Download 12887287 Hermeneia Ontologia Operei de Arta Si Experienta Estetica PDF

Title12887287 Hermeneia Ontologia Operei de Arta Si Experienta Estetica
File Size4.0 MB
Total Pages102
Document Text Contents
Page 1

Nr. 8, 2008


Ontologia operei de artă şi experienţa estetică

Coordonator număr:
Petru BEJAN


HERMENEIA
– Revistă de studii şi cercetări hermeneutice –

Editura Fundaţiei Academice AXIS
IAŞI, 2008

Page 101

101

Despre autoriŞtefan AFLOROAEI (n. 1952). Profesor la Facultatea de Filosofie din Iaşi. Susţine prelegeri
de Hermeneutică filosofică, Metafizică, Teorii ale interpretării, Ideea europeană. Cărţi publicate:
Ipostaze ale raţiunii negative, 1991; Întâmplare şi destin, 1993; Lumea ca reprezentare a celuilalt, 1994 ;
Cum este posibilă filosofia în estul Europei, 1997; Locul metafizic al străinului (împreună cu Corneliu
Bâlbă şi George Bondor), 2003. Volume coordonate: Petre Botezatu. Itinerarii logico-filosofice, 1996;
Alternative hermeneutice (în memoria profesorului Ernest Stere), 1999; Limite ale interpretării, 2001;
Interpretare şi ideologie, 2002; Ideea europeană în filosofia românească, I, 2005; Ideea europeană în filosofia
românească, II, 2006. Prelegeri universitare publicate: Exegeză şi interpretare în filosofie, 2003; Prelegeri de
metafizică, 2004; Teorii ale interpretării, 2004; Prelegeri de hermeneutică filosofică, 2005 (reeditare în
2006).

Petru BEJAN (n. 1963), licenţiat în filosofie (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi) În prezent este
profesor doctor la Catedra de Istoria Filosofiei şi Hermeneutică, Universitatea “Al. I. Cuza” din
Iaşi. Volume publicate: Istoria semnului în patristică şi scolastică (1999), Critica filosofiei pure (2000),
Relaţii publice şi publicitate. Discurs, metodă, interpretare (2003), Hermeneutica prejudecăţilor (2004).
Colaborează la volumele: Cultură şi personalitate (1991), Petre Botezatu. Itinerarii logico-filosofice
(1996), Alternative hermeneutice (1999), Interpretare şi ideologie (2002). Coordonează revista de studii
şi cercetări hermeneutice Hermeneia.

Dan CHIŢOIU, conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Filosofie a Universităţii „Al.
I. Cuza” din Iaşi. Cărţi publicate: Virtute şi cunoaştere la Platon, Ed. Junimea, 1999; Repere în
filosofia bizantină, Ed. Axis, 2003. Domenii de competenţă: filosofie bizantină, filosofie antică
greacă şi orientală, hermeneutică filosofică, fenomenologie creştină.

Wilhelm DANCĂ a absolvit Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi (1986), iar în
perioada 1986-1991 a fost preot în Iaşi şi Bucureşti. A obţinut masteratul şi doctoratul la
Universitatea Gregoriană din Roma; între 1992 şi 1995 lucrează

Similer Documents