Download Brosa PDF

TitleBrosa
File Size92.9 KB
Total Pages3
Document Text Contents
Page 1

1. Brosa pentru 1. Brosa pentru prelucrarea unui locas cilprelucrarea unui locas cilindric cu indric cu diametrul D =16.30 diametrul D =16.30 mm ,mm ,

cu doua suprafete plane cu distanta S = 14 H7 mm cu doua suprafete plane cu distanta S = 14 H7 mm , lungimea , lungimea L = 19 mm, laL = 19 mm, la
piese din material Fc200piese din material Fc200..

AtotAtot = adaosul total = adaosul total

AdAd = adaosul de degrosare = adaosul de degrosare

AfinAfin = adaosul de finisare= adaosul de finisare

Conform figurii de mai sus, sConform figurii de mai sus, schema de brosare reprezinta schema de brosare princhema de brosare reprezinta schema de brosare prin
generare.generare.

Brosarea prin generarea, corespunde unei scheme de aschiere la careBrosarea prin generarea, corespunde unei scheme de aschiere la care
suprainaltarea pe dinte asuprainaltarea pe dinte a zz se  se realizeaza pe directia adaosului de prelucrarea maximrealizeaza pe directia adaosului de prelucrarea maxim..
In general, si in acest caz se aschieaza cu grosimi de aschie mici si latimi mari,In general, si in acest caz se aschieaza cu grosimi de aschie mici si latimi mari,
numai ca, spre deosebire de schema dupa profil, latimea aschiei se numai ca, spre deosebire de schema dupa profil, latimea aschiei se micsoremicsoreaza cuaza cu
apropierea de suprafata finala.apropierea de suprafata finala.

De remarcat ca taisurile secundare ale dintilor genereaza profilul suprafetei,De remarcat ca taisurile secundare ale dintilor genereaza profilul suprafetei,
motiv pentru care schema se numeste prin generare.motiv pentru care schema se numeste prin generare.

Similer Documents