Download Abdulhalik Bakır - Ali B. Ebî Talib (r.a) (Hayatı, Kişiliği Ve Faaliyetleri) PDF

TitleAbdulhalik Bakır - Ali B. Ebî Talib (r.a) (Hayatı, Kişiliği Ve Faaliyetleri)
File Size1.9 MB
Total Pages228
Table of Contents
              2 - 0003
2 - 0004
2 - 0005
2 - 0006
2 - 0007
2 - 0008
2 - 0009
2 - 0010
2 - 0011
2 - 0012
2 - 0013
2 - 0014
2 - 0015
2 - 0016
2 - 0017_1L
2 - 0017_2R
2 - 0018_1L
2 - 0018_2R
2 - 0019_1L
2 - 0019_2R
2 - 0020_1L
2 - 0020_2R
2 - 0021_1L
2 - 0021_2R
2 - 0022_1L
2 - 0022_2R
2 - 0023_1L
2 - 0023_2R
2 - 0024_1L
2 - 0024_2R
2 - 0025_1L
2 - 0025_2R
2 - 0026_1L
2 - 0026_2R
2 - 0027_1L
2 - 0027_2R
2 - 0028_1L
2 - 0028_2R
2 - 0029_1L
2 - 0029_2R
2 - 0030_1L
2 - 0030_2R
2 - 0031_1L
2 - 0031_2R
2 - 0032_1L
2 - 0032_2R
2 - 0033_1L
2 - 0033_2R
2 - 0034_1L
2 - 0034_2R
2 - 0035_1L
2 - 0035_2R
2 - 0036_1L
2 - 0036_2R
2 - 0037_1L
2 - 0037_2R
2 - 0038_1L
2 - 0038_2R
2 - 0039_1L
2 - 0039_2R
2 - 0040_1L
2 - 0040_2R
2 - 0041_1L
2 - 0041_2R
2 - 0042_1L
2 - 0042_2R
2 - 0043_1L
2 - 0043_2R
2 - 0044_1L
2 - 0044_2R
2 - 0045_1L
2 - 0045_2R
2 - 0046_1L
2 - 0046_2R
2 - 0047_1L
2 - 0047_2R
2 - 0048_1L
2 - 0048_2R
2 - 0049_1L
2 - 0049_2R
2 - 0050_1L
2 - 0050_2R
2 - 0051_1L
2 - 0051_2R
2 - 0052_1L
2 - 0052_2R
2 - 0053_1L
2 - 0053_2R
2 - 0054_1L
2 - 0054_2R
2 - 0055_1L
2 - 0055_2R
2 - 0056_1L
2 - 0056_2R
2 - 0057_1L
2 - 0057_2R
2 - 0058_1L
2 - 0058_2R
2 - 0059_1L
2 - 0059_2R
2 - 0060_1L
2 - 0060_2R
2 - 0061_1L
2 - 0061_2R
2 - 0062_1L
2 - 0062_2R
2 - 0063_1L
2 - 0063_2R
2 - 0064_1L
2 - 0064_2R
2 - 0065_1L
2 - 0065_2R
2 - 0066_1L
2 - 0066_2R
2 - 0067_1L
2 - 0067_2R
2 - 0068_1L
2 - 0068_2R
2 - 0069_1L
2 - 0069_2R
2 - 0070_1L
2 - 0070_2R
2 - 0071_1L
2 - 0071_2R
2 - 0072_1L
2 - 0072_2R
2 - 0073_1L
2 - 0073_2R
2 - 0074_1L
2 - 0074_2R
2 - 0075_1L
2 - 0075_2R
2 - 0076_1L
2 - 0076_2R
2 - 0077_1L
2 - 0077_2R
2 - 0078_1L
2 - 0078_2R
2 - 0079_1L
2 - 0079_2R
2 - 0080_1L
2 - 0080_2R
2 - 0081_1L
2 - 0081_2R
2 - 0082_1L
2 - 0082_2R
2 - 0083_1L
2 - 0083_2R
2 - 0084_1L
2 - 0084_2R
2 - 0085_1L
2 - 0085_2R
2 - 0086_1L
2 - 0086_2R
2 - 0087_1L
2 - 0087_2R
2 - 0088_1L
2 - 0088_2R
2 - 0089_1L
2 - 0089_2R
2 - 0090_1L
2 - 0090_2R
2 - 0091_1L
2 - 0091_2R
2 - 0092_1L
2 - 0092_2R
2 - 0093_1L
2 - 0093_2R
2 - 0094_1L
2 - 0094_2R
2 - 0095_1L
2 - 0095_2R
2 - 0096_1L
2 - 0096_2R
2 - 0097_1L
2 - 0097_2R
2 - 0098_1L
2 - 0098_2R
2 - 0099_1L
2 - 0099_2R
2 - 0100_1L
2 - 0100_2R
2 - 0101_1L
2 - 0101_2R
2 - 0102_1L
2 - 0102_2R
2 - 0103_1L
2 - 0103_2R
2 - 0104_1L
2 - 0104_2R
2 - 0105_1L
2 - 0105_2R
2 - 0106_1L
2 - 0106_2R
2 - 0107_1L
2 - 0107_2R
2 - 0108_1L
2 - 0108_2R
2 - 0109_1L
2 - 0109_2R
2 - 0110_1L
2 - 0110_2R
2 - 0111_1L
2 - 0111_2R
2 - 0112_1L
2 - 0112_2R
2 - 0113_1L
2 - 0113_2R
2 - 0114_1L
2 - 0114_2R
2 - 0115_1L
2 - 0115_2R
2 - 0116_1L
2 - 0116_2R
2 - 0117_1L
2 - 0117_2R
2 - 0118_1L
2 - 0118_2R
2 - 0119_1L
2 - 0119_2R
2 - 0120_1L
2 - 0120_2R
2 - 0121_1L
2 - 0121_2R
2 - 0122_1L
2 - 0122_2R
            
Document Text Contents
Page 1Doç. Dr.
Abdulhalik BAKIR

• A •

fili B. EBI TfiLIB

(it.fi.)

(Hayatı, Kişiliği ve Faaliyetleri)

Page 228

Hz. Ali 'nin siyasi alandaki şöhreti ve başarısı,
askeri, i lml ve edebi alandaki şöhreti ve başarısı
kadar parlak olmamıştır. Bunu da kendi dönemin­
de meydana gelen fitne ve ihtilaflara ve devlet bün­
yesindeki fikir ve düş(ince akımlarının yayılmasına
bağlamak gerekir.

Hz. Ömer, zaman ve zemin faktörleri bakımın­
dan Hz. Ali'den daha şanslı sayılır. Zira Hz. Ömer,
devleti i lgilendiren meselelerin çözümünde çevre­
sindeki tecrübel i sahabilerden büyük destek gör­
mekteydi . Oysa, Hz. Al i Hal ife seçild ikten sonra
böyle bir avantaja sahip deği ldi . Çünkü büyük
problemlerin üstesinden gelmek için fikir al ış veri­
şinde bulunacağı tecrübeli kişilerden yoksundu ve
çevresinde sadece birkaç genç, tecrübesiz ve an­
cak askeri özell iklere sahip insan bulunmaktaydı .
Ayrıca Hz. Ali , devlet idaresini ilgilendiren konular­
da naslara (Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine) daya­
narak hareket ediyordu. Oysa siyaset; tedbir, uya­
nıkl ık ve kurnazl ık gerektiren bir meslektir. Fakat
bütün bunlara rağmen Hz. Ali büyük bir asker ve
mükemmel bir i l im adamıdır. Onun bu iki alandaki
başarısını eleştirmek mümkün değildir. Zaten onu,
şöhret yapan da bu iki alandaki üstün başarıları ol­
muştur.

ISBN - 975-94290-0-4

Similer Documents