Download Az Agykutatás Legújabb Eredményei PDF

TitleAz Agykutatás Legújabb Eredményei
File Size1.5 MB
Total Pages119
Document Text Contents
Page 1

2008 Az AgykutAtás
LegújAbb eredményei

bevezetés:
eve marder, Ph.d.

kognitív képességeink és a művészet:
eddig nem ismert összefüggéseket sejtetnek a felfedezések
michael s. gazzaniga, Ph.d.

A mélyagyi ingerlésben rejlő egyre nagyobb lehetőségek
mahlon r. deLong, m.d., a thomas Wichmann, m.d.

Forrás: http://www.doksi.hu

Page 2

tHe eurOPeAn dAnA
ALLiAnCe FOr tHe brAin

Végrehajtó bizottság

Végrehajtó bizottság elnöke
William Safire

Végrehajtó bizottság elnökhelyettesei
Colin Blakemore, PhD, ScD, FRS
Pierre J. Magistretti, MD, PhD

elnök
Edward F. Rover

Végrehajtó bizottság tagjai
Carlos Belmonte, MD, PhD
Anders Björklund, MD, PhD
Joël Bockaert, PhD
Albert Gjedde, Dr Med, MD, FRSC
Sten Grillner, MD, PhD
Malgorzata Kossut, MSc, PhD
Richard Morris, DPhil, FRSE, FRS
Dominique Poulain, MD, DSc
Wolf Singer, MD, PhD
Piergiorgio Strata, MD, PhD
Eva Syková, MD, PhD, DSc

Ügyvezető igazgató
Barbara E. Gill

Az Európai DANA Szövetség az Agykutatásért (EDAB) 27 ország 183 vezető agykutatóját,
köztük 5 Nóbel-díjast tömörítő szervezet. A Szövetség tagjai mindent megtesznek annak
érdekében, hogy a közvélemény figyelmét felhívják az agykutatás fontosságára. A Szövet-
ség 1997-ben alakult; azóta fáradozik a laboratóriumok, a kutatók és a közvélemény közötti
kapcsolat megteremtésén.

A Dana Alliance for the Brain Inc publication prepared by EDAB, the European subsidiary of DABI

Forrás: http://www.doksi.hu

Page 59

60 A fájdalom

A  fájdalom az elsődleges ok, amiért az emberek orvosi segítségért folyamodnak az
Egyesült Államokban. Ennek ellenére igazán hatékony fájdalomcsillapítókból még ma
is nagyon szűkös a választék. Az orvosok folyamatos küzdelmet folytatnak, hogy haté-
kony eszközöket találjanak és kezeljék mind a krónikus, mind az akut fájdalmat.

A  fájdalomkutatók számos előrelépést tettek 2007-ben. Egyesek az erőteljes ópiát
szerekhez való hozzászokás mérséklésének lehetőségeit keresték. Mások egy döntő
jelentőségű fájdalomjelző útvonalat azonosítottak, amely új utakat nyit meg olyan be-
tegek kezelésében, akik gerincvelői sérülést követő „fantom” fájdalomtól szenvednek.
Ismét mások a krónikus neuropátiás fájdalom kezelésére dolgoztak ki egy új, a ko-
rábbiaknál hatékonyabbnak tűnő terápiát, reményt adva millióknak, akik bénító háti
fájdalmaktól szenvednek.

krónikus fájdalom és ópiát addikció

Évezredeken át használták az ópiumot a fájdalom és a szenvedés enyhítésére. Az ópi-
umszármazékok, az ún. ópiátok, manapság is használatosak legális és illegális célokra
egyaránt. Erőteljes eufórikus hatásuk miatt gyakran okoz függőséget. Az orvosok szá-
mára ez egy súlyos probléma, ugyanis nem könnyű egyensúlyban tartani a betegek
fájdalomcsillapító iránti igényét, és a függőség kialakulásának veszélyét.

Érdekes megfigyelés, hogy a krónikus fájdalom számos formájában az ópiátoknak
nincs fájdalomcsillapító hatásuk. A Wake Forest Egyetem orvosi karának kutatói úgy
találták, hogy a krónikus fájdalom az egyén hajlamát is csökkenti a függéség kialaku-
lására bizonyos opioid származékok, mint pl.a morfium, hidromorfin és fentanil sze-
dése esetén. Az Anesthesiology című folyóirat 2007 február 27-i számában megjelen-
tek közleményben a kutatók arról számoltak be, hogy leleteuik szerint ha az opioidok
szedése során a krónikus fájdalmat nem csillapodik kellő mértékben, a betegek abba-
hagyják a felírt opioidok szedését és más gyógyszerek, mint pl. a heroin vagy metadon,
után néznek. Ezek a szerek ugyan hatékonyabban enyhítik a krónikus fájdalmat, de
a  betegeknek szembe kell nézniük az ezekre a  szerekre biztosan kialakuló függőség
félelmetes következményeivel.1

A Wake Forest-i kutatók katétert ültettek olyan patkányokba, amelykben a gerinc-
velői idegek lekötésével, vagy roncsolásával krónikus fájdalmat váltottak ki. A fájda-
lom állapot kialakulása után megtanították az állatoknak, hogy maguknak adagoljanak
klonidint és adenozint, két olyan ópiát származékot, amelyek általában hatékonyan
csillapítják a fájdalmat. A kutatók azt találták, hogy egyik hatóanyag sem volt hatás-
sal a  kontroll állatok magatartására, mivel, mint mondják, nem gerincvelői, hanem
a nagyagyban lévő területek felelősek a heroin-függőség kialakulásáért.

Krónikus fájdalomtól szenvedő patkányokban azonban, a kutatók azt tapasztalták,
hogy a klonidin adagolása drasztikusan lecsökkentette a heroin kereső viselkedésfor-
mát. Az adenozin gerincvelői adagolása pedig nem befolyásolta a heroin-kereső ma-
gatartást idegsérülés által kiváltott fájdalomtól szenvedő állatokban, noha ismert, hogy
ez a  hatóanyag képes enyhíteni a  fájdalommal szembeni túlérzékenységet. Ezek az

Forrás: http://www.doksi.hu

Page 60

61A fájdalom

eredmények arra utalnak, hogy, legalábbis kísérletes állatmodellben, mind a klonidin,
mind az adenozin együttesen adagolva képesek csökkenteni a fájdalmat anélkül, hogy
fokoznák a heroin hozzászokás veszélyét.

A krónikus fájdalomban szenvedő betegek egy csoportja fokozottan hajlamos
drog-függőség kialakulására.

Egy másik tanulmány feltárta, hogy a krónikus fájdalomban szenvedő betegek egy cso-
portja fokozottan hajlamos drog-függőség kialakulására. A Massachusetts-i Általános
Kórház kutatói számos tanulmány eredményeinek elemzésével arra keresték a választ,
milyen kapcsolat van a krónikus fájdalom csillapítása és az ópiátokhoz való hozzászo-
kás kialakulása köuzött. A kutatók az elemzés eredményeit a Pain (Fájdalom) című
folyóirat júniusi számában közölték. Azt találták, hogy az a korábbi feltételezés, misze-
rint az ópiát függőség ritkább lenne a krónikus fájdalommal kezelt betegeknél, semmi-
képpen sem helytálló.2 A drog-függőség és más negatív viselkedésformák a krónikus
fájdalom betegek egy csoportjában igen gyakori. A drog-függőség kialakulása azonban
az egyes betegeknél nagyon eltérő formákban jelentkezik. A függőség általában lassan
és fokozatosan alakul ki ezért nehezen követhető.

Bár az orvosoknak számos lehetősége van a krónikus fájdalomban szenvedők ke-
zelése során az ópiátokhoz való hozzászokás megelőzésére, a  kutatók szerint jobb
eszközökre van szükség ahhoz, hogy ki lehessen szürni azokat, akik hajlamosak füg-
gővé válni. Az orvosok, teszik hozzá, ezeknek a szűrési módszereknek a bírtokában,
az addiktológia szakértőivel együtt, az opiátoktól különböző alternatív módszereket
fejleszthetnek ki a krónikus fájdalom kezelésére..

Célkeresztben a fájdalom

A  gerincvelői sérültek közel 80 százalékánál alakul ki klinikailag jelentős fájdalom,
melyet a betegek égető-, viszkető-, hasogató- vagy szúró érzésként írnak le. Számos
gerincvelő sérült, akiknél a sérülés valamely testrész érzéskiesését okozza szenved fan-
tom fájdalomban. Ezek a betegek fájdalmat érzékelnek ezeken az amúgy teljesen érzé-
ketlen területeken.

Az idegrendszer téves működése okozza az abnormális fájdalmat, amely gyakran
alakul ki gerincvelői sérülést követően, mondják a  Yale Egyetem Idegtudományi és
Regenerációs Kutatóközpontjának tudósai. A  kutatók a  Journal of Neuroscience
2007 február 28-i számában közölték, hogy először mutattak ki sérült gerincvelőben
egy direkt jelátvivő útvonalat az idegsejtek és a mikroglia között. A mikroglia sejtek
immunsejtekek,amelyek az idegrendszerben tartózkodnak és gyulladásos választ ala-
kítanak ki az idegrendszer védelmében, de esetenként éppen hogy károsítják az agyat
ezáltal.3

Forrás: http://www.doksi.hu

Page 118

119

Federation of european
neuroscience societies
Presidents

ANTAL Miklós
Hungarian Neuroscience Society,
University of Debrecen, Hungary

BÄHR Mathias
German Neuroscience Society,
University Hospital Göttingen, Germany

BANDTLOW Christine
Austrian Neuroscience Association,
Innsbruck Medical University, Austria

DE SCHUTTER Erik
Belgian Society for Neuroscience,
University of Antwerp, Belgium

DI CHIARA Gaetano
Italian Society for Neuroscience (SINS)
University of Cagliari, Italy

EFTHYMIOPOULOS Spyros
Hellenic Neuroscience
Society, University of Athens, Greece

FRANDSEN Aase
Danish Society for Neuroscience,
Copenhagen University Hospital, Denmark

GALLEGO Roberto
Spanish Neuroscience Society,
Instituto de Neurociencias/Universidad
Miguel Hernández, Spain

GORACCI Gianfrancesco
European Society for
Neurochemistry, University of Perugia, Italy

JOELS Marian
Dutch Neurofederation, University of
Amsterdam, The Netherlands

KHECHINASHVILI Simon
Georgian Neuroscience Association,
Beritsashvili Institute of Physiology,
Tblisi, Republic of Georgia

KOSTOVIC Ivica
Croatia Society for Neuroscience,
Institute for Brain Research, Zagreb, Croatia

NUTT David,
European College of Neuropharmacology,
University of Bristol, UK

PITKANEN Asla
FENS Secretary General University
of Kuopio, Finland

ROTSHENKER Shlomo
Israel Society of Neuroscience,
The Hebrew University of Jerusalem

SAGVOLDEN Terje
Norwegian Neuroscience
Society, University of Oslo, Norway

SKANGIEL-KRAMSKA Jolanta
Polish Neuroscience Society,
Nencki Institute of Experimental Biology,
Warsaw, Poland

STENBERG Tarja
Finnish Brain Research Society,
Institute of Biomedicine/Physiology Biome-
dicum Helsinki, Finland

ZAGREAN Leon
National Neuroscience Society of
Romania, Carol Davila University
of Medicine, Bucharest, Romania

A Dana Szövetség az Agykutatásért

Forrás: http://www.doksi.hu

Page 119

tArtALomjegyzék:
bevezetés 5
Irta: Eve Marder, Ph.D.
az Idegtudományi Társaság (Society for Neuroscience) Elnöke

kognitív képességeink és a művészet:
eddig nem ismert összefüggéseket sejtetnek a felfedezések 9
Irta: Michael S. Gazzaniga, Ph.D.

mélyagyi ingerlésben rejlő egyre nagyobb lehetőségek 15
Irta: Mahlon R. DeLong, M.D., és Thomas Wichmann, M.D.

Az Agykutatás Legújabb eredményei, 2007 19

gyermekkorban megjelenő rendellenességek 21

mozgászavarok 29

Az idegrendszer sérülései 37

neuroetika 45

neuroimmunológia 51

Fájdalom 59

Pszichiátriai kórképek, viselkedési rendellenességek
és szenvedélybetegségek 65

érzékelés és testi működések 73

Őssejtek és az idegsejtek keletkezése 79

gondolkozás és emlékezet 85

megjegyzések 92

A dana szövetség hitvallása, célok és tagság 105

Függelék 114

The
European
Dana
Alliance
for
the Brain

Forrás: http://www.doksi.hu

Similer Documents