Download Anti-219 PDF

TitleAnti-219
File Size15.1 MB
Total Pages56
Document Text Contents
Page 1

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Περίοδος Β', τεύχος 219, Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 1982 Δρχ- 6^

Ο χουντικός κ. Φ Ω Τ Η Α Α Σ ... Κ Α Ψ Η -Μ ΙΤ ΖΗ Σ
στο υπουργείο ΕΞ Ω Τ ΕΡ ΙΚ Ω Ν ετοιμάζει τους καφέδες

στον πρώην «διώκτη» του Κ Α Ρ Ο Α Ο Π Α Π Ο Υ Α ΙΑ

ΠΑΣΟΚ
Ένας χρόνος εξωτερικής

πολιτικής
Εννιά χρόνια οργανωτικές

αναδιατάξεις


ΚΚΕ
Προς το 11ο Συνέδριο

Η Τρόικα του ΚΚΕ εσ.

ΟΜΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ:
Απ’ το κακό

στο χειρότερο•
Βάσεις των ΗΠΑ

στην Τουρκία


Η εξόρμηση
του κ. Τρίτση

Page 2

A. ANT. ΛΙΒΑΝΗ και Σια E.E.
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ - ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

«ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ»
Σόλωνος 94 · τηλ. 36.10.589—36.00.398

Και βέβαια εξασφαλίσαμε τα αποκλειστικά δικαιώματα για τα καινούρια έργα του Γκαρσία Μάρκες στην Ελλάδα.Και βέβαια ένα βιβλίο του το «Εκατό χρόνια μοναξιάς» είναι μόνιμο πια μπεστ-σέλλερ.
Ωστόσο δεν βγάζουμε μόνο Μάρκες,αλλά και Χόρχε Αμάντοκαι Ντομιτίλα ντε Τσουγκάρα.Είμαστε δηλαδή εκδοτικός οίκος που συστηματικά παρουσιάζει τη Λατινοαμερικανική λογοτεχνία στη χώρα μας. Αυτή τη δυναμική πεζογραφία του καιρού μας. Ευκαιρία λοιπόν τώρα τις γιορτές να διαβάσετε και να χαρίσετε δημοφιλή και πολυδιαβασμένα βιβλία όπως την Τιετά, την Τερέζα Μπατίστα, το Φως στο σκοτάδι, τους Σκληρούς
Καιρούς, τη Νύχτα αγωνίας. Ό λα δηλαδή τα βιβλία του Αμάντο που κυκλοφορούν από τον Εκδοτικό μας οίκο στα ελληνικά.Κι ακόμα το «Αφήστε με να μιλήσω» (Ντομιτίλα ντε Τσουγκάρα).

Τώρα με τις γιορτές που έρχονται γνωρίστε, διαβάστε,
χαρίστε τη λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής.

Πληροφορίες — Παραγγελίες:
A. ΑΝΤ. ΛΙΒΑΝΗ και Σια Ε.Ε.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ - ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
«ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ»

Σόλωνος 94 · τηλ. 36.10.589—36.00.398

Page 28

τές. Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων 4, Διευ­θυντές Οργανισμών 2, Ευρωβουλευτές 2, Δή­μαρχος 1, μέλη του Πολιτικού Γραφείου του πρωθυπουργού 2. Δεν είναι γνωστό πόσοι εί­ναι σύμβουλοι σε Υπουργεία ή έχουν υπεύθυ­νες θέσεις σε κρατικούς οργανισμούς.
ΠΑΣΟΚ-κυβέρνηση: ποιες και τί
σχέσεις;ΟΤΑΝ το 80% των στελεχών της ΚΕ είναι υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και έχουν σημαντικές θέσεις στη Διοίκηση, η πρώτη παρατήρηση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ σαν οργά­νωση —γιατί το ίδιο συνέβη σε άλλο επίπεδο και σε άλλη κλίμακα με στελέχη NE κτλ.— κινδυνεύει να απορροφηθεί από την κρατική εξουσία, ή ότι το ΠΑΣΟΚ —η κεντρική του στελέχωση— τείνει να υποκαταστήσει τους φορείς της κυβέρνησης. Η παρατήρηση αυτή δεν είναι άστοχη. Εκφράζει μια πραγματικό­τητα την οποία, σε ένα άλλο επίπεδο, έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν.ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ της ΝΔ π.χ. όταν ήταν κυ­βέρνηση (1974-1981) παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία κυβερνητικών και κομματικών στελεχών είναι η ίδια και στο κόμμα και στην κυβέρνηση. Η ίδια παρατήρηση ισχύει με τη στελέχωση στην κρατική διοίκηση. Ω­στόσο τα πράγματα δεν είναι τα ίδια, επειδή η ΝΔ είχε διαμορφωμένες και παγιωμένες σχέσεις με το κράτος, ενω το ΠΑΣΟΚ τώρα τις διαμορφώνει. Όσο δηλαδή διαιωνίζονται οι σχέσεις ΠΑΣΟΚ - κυβέρνησης αντίστοιχα με εκείνες της ΝΔ - κυβέρνησης ή απλά τρο­ποποιούνται, οι επιπτώσεις για το ΠΑΣΟΚ εί­ναι δυσμενέστερες.

ΑΥΤΟ που πρέπει κυρίως όμως να αντιμε- τωπισθεί είναι ποιά είναι η πολιτική πρακτι­κή από το ΠΑΣΟΚ και ποιές αντιλήψεις διέ- πουν τις σχέσεις του με την κυβέρνηση. Και το θέμα δεν εξαντλείται με το να καταγρά­ψουμε π.χ. «πρασινοφρουρούς», που αντικα­τέστησαν «γαλαζοφρουρούς», «καφέ» ή «μαυροφρουρούς», που είχε ή διατηρούσε η ΝΔ, να τους συγκρίνουμε και να τους κατα­τάξουμε σε «καλούς» και «κακούς». Το πρό­βλημα σ’ αυτή την περίπτωση είναι η ύπαρξη της αντίληψης του «φρουρού», οι συνέπειες και οι πολιτικές και πρακτικές επιπτώσεις της.ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΣΟΚ-Κυβέρνησης έχουν και άλλες πλευρές, διαφοροποιημένες ποιο­τικά και ουσιαστικά, σε σχέση με τη λειτουρ­γία της Δεξιάς. Κατ’ αρχήν η υπουργοποίηση του συνόλου σχεδόν του βασικού στελεχικού δυναμικού του ΠΑΣΟΚ, περιόρισε αισθητά ή σε πολλές περιπτώσεις εξαφάνισε, τη λει­τουργία της οργάνωσης. Δημιούργησε μια ά­μεση σχέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ - Κυβέρνησης, με αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ. Αποτέλεσμα είναι η ταύτιση κυβέρ­νησης - ΠΑΣΟΚ σε πολλές περιπτώσεις, ό­πως π.χ. η απεργία των Τραπεζοϋπαλλήλων.ΤΑ ΚΕΝΑ στην οργάνωση τα κάλυψε η κυ­βέρνηση και όχι η αυτόνομη λειτουργία του κόμματος ή κάποιες διαδικασίες εκτός κυ­βέρνησης. Η υπολειτουργία του κόμματος καθιστά ακόμη μεγαλύτερη την ανάγκη για ενημέρωση και πολιτική καθοδήγηση. Τα κε­νά αυτά —οργανωτικά και πολιτικά— κάλυ­ψαν τα δύο «Σπόρτιγκ», ένα στις αρχές Φλε­βάρη μετά τις εκλογές και ένα τον Οκτώβριο

πριν τις δημοτικές. Και στις δύο περιπτώσεις λειτούργησε το κόμμα - κυβέρνηση, ως ενιαίο
υποκείμενο και όχι το κόμμα και η κυβέρνη­ση, χωριστά.ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ απάντηση σ’ αυτά τα προ­βλήματα δόθηκε στην 9η Σύνοδο της ΚΕ (26- 27.3.82). «Η κυβέρνηση εκφράζει κάθε στιγ­μή το πολιτικά εφικτό» τόνισε στην εισήγησή του ο κ. Α . Παπανδρέου ενώ «το ΠΑΣΟΚ σαν οργάνωση —χωρίς να αμφισβητεί τις προθέσεις της κυβέρνησης— θα υπενθυμίζει πάντα πως πέρα από το πολιτικά εφικτό υ­πάρχει το κοινωνικά αναγκαίο και δίκαιο και το ιστορικά και ιδεολογικά επιθυμητό». Το θέμα των σχέσεων «οργανωμένου Κινήμα­τος - κυβέρνησης» είναι και πρόβλημα όμως πολιτικής πρακτικής και συγκεκριμένων σχέσεων. Δεν εξορκίζεται, ούτε αφορίζεται με τη διάκριση «εφικτού - επιθυμητού». Το ΠΑΣΟΚ δεν ορίζει την ποιότητα αυτών των σχέσεων, ούτε διευκρινίζει τις απόψεις του γιά πολιτικές πρακτικές, που εφαρμόζει το ί­διο. ·Η ΣΥΝΟΔΟΣ πάντως της ΚΕ δεν έδωσε λύσεις σε αρκετά προβλήματα. Η καθοδήγη­ση της οργάνωσης εξακολουθεί να γίνεται α­πό το ΕΓ και δεν είναι τυχαίο ότι τα μέλη του ταυτίζονται με το βασικό πολιτικό επιτελείο της κυβέρνησης. Αναμένεται στο συνέδριο να αντιμετωπισθούν αυτά τα προβλήματα. Ήδη όμως, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, που προκάλεσαν κατ’ αρχή διάψευση και μετά σιωπή («Έθνος» 11.11.82), το Εκτε­λεστικό Γ ραφείο προσανατολίζεται στην λει­τουργία μιας Εκτελεστικής Γραμματείας, κάτω από την εποπτεία του, για να αντιμετω-

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΗ

Κυκλοφορεί

• Μέ 197 εικόνες
άπό τίς,όποϊες οί 8 έγχρωμες

• Μετάφραση:
’Αλεξάνδρα Παπαθανασοπούλου

• Περιλαμβάνει:
- 'Ιστορική ανασκόπηση τοϋ

σουρρεαλισμού άπό τόν Π . Βάλντμπεργκ
- Κείμενα τών Άραγκόν, Άρτώ

Έ λυάρ, Έρνστ, Μπρετόν, Νταλί
Ντεσνός, Ριγκώ, Βιτράκ κ.ά.

- Χρονολόγιο
- Βιογραφικά σημειώματα

γιά βλους τους πρωταγωνιστές
τοϋ σουρρεαλιστικού κινήματος

• ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΥΠΟΔΟΜΗ · 3ης Σεπτεμβρίου 22 · τηλ. 52.34.790
• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μ. ΚΟΤΖΙΑ και Σία · Τσιμισκή 78 · τηλ. 27.97.20

Πάτρικ Βάλντμπεργκ

ΣουρρεαλισμόςΜετάφραση: Άλεςάνόρα Παπαθανασοπούλου

28

Page 29

πίσει τα καθοδηγητικά κενά στο κόμμα. Η ε­πιλογή αυτή, αν και καλύπτει οργανωτικές αδυναμίες, δεν αποτελεί τη λύση για τα ου­σιαστικά προβλήματα.
Κράτος-ΠΑΣΟΚ: Προβλήματα,
κενά και κίνδυνοιΗ ΠΡΟΣΦΑΤΗ διακήρυξη περί «τρίτου δρόμου για το σοσιαλιστικό μετασχηματι­σμό της κοινωνίας» και οι διευκρινίσεις, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις κόμματος-κράτους, αποτελούν γενικού χαρακτήρα διακηρύξεις. Δεν στοιχειοθετούν ουσιαστική αντιμετώπι­ση των προβλημάτων, ούτε πολιτική άποψη η οποία να οδηγεί το κόμμα σε συγκεκριμένη πολιτική πρακτική. Τα ερωτηματικά έτσι, για τις σχέσεις που οικοδομούν οι οργανώ­σεις με τον κρατικό μηχανισμό και τη Δημό­σια Διοίκηση, όχι μόνο σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και σε περιφερειακό, ισχύουν.Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ αυτών των προβλημάτων και μόνο, είναι χαρακτηριστική της σημα­σίας που έχουν. Η υποκατάσταση λειτουρ­γιών του κόμματος από την κυβέρνηση ή αν­τίστροφα οδηγεί σε ενίσχυση των δεσμών του κόμματος με το κράτος. Αποτέλεσμα είναι το κόμμα να ταυτίζει τη θέση και την απο­στολή του με την κυβέρνηση και την εξουσία. Η αποκέντρωση περιορίζεται, καλλιεργείται ο κρατισμός, ενισχύονται συγκεντρωτικές μορφές εξουσίας, υποκαθίσταται ο κοινωνι­κός και πολιτικός πλουραλισμός με αντιλή­ψεις αυταρχικές. Μεταφέρεται σημαντικό μέρος των λειτουργιών του κόμματος μέσα στο κράτος, πράγμα που έχει ιδιαίτερη σημα­σία, αν συνυπολογισθούν και τα επιπλέον προβλήματα οργάνωσης, λειτουργίας και

σχέσεων των κομμάτων με την κοινωνία και με το δεδομένο των σχέσεων που έχουν στην Ελλάδα τα κόμματα εξουσίας με την κυβέρ­νηση και το κράτος.ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ αφορούν όμως και ζη­τήματα πολιτικής πρακτικής. Έτσι π.χ. δεν απέχει πολύ, η πρακτική αντικατάσταση, του παραδοσιακού ρουσφετιού των βουλευ­τών, από το σύγχρονο ρουσφέτι, των στελε­χών. Αν μάλιστα, σε μια παρόμοια αντίληψη και πρακτική στηριχθούν, οι νέες σχέσεις ε­ξουσίας και οι συσχετισμοί που διαμορφώ­νονται στον κρατικό μηχανισμό, τα αποτελέ­σματα θα είναι οδυνηρά. Όπως επίσης, ελά­χιστα ή καθόλου ενθαρρυντικά αποτελέσμα­τα θα έχει και η εφαρμογή μιας πολιτικής —η οποία άλλωστε έχει εφαρμοσθεί και στο παρελθόν— σύμφωνα με την οποία η υπολει- τουργία και η πραγματική ανάγκη αποδοτι- κότητας των δημοσίων υπηρεσιών και των κρατικών οργανισμών, αντιμετωπίζεται με απλή αντικατάσταση ή προσθήκη νέων στε­λεχών —πιο «καλών» ή στα οποία «υπάρχει εμπιστοσύνη».ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ δεν επιχειρείται ανάλυση του συνόλου των σχέσεων ΠΑΣΟΚ- κράτους και το τί σημαίνει η μέχρι σήμερα πολιτική πρακτική του ΠΑΣΟΚ. Επισημαί- νονται προβλήματα, καταγράφονται ερωτή­ματα τα οποία είναι υπαρκτά και συναντιόν­ται καθημερινά. Τα αποτελέσματα ορισμέ­νων σχέσεων, που έχει οικοδομήσει η οργά­νωση του ΠΑΣΟΚ με τη Διοίκηση είναι χα­ρακτηριστικά για τάσεις, που διαμορφώνον­ται ή υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ. Και οι τάσεις αυτές κάθε άλλο παρά αποτελούν σοσιαλι­στικές πρακτικές. Αντίθετα, και αυτό πρέπει

να ειπωθεί, περισσότερο συμπορεύονται με αντιλήψεις συγκεντρωτικές, αυταρχικές πα­ραδοσιακές' αντιλήψεις που οδηγούν στη διαιώνιση και αναπαραγωγή σχέσεων κρά­τους - κόμματος, οι οποίες οτιδήποτε άλλο, εκτός από τον σοσιαλιστικό μετασχηματι­σμό της κοινωνίας που υπηρετούν.
Το Α' Συνέδριο: «Μ ια σοβαρή υπόθεση...»ΣΤΟ συνέδριο αναμένεται να τεθούν πα­ρόμοια θέματα, όπως επίσης να αντιμετωπι- σθούν και προβλήματα, που δεν αφορούν μό­νο την ανάγκη οργανωτικής ανασυγκρότη­σης του Κινήματος ή την κάλυψη οργανωτι­κών κενών και αδυναμιών.ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ που θα προκριθούν και οι α­παντήσεις που θα δοθούν θα καθορίσουν, σε σημαντικό βαθμό, και τη διαμόρφωση του ΠΑΣΟΚ και τη μετέπειτα πορεία του, ως κόμματος, που τώρα όμως είναι κυβέρνηση και έχει αναλάβει την «ιστορική ευθύνη της αλλαγής».ΠΡΕΠΕΙ να επισημανθεί ωστόσο ότι οι διαδικασίες για το συνέδριο δεν έχουν καθο- ρισθεί ακόμη. Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων όμως απαιτεί συμμετοχή του συνόλου της οργάνωσης και το άνοιγμα διά­λογου. Η συζήτηση άλλωστε που θα προηγη- θεί, τα θέματα που θα θιγούν και τα προβλή­ματα που θα αντιμετωπισθούν θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό και το Α' Συνέδριο του ΠΑ­ΣΟΚ, που όπως χαρακτηριστικά τόνισε ηγε­τικό στέλεχος του Κινήματος, «αποτελεί μια
σοβαρή υπόθεση, αν θέλουμε να μιλάμε για έ­
να πραγματικό συνέδριο και όχι για μια συνά­
θροιση όπου κάποιοι θα πρέπει να μιλήσουν
και κάποιοι να χειροκροτήσουν». □

ΑΣΤΕΡΙ
IT. ΚΑΛΒΙΝΟ: Οϊ Δύσκολοι” Ερωτες"Ενας υπάλληλος, μιά παντρεμένη, ένας μύωπας, μιά κολυμβήτρια, ένας κακοποιός... άναζητοΰν λίγη άνθρώπινη επαφή κι επι­κοινωνία, προσπαθούν νά ζήσουν ένα «μο­ναδικό» έρωτα ή άπλά ένα ερωτικό χάδι... Συνήθως δέν τό κατορθώνουν γιατί οί έρω­τες είναι δύσκολοι κι οί άνθρώπινες σχέσεις πολύπλοκες.

Μ ΟΧΑΜ ΕΝΤ ΣΟΥΚΡΙ:Τό Γυμνό ΨωμίΉ σπαρακτική μαρτυρία ένός περιθωρια­κού τού τρίτου κόσμου. Τό πέτρινο κρεβάτι τού ηρώα στό νεκροταφείο, τά κορίτσια, τό σέξ, οί πόρνες, τό κρασί, τό λαθρεμπόριο, τό χασίς, ή φυλακή, ή πολιτική, τό μίσος, ό μουσουλμανισμός: κάθε σελίδα καί μία βόμβα μολότωφ.
Π. ΜΠΡΥΚΝΕΡ: t à Μαύρα Φεγγάρια
τού Έρωτα"Ενα μυθιστόρημα τής «άγριότητας». Οί ήρωές του πλάσματα σημαδεμένα μέ τό στίγμα μιας συναισθηματικής άναπηρίας, καταλήγουν νά βρίσκουν τήν εύτυχία μονά­χα μέσα στό μίσος.

ΕΡΝΕΣΤΟ ΣΑΜΠΑΤΟ: Τό Τούνελ«...σέ κάθε περίπτωση ύπήρχε ένα καί μοναδικό τούνελ σκοτεινό καί μοναχικό: τό δικό μου, τό τούνελ πού μέσα του είχαν κυλήσει τά παιδικά μου χρόνια, ή νιότη μου, ή ζωή μου όλόκληρη»."Ενα άπό τά άριστουργήματα τής λογοτε­χνίας τής ’ Αργεντινής.
ΣΟΑΩΝΟΣ 121 · ΑΘΗΝΑ · ΤΗΛ. 3606.597, 3619.802

29

Page 55

^ Î y ^ . ^ M Î M H p
’.ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 1

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ

V ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ

l r . ΒΙΕΝΝΗ „
t + V 0 4?->!ΪΑ· ΥΟΡΚΗ ΐ;. ■

ΤΡΙΠΟΛΗ
f ’ ΚΑΙΡΟ
L ·' ν ρ . ΛΕΥΚΩΣΙΑ»J& ·: · ̂ -· " vt'ji ·' .

·· ΤΕΛΑΒΙΒ \ V ,
fc· * ΝΑΪΡΟΜΠΙ ;
ψ>{> ΓΪ0ΧΑΝΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΤΖΕΝΤΑ ™Ν Τ Α Λ Α Ν

ΝΤΟΥΜΠΑΪ
ΚΟΥΒΕΙΤ

ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ

’■Ε̂ ετε 28+1 λόγους νά ταξιδέψετε
μέ την Όλυμπιακή στό εξωτερικό

.ΐρ

Ή ’Ο λυμ π ια κή ’Α εροπορ ία π ετά ε ι σε 28 δ ιεθνείς π ρ ο ο ρ ισ μ ο ύς.
Καί μ αζί τη ς , αι’σθά νεσ θε σ ά ν σ τό σ π ίτ ι σ α ς , γ ια τ ί ή ελληνική
φ ιλ ο ξ εν ία ο ά ς συνο δεύε ι π α ν το ύ .

Έ πί π λέον, οί π ερ ισσότερ ες π τή σ ε ις τή ς ’Ο λυμ π ια κή ς, γ ίνο ντα ι
χ ω ρ ίς ενδ ιά μ εσο υς σ τα θ μ ο ύ ς . Γιά π α ρ ά δ ε ιγμ α , ή ’Ο λυμ π ιακή
π ε τά ε ι κ α τευθ ε ία ν γ ιά Νέα Ύ όρκη. Έτσι φ θ ά ν ε τε γρ ή γο ρ α
κα ί ξ εκ ο υρ α σ τα , μέ τά π ιό σ ύγχ ρ ο να α ερ ο σ κ ά φ η .

. Τ αξιδεύοντας σ τό έξω τερ ικό , γ ιά δουλειές ή δ ια κο π ές,
ο κ α θ έ να ς ά π ό τ ο ύ ς 28 π ρ ο ο ρ ισ μ ο ύς μ α ς, ε ίνα ι ένα ς λό γο ς γ ιά
ν ά π ετά ξε τέ μέ τή ν ’Ο λυμ π ιακή ’Α εροπορ ία . ’Αλλά ύπ ά ρ χ ε ι π ά ν τ α
ά κ ό μ α έ να ς λ ό γο ς : ö
ή «ύχ αρ ίο τη ο η gfe Ο Α Υ Ν Ι Τ Μ Ν Ί Ι
ά π ό Τό τα ξ ίδ ι σ α ς . C r λ ϊ ρ ο ι ι ο ρ ι α

Για περκισότέρες πληροφορίες αποταθείτε σέ μάς ή στον πράκτορα σας

m S S B K V *

I . ·*’ ^

Page 56

r? * ·

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ
ΔΥΟ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΕΤΝΑΜ

ΜΑΙΚΛ ΧΕΡ
ΚΟΥΡΕΛΙΑ

Ένα μυθιστόρημα για τον πόλεμο του
Βιετνάμ. Τα υλικά-του είναι φόβος
και θάνατος, παραισθήσεις και ψυχι­
κή αναταραχή. Είναι λες κι ο Ντάντε
να είχε κατέβει στην κόλαση με μια
κασέτα του Τζίμυ Χέντριξ και την
τσέπη γεμάτη χάπια...
^ Τάχσυν χαρακτηρίσει σαν το κα­
λύτερο βιβλίο για τους ανθρώπους
και τον πόλεμο της εποχής-μας.

Το βιβλίο αυτό του ΠΕΤΕΡ BAU
μας εξηγεί γιατί η επίθεση της Ιμπε­
ριαλιστικής τεχνοκρατίας ναυάγησε
σ' αυτό το μικρό αγροτικό κράτος,
πώς ένας πληθυσμός που επί τρεις
γενεές πολεμούσε άντεξε σε μια επί­
θεση της ισχυρότερης στρατιωτικής
δύναμης του κόσμου.

ΠΕΤΕΡ ΒΑΪΣ
Σ Η .Μ ΙΙΠ Σ ΙΙΣ .ΙΙΛ IH N

Ü O M IIM Ik l i Λ » ) ' M O

ΒΙΕΤΝΑΜ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΘΕΩΡΙΑ» Ζ. Πηγής 17,τηλ. 36.24.187

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΤΡΙΚ Σ ΙΗ Λ -Μ Ω Ρ Η Ν Μ Α Κ Κ Ο Ν Β ΙΛ
Η Γ α λ λικ ή επανάσταση του 1968

Π. Φ Ρ Α Ν Κ -Ε . Μ Α Ν Τ ΕΛ
Δ υ ο μ ελέτες για το γ α λ λ ικ ό Μάη

ΕΝ ΤΟ ΥΑΡΝΤΟ Γ Κ Α Λ Ε Α Ν Ο
Ο ι ανοιχτές φ λ έβ ες

της λατινικής Α μ ερ ικ ή ς

Η ΓΡΑΦ ΕΙΟ ΚΡΑΤΙΑ
Σ υ λ λ ο γ ή κειμένω ν

ΕΡΝΕΣΤ Μ Α Ν Τ ΕΛ
Μ αρξιστική Π ραγμα τεία

της Ο ικ ον ο μ ία ς

ΡΟ ΥΝΤΟ ΛΦ Μ ΠΑΡΟ
Θ α συνεχίσω το δρόμ ο-μου

ΒΙΚΤΩΡ ΣΕΡΖ
Τί π ρέπει να ξέρ ει κάθε

επαναστάτης

ΠΕΤΕΡ ΒΑΪΣ
Σ η μ ειώ σ εις για την πολιτιστική

ζωή στο Βιετνάμ

Τ ΖΟ Α Ν ΡΟΜ ΠΙΝΣΟΝ
Ε λ ε υ θ ε ρ ία και αναγκαιότητα

Η ΠΟ ΛΙΤΙΚ Η ΤΗΣ Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ
Σ υ λ λ ο γ ή κειμένω ν πάνω

στο εκπ αιδευτικό σύστημα

Ε Β Ε Λ Υ Ν Ρ Η Ν Τ
Σ ε ξισ μ ό ς και Επιστήμη

Η Σ Ο ΣΙΑ Λ ΙΣΤ ΙΚ Η ΕΠ Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η
Κ Α Ι Ο Α ΓΩ Ν Α Σ ΓΙΑ ΤΗΝ Α Π Ε Λ Ε Υ ­

ΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥ Ν Α ΙΚ Ω Ν

ΘΕΩΡΙΑ Λ Ο ΓΟ Τ ΕΧ Ν ΙΑ

Μ Α ΡΕΚ Χ Α Λ Τ Ε Ρ
Η αβέβαιη ζωή

του Μ άρκο Μ ά λερ

Ζ Α Κ ΠΡΕΒΕΡ
Π οιήματα

ΣΤ ΕΦ Α Ν Ο Σ Μ ΠΕΚΑΤΩΡΟ Σ
Π α τρ ιδ ογ νω σ ία

ΓΕΡΖΥ Κ Ο ΖΙΝ Σ Κ Ι
Π α ρ ο υ σ ία

ΒΙΚΤΩΡ ΣΕΡΖ
Ά ν θ ρ ω π ο ι στη φ υλακή

Μ Α ΙΚ Λ ΧΕΡ
Κ ο υ ρ έ λ ια

Ο ΣΒ Α Λ Ν Τ Ο ΣΟ ΡΙΑ Ν Ο
Π οτέ πια βάσανα

και λησμονιά

ΕΤ Ο ΙΜ Α ΖΟ Ν Τ Α Ι

ΡΕΖΙ ΝΤΕΜ ΠΡΑΙ
Το χιό νι καίει

ΖΩΡΖ Π ΕΡΕΚ
Τα πράγματα

ΒΙΚΤΩΡ ΣΕΡΖ
Μ εσ άνυχτα στον αιώ να-μας

ΖΩΡΖ Π ΕΡΕΚ
Ο ά νθρ ω π ος που κοιμάται

Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η Σ
ΚΑΙ Σ ΗΜ Ε Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ

Α Ο Υ ΓΚ Ο Υ Σ Τ Ο Μ Π Ο Α Λ
Το θέατρο του καταπιεσμένου

Π Ο Υ Ρ Ι Λ Ο Τ Μ ΑΝ
Α ισ θη τική και Σημειω τική

του κ ινηματογρά φ ου

E D W IN B E R R Y B U R G U M

Μ υθ ισ τόρ η μ α και κοινω νία

G I S E L E F R E U N D

Φ ω το γ ρα φ ία και κοινω νία

ΓΙΕΡΖΙ ΓΚΡΟΤΟΦ ΣΚΙ
Για ένα φ τω χό θέατρο

EPIK Μ Π ΕΝ Τ Λ ΕΫ
Το στρατευμένο θέατρο

ΠΗΤΕΡ Μ Π ΡΟ ΥΚ
Η σκηνή χω ρ ίς όρια

ΕΥ ΓΕΝ ΙΟ Σ ΙΟ Ν ΕΣΚ Ο
Σ η μ ειώ σ εις και αντισημειώ σεις

ΕΤ Ο ΙΜ Α ΖΟ Ν Τ Α Ι

ΠΩΛ ΣΗ ΓΚ ΕΛ
Η επανάσταση και

το μυθισ τόρημ α του 20ου αιώνα

Π Ω Λ ΣΗ ΓΚ ΕΛ
Ο Σ α ίξπ η ρ στην επ οχή-του

και στη δική-μας

Τ. Σ. ΕΛΙΟ Τ
Για την ποίηση και την κριτική

Ζ Ω Ο Δ Ο Χ Ο Υ Π Η Γ Η Σ 17, 3624187

Similer Documents