Download Agnes Martin-Lugand - Fericirea Imi Scapa Printre Degete PDF

TitleAgnes Martin-Lugand - Fericirea Imi Scapa Printre Degete
File Size4.3 MB
Total Pages241
Document Text Contents
Page 2

������������ ���������������������
��������������������

� � �

��� � � � � � � �

�����������������������������������
���������������� �����������������
������������ ������������!������
��������������������"� ��������"�
�������������#����"��������������
��������������������������$����
��������������������!������ %���
������������������������"��������
��"�������������������������������
���������������������������������
�������"�&�����������������������
�'���������������$��������������
������������

� � � � � � �����

Page 120

$� �� ���� ����� ��1� �� �&�%�&��)� %��� ��� �� � (�� ��&�+�
A�NB*� �1��� ���'���� ���'��� ����2�3����+� ���%��%����*� ���
'����%���� �&�� ����59� A�����4��� ���4�1�� ,&�%���1�5���B+� ��7
���&���*� $��� ��%��� �(�������+� !���%� ,&��%�� ��'��� ��9� AD&��
,����� ��%�*� '�&��%B+

������%� ��� ���%6�� �� ��%��%�$�� ��������� ����� �&����*�
�1��� ��%� -&,������� ������� '�� ����� ��1&�%��������� 2�3����+�
!�� 3��� ���� ����%1���'���+� $� � � ��� '�4��� ��� )���� � ���%��
����� ��&�&+� �&������ ���� '���� ��� �%����4�+� 2�3����� ��� �-7
%�'%�*� ��)���%���� �&�%���� '��%�5�6�����3������*� $�� �&�%�7
���� ������'���3��*� ,���%�����&�����*� ����� ��� ��� '&%��#���
��� �%�&�,���� ������ ���3���&3�-���%+� ����� ��� ��� ��� '����
$������� � $�� '����5*� ��� �&�6��� ���� ��� �&�%���� -�� ' ��%&7
,��� ��� ���&�� '��4� ��� ,�� '�%�%� ��� ��&'����&�3���� '��%�� ����
�6����� ������ ���%��� �����%�����+� ��� ���-�%� ��� ��� �%���&��
-�� ��� �5���� �(���� ��+� �� )(�3�%� �(��� �1��#�)�%*� ��%���� ���
������ ���� �'�&�'�� -�� ��1�� �&� ����%� ��� '�6��� ���#��+�
�����&���%�'��#����1���$��&�6�+��1���$�%��3�%�����1��,���%�
��� ���������� ��%,��� ��� �&�+

�����%� ��#&��� ��� ���� ���� �(��� $�� �(��� ���� ���#������
���%6��+

��� �)3����%�$�� �(�+
����*� ��� ������)�0
��E����*�3�� ��+++� ���%�'���-�����'��� ���'�����+
��$�� �&�� '����%0

�1���)(�3�%+
�� �+
��8%�������&���14��'������&������%�+++� ����������5&�*� �����

��� ��� ��)��+
2�3����� �� �� �%1&� $� � ��%�+� ��� �&3&�(%� '�� &� ������

����� -�� ,&��%��$����%�+� ��3�&���� ����$�� �����%�%��&� '�#��4�

<=?

Page 121

3&�%�%�+� �(%�#�� '���&���� ������� '�� ��� ����� ��'�&#�)�%+�
�%�&�,���� ���� ���� ����-%�%�� -�*� ��� ��������*� ���� ��%���+�
��1��� ���%���%����&� ����4�� -�� ��1��� �'��� ���#&�� '�&,�%��
���&��)��� �����1����������&�+

��D&�3�-%�1������'���M����+� ���%6����1�� �'��� ���� �1���
���&���%*� ������� �����%��#�*� -��'��������$����)������1&�$�7
%��3+� ���'��%���%������,&�%�$�%�1���,���%�%���%�����&'%�#*���0

2�3����� �1�� '��#�%� ��� �&����&�6�����*� �'&�� -�1�� ��%�
��'���'�� �'�%�+

�� ����%�������5��)��$�%��3����*� ��1��� ���'����+
�1��$����'%�%���� �'�%��-����1��)(�3�%+

����*� ����&� '�&3����+� $� � �,���� ��� �&���%�� ���������
���&������������ ��%�*� ���%6�� �������#&�3�-%�����'���M�����
��� ��� �&��%��� ���+� ��� �&�&�� ���4�1�� '&#��%�%����� �1��� ��7
�&���%*� '�4���� ��� �#�%�'��#����������%�+

8�1��%������%�'�6�����-�� �� ��������%���� �(��+
��M����� ���� ��� 3��3�%� '�%�����*� ' ���&��%� ��� � ����*�

���'��%�%����%&�%�� �����+� ���� ,&��%�� �;����%+� �������� ����
���3������9��&4������+� ������3�����'����*� ���,��,���%+++���)���
2�3�����-�� �1��&'��%�&����'�*� �� ,���%�&����� '��%��� ��+

�� �������4���%�������0
���-������4�1����'��*� ���4���%������ �1����5���� ��'��

���%��+�$����%&��)�%&%��+��1��'����������������������+�8%��+++�
����'��%���'�������%���(�������#�������%�������������*� ���
������ ��� ����'%�%�%&%��+++

������ �-�0
�1��4��%��%� ��� '��#����*� ���� ��� �1��� ��%�%� ��� ��� ���&�

�;'������$�%��3�%&���+� �����%�&�$��6�4�%�������#���$����%��
��1��� ���'����+

����� ����'%�%���� ��� ��6��3*� ��� ��'�&����� ����%���� ���
%&%���� ,����� '��%�� ����#��4�� ���9� '���%����*� ��&������*� ��7
��&�6������+� �&�����������:� �#��������������*�3�������*

Page 240

După ce a profesat ca psiho­
log timp de şase ani, Agnes
Martin-Lugand s-a dedicat
scrisului, publicându-şi primul
roman, Oamenii fericiţi citesc
şi beau cafea, în regim propriu,
pe platforma Kindle Amazon, în
decembrie 2012. Remarcată rapid
de bloggerii atenţi la mediul
literar virtual, a trezit interesul
Editurii Michel Lafon, care i-a
propus debutul în lumea editori­
ală tradiţională. Astfel, romanul
său a cunoscut un succes uriaş,
fiind tradus în mai multe limbi.
Drepturile de ecranizare au fost
achiziţionate de producătorul
american Harvey Weinstein.

Cărţile lui Agnes Martin-Lugand
s-au vândut în Franţa în peste
2 milioane de exemplare.

La Editura Trei, de aceeaşi
autoare, au apărut îmi pare rău,
sunt aşteptată.^, Viaţa e uşoară,
nu-ţi face griji şi Oamenii fericiţi
citesc şi beau cafea.

Similer Documents