Download 23548790-eşrefoğlu-divanı PDF

Title23548790-eşrefoğlu-divanı
File Size444.5 KB
Total Pages178
Document Text Contents
Page 89

SEMAZEN
BU GÖNLÜMBu gönlüm derdine düştü Hüda'nın
Unuttu sevkini iki cihanın

Feragat cübbesine çekti başın
Bıraktı kaydını bu cism ü canın

Kamu sevdiklerinden yüz çevirdi
Özünden yuydu nakşın masivanın

Boşaldı doldu Dost'un derdi ile
Yudu defterlerin çun u çeranın

Taşa çaldı şişesin nam u nengin
Oda yaktı yuvasın ad u sanın

Kamu rahatların mihnete verdi
Dolu dolu içer zehrin belanın

Bu yokluk yazusunda çok seğirtti
Bekasın ta bulunca ol bekanın

Ne aşıktır bu gönül Allah Allah
Ne urdu terkini göre mekanın

Gel Eşrefoğlu Rumi sen dahi gel
Dağıt leşkerlerin kibr ü riyanın

Diriyken kendini var ölmüşe say
Geçir ol Dost ile devr-i zemanın

Page 90

SEMAZEN
CEM OLMUŞ

Cem' olmuş dervişleri
Pirim Abdülkadir'in
Yolunda sadıkları
Pirim Abdülkadir'in

Elim verdim eline
Kurban olam diline
Canlar feda yoluna
Pirim Abdülkadir'in

Arısının balıyım
Bahçesinin gülüyüm
Bağının bülbülüyüm
Pirim Abdülkadir'in

İnkar eden ol eri
Mürşit eder şeytanı
Aslıdürür Geylani
Pirim Abdülkadir'in

Sana direm hey kişi
Kalpten çıkar teşvişi
Oda yanmaz derivişi
Pirim Abdülkadir'in

Evliyalar rehberi
Hakkın sırra mazharı
Başında kudret gülü
Pirim Abdülkadir'in

Hak katında uludur
İki cihan doludur
Eşrefoğlu kuludur

Pirim Abdülkadir'in

Similer Documents