Download Bonitarea Terenurilor Agricole Si Silvice PDF

TitleBonitarea Terenurilor Agricole Si Silvice
File Size756.4 KB
Total Pages80
Document Text Contents
Page 80

Legea (nr. 351/2001) privind Aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional. Monitorul
Oficial nr. 408.

Legea (nr. 48/1994) privind Drepturi în favoarea persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea
de acţionar în temeiul art. 36 din Legea 18/1991. Monitorul Oficial nr. 175.

Legea (nr. 7/1996) Cadastrului şi publicităţii imobiliare. Monitorul Oficial nr. 61.
Legea (nr. 16/1994) Arendării. Monitorul Oficial nr. 91/1994, modificată şi completată în 1998.
Legea (nr. 18/1991) Fondului Funciar. Monitorul Oficial nr. 37, republicată Monitorul Oficial nr.

1/1998.
Norma metodologică nr. 23/2004 privind Stabilirea valorii terenurilor agricole şi forestiere în

vederea acordării despăgubirilor prevăzute de Legea 18/1997 şi Legea 1/2000. Monitorul
oficial nr. 911/2004.

Ordinul Guvernului nr. 36/2002.
Ordinul MAA (nr. 34/2000) pentru Aprobarea normelor metodologice de realizare şi ţinere a

Cadastrului viticol. Monitorul Oficial nr. 212.
Ordinul MAAP (nr. 101/2001) pentru Aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a

OSPA şi a normelor de conţinut ale studiilor pedologice şi de bonitare a terenurilor agricole.
Ordinul MAAP (nr. 223/2002) pentru Aprobarea metodologiei de întocmire a studiilor

pedologice şi agrochimice şi a sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru
agricultură. Monitorul Oficial, nr. 598/2002.

Ordinul MAP şi MAAP (nr. 5120/441/2001) pentru Aprobarea regulamentului privind scoaterea
terenurilor din folosinţă agricolă şi schimbarea categoriilor de folosinţă agricolă. Monitorul
Oficial nr. 789/2001.

Ordonanţa de urgenţă (nr. 37/2002) privind Finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice.
Monitorul Oficial nr, 223,

Ordonanţa de urgenţă (nr. 70/2001) pentru Modificarea şi completarea Legii 7/1996. Monitorul
Oficial nr. 266.

Ordonanţa Guvernamentală (nr. 8/2001) pentru Modificarea Legii 34/1994. Monitorul Oficial nr.
430.

Ordonanţa Guvernului (nr. 96/1998) privind Reglementarea regimului silvic şi administrarea
fondului forestier naţional. Monitorul Oficial nr. 74/2002.

Ordonanţa nr. 938/1998 privind Preţul terenurilor forestiere. Monitorul Oficial nr. 498/1998.
Propunere ANCPI (2006) pentru Metodologia de evaluare a imobilelor.

80

Similer Documents