page 131

Postfaţă.

Această carte nu este decât o propunere la un dialog ştiinţă-tradiţie, la o deschidere
personală, fără ca vreo dogmă să fie impusă. Este rezultatul unei ascultări a înţelepciunii
trecutului : „Cel care ignoră lucrurile trecutului nu poate descoperi nimic pentru viitor”,
proverb chinezesc.
Decodarea datelor tradiţionale face să apară universalitatea Cunoaşterii; aceasta
permite umanului să înţeleagă mai bine raţiunea sa de a fi şi Devenirea sa.

„Dezvoltarea fizicii secolului XX a transformat deja conştiinţa celor care o
studiază. Studiile complementarităţii principiul incertitudinii şi interpretarea de la
Copenhaga a mecanicii cuantice, suscită percepţii (insights) ale naturii şi ale realităţii
foarte asemănătoare celor produse de studiul filosofiei orientale. Fizicienii cei mai
profunzi ai acestui secol au devenit din ce în ce mai conştienţi că au de-a face cu
inefabilul.”77

MC VS
77 Gary ZUKAV, Dansul Elementelor, Un survol al Noii Fizici, ed. Robert Laffont.

131

Page 132

TR TF

Bibliografie.

Cu mulţumirile mele tuturor gânditorilor şi autorilor care mi-au folosit mult în
această carte.

Dacă din neatenţie am omis să citez pe cineva în bibliografie, aceasta s-a întâmplat
cu totul involuntar şi-l rog să-mi accepte toate scuzele. Timp de treizeci de ani ocupaţi să
luăm note în seminarii, congrese, centre de cercetare ... se poate să fi rătăcit numele
autorului unei anume idei sau anume fraze.

A.I.E.V., Corpul energetic al omului, ed. Opéra
AMBELAIN Robert, Kabbala practică, ed. Bussière
AUBIER Dominique, Ordinea cosmică, ed. M.I.Labiste
AUBIER Dominique, Faţa ascunsă a creierului, ed. Séveyrat (tomurile I şi II)

132

Similer Documents