Download ΑΙΣΧΥΛΟΣ- ΕΡΓΑ PDF

TitleΑΙΣΧΥΛΟΣ- ΕΡΓΑ
File Size37.8 MB
Total Pages1192
Table of Contents
              ΑΙΣΧΥΛΟΣ
			Περιεχόμενα
			Πρόλογος του συγγραφέα
			Αισχύλου "Αγαμέμνων" - Περίληψη του έργου
			Αισχύλου "Αγαμέμνων" - Κείμενο - Μετάφραση
			Σχόλια
			Ανάλυση του έργου
			Θέματα - Ερωτήματα για διδακτική επεξεργασία
			Αισχύλου "Αγαμέμνων" - Συνοπτική θεώρηση του έργου
		ΑΙΣΧΥΛΟΣ- ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ.pdf
			Περιεχόμενα
			Πρόλογος του συγγραφέα
			Αισχύλου "Επτά επι Θήβας" - Περίληψη του έργου
			Αισχύλου "Επτά επι Θήβας" - Κείμενο - Μετάφραση
			Σχόλια
			Ανάλυση του έργου
			Θέματα - Ερωτήματα για διδακτική επεξεργασία
			Αισχύλου "Επτά επι Θήβας" - Συνοπτική θεώρηση του έργου
		ΑΙΣΧΥΛΟΣ- ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ.pdf
			Περιεχόμενα
			Πρόλογος του συγγραφέα
			Αισχύλου "Ευμενίδες" - Περίληψη του έργου
			Αισχύλου "Ευμενίδες" - Κείμενο - Μετάφραση
			Σχόλια
			Ανάλυση του έργου
			Θέματα - Ερωτήματα για διδακτική επεξεργασία
			Αισχύλου "Ευμενίδες" - Συνοπτική θεώρηση του έργου
		ΑΙΣΧΥΛΟΣ- ΙΚΕΤΙΔΕΣ.pdf
			Περιεχόμενα
			Πρόλογος του συγγραφέα
			Περίληψη του έργου
			Αισχύλου "Ικέτιδες" Κείμενο - Μετάφραση
			Αισχύλου "Ικέτιδες" - Σχόλια
			Ανάλυση του έργου
			Θέματα - Ερωτήματα για διδακτική επεξεργασία
			Αισχύλου "Ικέτιδες" - Συνοπτική θεώρηση του έργου
		ΑΙΣΧΥΛΟΣ- ΠΕΡΣΑΙ.pdf
			Περιεχόμενα
			Πρόλογος του συγγραφέα
			Περίληψη του έργου
			Αισχύλου "Πέρσαι" Κείμενο - Μετάφραση
			Αισχύλου "Πέρσαι" - Σχόλια
			Ανάλυση του έργου
			Θέματα - Ερωτήματα για διδακτική επεξεργασία
			Αισχύλου "Πέρσαι" - Συνοπτική θεώρηση του έργου
		ΑΙΣΧΥΛΟΣ- ΧΟΗΦΟΡΟΙ.pdf
			Περιεχόμενα
			Πρόλογος του συγγραφέα
			Αισχύλου "Χοηφόροι" - Περίληψη του έργου
			Αισχύλου "Χοηφόροι" - Κείμενο - Μετάφραση
			Σχόλια
			Ανάλυση του έργου
			Θέματα - Ερωτήματα για διδακτική επεξεργασία
			Αισχύλου "Χοηφόροι" - Συνοπτική θεώρηση του έργου
            
Document Text Contents
Page 1

ΑΙΣΧΥΛΟΣ
ΕΡΓΑ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ, ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ, ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ, ΙΚΕΤΙΔΕΣ, 
ΠΕΡΣΑΙ, ΧΟΗΦΟΡΟΙ

Page 596

•·• - ΑΙΣΧΥΛΟΥ «ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ»

καστικής αμεροληψίας, ζητεί να ακουσθεί και η &1ϊθγ&
ρ&Γδ, να προβάλει τα δικαιολογητικά στοιχεία του ο
κατηγορούμενος. Όταν γίνεται κι αυτό, η Αθηνά πε-
ριέρχεται σε δίλημμα ανάμεσα στις θέσεις του διω-
κόμενου και των διωκτριών του. Τελικά πάντως η
θεά της σοφίας δε μένει αμήχανη: θα συστήσει από
πολίτες της πόλης που προστατεύει ένα αιώνιο δικα-
στήριο, τον Άρειο πάγο, να απονέμει δικαιοσύνη στις
περιπτώσεις των εγκλημάτων φόνου.

Όσος χρόνος χρειάζεται συμβατικά, για να προ-
χωρήσει η Αθηνά στη σύνθεση του δικαστηρίου, ο
χορός των Ερινύων θα έχει μια τελευταία ευκαιρία
να αναπτύξει το δίκαιο των δικών του θέσεων, των
παλιών θεσμών που έρχονται να καταλύσουν οι νέοι
θεσμοί: θα ανοιχτεί από εδώ και μπρος ένας ανεξέλε-
γκτος κύκλος οικογενειακών εγκλημάτων, μάταια πια
θα επικαλούνται οι γονείς τη βοήθεια των Ερινύων,
θα λείψει ο περιοριστικός της εγκληματικής δράσης
φόβος, θα χαθεί το μέτρο της σωστής συμπεριφοράς,
που είναι ο πετυχημένος συνδυασμός της ελευθερίας
με την ενσυνείδητη νομιμοφροσύνη («μήτε ζωή άναρ-
χη μήτε ζωή σκλαβωμένου να δέχεσαι» στ. 527-529).

Με το τρίτο «επεισόδιο» στήνεται το δικαστήριο
του Αρείου πάγου. Πρακτικά το δικαστήριο αυτό έχει
τη θέση του στον ιστορικό χώρο του, το λόφο του Άρη,
που βρίσκεται πιο κάτω από την αθηναϊκή Ακρόπο-

-161 -

Page 597

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

λη, και όχι μπροστά στο ναό της Αθηνάς μέσα στην
Ακρόπολη/Ωστόσο δεν είναι ούτε αναγκαίο ούτε δυ-
νατό να γίνει άλλη μια αλλαγή σκηνικού. Ανοίγεται
οπωσδήποτε μπροστά μας η πρακτική των αθηναϊκών
δικαστηρίων, όπου ο αποφασιστικός ρόλος των δικα-
στών ασκείται στη στιγμή της ψηφοφορίας, όχι στη
διαδικασία. Η Αθηνά, αυτοδιόριστη «πρόεδρος του
δικαστηρίου», ανοίγει απλώς τη διαδικασία δίνοντας
την αφόρμηση για τους «οιγώνες λόγων» πρώτα ανά-
μεσα στον κατηγορούμενο Ορέστη και στο χορό των
διωκτριών του Ερινύων κι έπειτα ανάμεσα στο συνή-
γορο του κατηγορουμένου και στις κατηγόρους του.
Στον πρώτο «αγώνα λόγων» οι Ερινύες παγιδεύονται
από τα ερωτήματά τους που απευθύνουν στον Ορέ-
στη: πίσω από τις απαντήσεις του κατηγορουμένου
προβάλλει ο μεγάλος υπερασπιστής του, ο θεός Απόλ-
λωνας, που θα πάρει τη θέση του Ορέστη στο δεύτερο
«αγώνα λόγων». 0 Απόλλωνας, εκπρόσωπος των νέων
θεσμών, υποστηρίζει το πατρικό δίκαιο, το δίκαιο της
μεταγενέστερης πατριαρχίας- οι Ερινύες, εκπρόσωποι
των παλαιών θεσμών, υποστηρίζουν το μητρικό δίκαιο,
το δίκαιο της προγενέστερης, της αρχέγονης μητριαρ-
χίας· για τον Απόλλωνα βαραίνει περισσότερο ο φό-
νος του Αγαμέμνονα και η προσταγή που έδωσε στον
Ορέστη να εκδικηθεί παρά ο φόνος της μητέρας· για
τις Ερινύες ο φόνος της μητέρας είναι η θανάτωση της

- 1 6 2 -

Page 1191

ΧΟΡΟΣ

Χαίρετε. Χαίρετε πάλι. Ξαναεύχοµαι. Θνητοί και θεοί όλης της πόλης.

Τον τόπο και τον ορισµό µου, αν σέβεστε, συµφορά στη ζωή σας δε θα
'χετε.ΑΘΗΝΑ

Οι ευχές σας καλόδεχτες. Με αναµµένες λαµπάδες και τις ιέρειες που
υπηρετούν το άγαλµά µου, σας ξεπροβαδίζω όπως πρέπει, να πάτε στον
τόπο που σας πρέπει.

Όλης της χώρας του Θησέα οι ένδοξοι κάτοικοι θα σας συνοδεύσουν και
παιδιά και γυναίκες και γερόντισσες σεµνές στα πορφυρόχρωµα ντυµένοι.

Και ν' ανάψουν της θυσίας οι φωτιές να φωτιστούν. Να τιµηθούν της γης
οι θεές

Να είναι - για νίκες - καλόγνωµες.(Οι προποµποί οδηγώντας και προπέµποντας τις Ερινύες)ΠΡΟΠΟΜΠΟΙ

Ελάτε. Με ποµπή τιµηµένες. Μεγάλες Κόρες Παρθένες της Νύχτας. -
Όλοι κάντε ιερή σιγή.

Στα βάθη της γης και στα Άδυτα τιµές ζηλευτές σας προσµένουν

- Όλοι ιερή σιγή.

Εσείς σπλαχνικές και δίκαιες, ελάτε Σεβάσµιες. Με ποµπή
λαµπρυνόµενες.

- Τώρα δοξολογείστε. Όλοι ευχηθείτε.

Ευχές και θυσίες πάντα να καινε για το ποίµνιο. Ο παντεπόπτης ο ∆ίας
και οι Μοίρες συµφώνησαν.

Page 1192

- ∆όξα σε σένα ∆όξα! Όλοι επευφηµείτε.

ΤΕΛΟΣ

Similer Documents