Download 172159177-Baltazar-Grasijan-Orakul-u-Svakoj-Prilici.pdf PDF

Title172159177-Baltazar-Grasijan-Orakul-u-Svakoj-Prilici.pdf
File Size494.4 KB
Total Pages67
Document Text Contents
Page 1

1

Page 2

2


Naslov originala:
Baltasar Gracian
BALTAZAR GRASIJAN


ORAKUL U SVAKOJ PRILICI

I UMEĆE OBAZRIVOSTIPrevod sa španskog i beleške:
ALEKSANDAR GRUJIČIĆ


PAIDEIA 2002.

Ovo delo prevedeno je uz pomoć Glavne direkcije za knjigu i biblioteke pri
španskom Ministarstvu kulture.

Prevodilac posebnu zahvalnost izražava Prevodilačkom centru u Tarasoni i
Regionalnoj vladi Aragona na pomoći oko priređivanja ovog prevoda.

Page 33

33

Nikada u svojemu lakoću ni običnost ne ističi, jer mu tako ne olakšavaš, već ga
otrcavaš; svi se upecaju na neobično, jer više privlači i ukus i razum.

151. MISLI UNAPRED:

danas za sutra, i sutra za prekosutra i još dalje u budućnost. Najbolje je proviđenje znati
kad valja predviđati; koji je na oprezu ne zna za uzbunu, jer je na opasnost pripravan.
Kasno je da gledaš hoćeš li zaplivati kad ti voda do grla dođe, to se uči unapred;
predviđaj zrelim razmišljanjem kad je čemu vreme. Uzglavlje je ćutljiva Sibila,24 pa je
korisnije zaspati misleći na ono što se ima uraditi nego izgubiti san zbog počinjene
gluposti. Neki prvo učine, pa tek onda glavom lupaju: to vredi koliko i tražiti
opravdanje mesto uzroka. Drugi, ni pre ni kasnije. Čitav život mora se promisliti e da se
ne bi zabasalo na pogrešan put: čestim promišljanjem i predviđanjem moć stičemo da
unapred živimo.

152. NE BUDI UZ ONE KOJI TE MOGU U ZASENAK BACITI,

ma u kom pogledu. Što pretiče u savršenstvu, pretiče u uvažavanju. Prvi će uvek imati
glavnu, a ti sporednu ulogu; ako li ti kakvo poštovanje i zapadne, neće biti doli mrvica
onog prvog. Stoluje Mesec jer je jedan, među tolikim zvezdama; počim sunce grane, il
prestane il nestane. Ne približuj se onome koji će te pomračiti, već kraj kojeg ćeš se
istaknuti. Jedino je tako dovitljivoj Fabuli25 pošlo za rukom pred Marcijalom se umiliti,
jer se među svojim rugobnim i zapuštenim sluškinjama lepotom isticala. Niti valja u
rđavom društvu opasnosti se izlagati, kao ni drugome počast izricati na uštrb vlastitog
ugleda. Za uspeh, drži se odličnika, kasnije, okruži se osrednjima.

153. IZBEGAVAJ DA SILNE PRAZNINE POPUNJAVAŠ.

A budeš li morao, gledaj da prazninu sigurno nadmašiš. Dvostruko valja vredeti da bi
prethodniku ravan bio. I koliko vešto činiš kad sebi nastavljača nađeš tako da za tobom
požale, još je veštije izbeći da te prethodnik ne zaseni. Velika praznina teško se
popunjava; koji prethodi uvek se boljim učini; čak ni jednakost nije dovoljna, jer prvi
prednost ima. Stoga je potrebno u vrlinama više nego on ponuditi, e da bi ga iz
naklonosti istisnuo.

154. NE DAJ SE NI LAKO PRIVOLETI NI LAKO UBEDITI.

Zrelost se prepoznaje po uzdržanom poverenju: kako je laž uobičajena, neka lako-
vernost bude neobična. Koji prebrzo poveruje, brzo se u čudu nađe. Ne valja ni da
drugi pomisli kako u njegovu dobronamernost sumnjamo, jer to znači iz nepristojnosti u
uvredu preći, i sagovornika za prevarenog ili za prevaranta držati. Pri tom je još veća
nezgoda što se neverica ćerkom laži smatra; otud lažljivca zlo iz dva pravca vreba, jer
nit veruje nit mu se veruje. Uzdržljivost u donošenju suda mudrost je u onoga koji sluša,
o tome neka ga uveri onaj koji kaže: "Ko lako zavoli, obazrivošću se podičiti ne može";
jer ako se laže rečima, laže se i delima, što je mnogo pogubnije.


24 Personifikacija proroštva, Apolonova sveštenica.
25 U epigramu 79. svoje VIII knjige, Marcijal (40-104) govori da se Fabula okruživala ružnim i

starim ženama kako bi svoju lepotu u poređenju s njima istakla.

Page 34

34

155. UMETI STRASTI ZAUZDATI.

Ako je mogućno, oprezno promišljanje nek predupredi niske nagone; opreznome to
neće teško pasti. Kod strasti je najvažnije osetiti kad nailaze, da bi njima odmah ovladao
i u video dokle možeš ići. S takvim vrsnim razmišljanjem umećeš u jarost da uđeš i iz
nje iziđeš bez posledica. Treba umeti zakočiti, i to na vreme, jer u trci to mnogo teže
biva. Najveća proba zdravog rasuđivanja: sačuvati hladnu glavu i kad ludilo u nju
navali. Svako preterivanje u strastvenosti izopačuje razumnost; no uz krajnju pažnju
nikad se nećeš o razum ogrešiti ni njegove granice preći. Strast se da zauzdati jedino
kad se smotrenosti čvrsto držimo, tako ćeš po razboritosti i doslednosti prvi biti, ako ne
i poslednji preostati26.

156. PRIJATELJI PO IZBORU.

To nek postanu tek kad dobro promisliš, i kad ih sudbina iskuša; i naklonost i razum
valja oko njih da se slože. Nema važnijeg preduzeća u životu, a najmanje mu se pažnje
posvećuje. Neki se kao prijatelji nameću, druge slučaj dovede. O tebi se sudi po tome
kakvi su ti prijatelji, otud mudar s neznalicama ne može; naklonost nije dovoljna za
tesno prijateljstvo, jer može iz njegove zabavnosti poteći više no iz prokušanosti.
Prijateljstava ima istinskih i prevrtljivih: druga su za uživanje, prva za obilat uspeh.
Malo ih je koji su prijatelji tvoje naravi, većinu privlači kad ti dobro ide. Saglasnost s
jednim jedinim često više koristi no naklonost mnogih drugih. Stoga izbor, a ne slučaj.
Mudar prijatelj ume da nas poštedi neprilika, glup ih na nas navlači. Ne treba ni silnu
sreću svojim prijateljima želeti, ako ih želiš sačuvati.

157. U LJUDIMA DA SE NE PREVARIŠ.

To je najopasnija, a najlakša greška. Da ti rog za sveću ne prodaju; ništa toliko ne
zaslužuje iznutra da se pogleda. Razumevati se u stvarima i poznavati ljude nije isto,
stoga je velika nauka proceniti naravi i tumačiti raspoloženja. Nužno je ljude proučavati
koliko i knjige.

158. UMETI SE PRIJATELJIMA KORISTITI.

Čitava veština za pametnu glavu: neki su dobri izdaleka, drugi izbliza; s kojim se
razgovarati ne može, prijatnom dopisivanju služi. Daljina ispravlja mane koje prisustvo
čini nepodnošljivima. U prijateljima se mora naći ne samo zadovoljstvo, već i korist.
Prijatelj treba da poseduje tri vrline koje neki pripisuju Dobru, a drugi Biću:
samosvojan, dobar i istinoljubiv da bude, jer prijatelj je sve i sva. Malo ih je dobrih, a ne
umeti ih izabrati još ih ređim čini. Važnije ih je zadržati no steći. Nađi one koji će
potrajati, makar u početku neznanci bili, jer dostatno je što će se u stare pretvoriti.
Najbolji su vispreni, sve i da ih dugo tražimo. Nema veće pustinje od života bez
prijatelja. Prijateljstvo umnožava dobro, i zlo na sebe prima, jedini je lek protiv nevolja
i najbolje rame za jadanje.

159. ZNATI BUDALE OTRPETI.

Otkako je sveta i veka, mudri teško glupost podnose, jer nestrpljivost sa naukom raste.
Velikom znanju teško je udovoljiti. Najvažnije je životno pravilo, smatra Epiktet,
trpeljiv biti, u tome leži polovina mudrosti. Da se svakolike gluposti otrpe, velika je


26 Grasijan parafrazira špansku poslovicu No hay hombre cuerdo a caballo ni colerico conjuicio, u

značenju „nit razumnog a doslednog, nit besnog a razboritog".

Page 66

66

259. Predupredi uvrede i učini ih uslugama. .................................................................. 53
260. Ni ti u tuđoj ni drugi u tvojoj vlasti sasvim da ne bude.......................................... 53
261. Ne istrajavati u gluposti.......................................................................................... 53
262. Umeti zaboravljati. ................................................................................................. 54
263. Mnoge stvari srcu prijaju, ali ih ne valja zbog tog posedovati. .............................. 54
264. Svakodnevna obazrivost. ........................................................................................ 54
265. Umeti svoje potčinjene na velika dela podsticati. .................................................. 54
266. Predobar, nedobar................................................................................................... 54
267. Svilena reč i blaga narav......................................................................................... 54
268. Mudar na početku učini čega se lud na kraju prihvata. .......................................... 55
269. Iskoristi kad si gdegod nov..................................................................................... 55
270. Ne osuđuj ti jedini ono što se većini dopada. ......................................................... 55
271. Koji malo zna nek se u svakom delanju sigurnog drži. .......................................... 55
272. Prodavati po ceni učtivosti, .................................................................................... 55
273. Upoznaj narav onih s kojima imaš posla. ............................................................... 55
274. Umeti se dopasti. .................................................................................................... 56
275. Opušten, ali pristojan.............................................................................................. 56
276. Znati se obnavljati prirodno i umećem. ................................................................. 56
277. Koji se ume kad treba pokazati............................................................................... 56
278. Ne bodi previše oči. ................................................................................................ 57
279. Protivreči bez reči................................................................................................... 57
280. Koji je od reda i zakona.......................................................................................... 57
281. Neka te pametni u milosti drže. .............................................................................. 57
282. Igrati na kartu odsustva, ......................................................................................... 57
283. Izumitelj budi, a razumom se vodi. ........................................................................ 57
284. Ne mešaj se u tuđe poslove,.................................................................................... 58
285. Nemoj da ti tuđa nevolja glave dođe. ..................................................................... 58
286. Ne sme se ni svima ni do kraja obavezivati,........................................................... 58
287. Ništa ne čini kad te strasti ponesu, ......................................................................... 58
288. Koristi zgodne prilike. ............................................................................................ 58
289. Najveća čovekova slabost:...................................................................................... 58
290. Ne valja poštovanje s naklonošću spajati: .............................................................. 59
291. Umeti stvari ispipati. .............................................................................................. 59
292. Lična svojstva da pretegnu nad značajem položaja................................................ 59
293. O zrelosti. ............................................................................................................... 59
294. Umeri se u brzopletim sudovima............................................................................ 59
295. Ne izgledaj nego delaj. ........................................................................................... 59
296. Koji je uzvišenih osobina. ...................................................................................... 59
297. Čini uvek kao da te drugi gledaju........................................................................... 60
298. Tri stvari čine čudo, ................................................................................................ 60
299. Drugog valja gladnim ostaviti. ............................................................................... 60
300. U jednu reč, svecem budi. ...................................................................................... 60

Page 67

67
Lektura i korektura TATJANA BIŽIĆ

Kompjuterska obrada DRAGAN PETROVIĆ

Štampa KOLORGRAF, Beograd

Tiraž 2 000 primeraka

— prvo izdanje

IP Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd

821.134.2-84

Grasijan, Baltasar
Orakul u svakoj prilici i umeće obazrivosti / Baltasar Grasijan ; prevod sa španskog i beleške Aleksandar
Grujičić. 1. izd.]. -Beograd: Paideia, 2001 (Beograd : Kolorgraf).-143 str.; 17 cm. -(Biblioteka Klasici /
[Paideia])

Prevod dela: Oraculo manual y arte de prudencia / Baltasar Gracian . -Tiraž 2 000. -Napomene uz tekst.

ISBN 86-7448-109-4
1. Grujičić, Aleksandar 2. Oraculo manual y arte de prudencia
COBISS-ID 95962892

Similer Documents