Download bulent-Orakoğlu-İhanet-Cemberi PDF

Titlebulent-Orakoğlu-İhanet-Cemberi
File Size335.2 KB
Total Pages86
Document Text Contents
Page 43

PKK terör örgütü bundan sonraki süreçte birçok ülkenin gizli servisleri ile
irtibat kurdu, gizli anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmalar içinde en ilginci Alman
gizli servislerinin BND; BKA ve BFV yetkililerinin Öcalan'dan randevu alarak
Beka-a'da Öcalan ile yaptıkları görüşmedir. Alman gizli servislerinin
yetkilileri ile Öcalan arasında yapılan görüşmede, PKK'nın Almanya'da Türk
işçilerine karşı yaptığı eylemler, olası bir Türk-Kürt çatışması endişesi ve
uyuşturucu kaçakçılığı konularının konuşulduğu öğrenilmişse de, gerçekte Türkiye
topraklarını da içine alacak bir Kürt devletinin kurulması halinde, kurulacak
Kürt devletinin Almanya'ya sağlayabileceği çıkar ve faydalar tartışılmıştır.
Ancak bu görüşmeler Türk güvenlik birimleri tarafından tespit edilmiştir. Alman
gizli servisleri görüşmenin nasıl tespit edilebildiğinin şokunu yaşamışlar, PKK
liderine Almanya adına verilecek desteklere engel olmak isteyen MOSSAD
tarafından engellendiklerini düşünmüşlerdir.
PKK'YI YÖNETEN TÜRKLER
ım
Görüldüğü gibi Kuzey Irak'ta kurulacak bir Kürt Devleti projesi doğrultusunda
Türkiye'nin en yakın müttefiki ve dostu gibi gözüken Almanya gibi ülkeler bile
PKK ve Öcalan'la gizli anlaşmalar yaparak bu örgütü desteklemektedirler. Ancak
bir avcı deyimi vardır; ava giden avlanır. Öcalan'ın kendisini kullanan güçler
tarafından Suriye'ye geçirilmesi bir projenin ikinci ayağı olduğuna göre,
Öcalan'ın Suriye'de Varşo' va Paktı üyesi devletlerin gizli servisleri veya
yetkilileri ve-ya diğer ülkelerle yaptığı görüşmeler veya anlaşmaları, üye-si
olduğu NATO'nun gizli veya gölge ordularının Türkiye versiyonu Ergenekon
örgütüne vermesi herhalde anormal bir durum değildir.
ÇEKİÇ GÜÇ - KÜRDİSTAN PROJESİ
ve
SUİKASTLAR
Çekiç Güç
ABD, İsrail ve Batılı bazı ülkeler; yaklaşık bir asır önce planlanan "Büyük
Oyun"un Ortadoğu ayağını Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde fiilen harekete
geçirmek amacıyla fitili ateşlemişlerdi. Bu amaçla "Böl-Parçala-Yut"
stratejileri doğrultusunda Ortadoğu'daki devletler arasında çatışmaları ve her
devletin kendi içinde etnik kamplaşma ve kutuplaşmaları körükleyerek, tabi ki
çeşitli psikolojik harp metotlarını da uygulayarak, Ortadoğu'yu siyasi
anlaşmazlıkların ve çatışmaların sürdüğü, huzur ve güven ortamının tamamen
ortadan kalktığı bir bölge haline getirmişlerdi. Ortadoğu'da bulunan bazı
devletlerin ortadan kaldırılması veya fiziki sınırlarının küçültülerek
değiştirilmesi amacını güden gizli servisler, bu amaçla uzun zamandır NGO'ları
taşeron olarak kullanmaya devam ediyor. Bir taraftan Irak'ta ayrılıkçı Kürtler'i
isyana teşvik eden, bunun için her türlü eğitim amaçlı lojistik destek ile silah
ve para yardımı yapan, böylece isyancı Kürtlere örtülü desteğini sürdüren CIA ve
MOSSAD, diğer taraftan da İrak lideri Saddam Hüseyin'i Kürtler'e karşı motive
ederek Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde kullanmışlardı. Ortado-
HANET ÇEMBERİ
ğu'da askeri darbe yoluyla iktidara gelmiş, hırslı ve kullanılmaya müsait
liderlere yabancı ülkelerin istihbarat servisleri çengel atmışlar ve bu liderler
(Saddam Hüseyin, Kad-dafi), Arap dünyasında Truva Atı olarak kullanılabilecek
yapıda yabancı ülkelerin emellerine uygun politikalar izlemeye
yönlendirilmişlerdi.
Kürt gazeteci ve Baas Saddam Hüseyin, ABD nin teşvikiyle ... T,
İran'a savaş açmışn. Partisi eski üyesi Husayn
Al Kürdi Ortadoğu merkezli bir gazeteye verdiği demeçte bu gerçeği açık bir
dille ifade etmişti: ClA, 1968 -1973 yılları arasında Baas rejiminin ülkede
kökleşmesi ve Saddam iktidarının sağlamlaştırılması adına inanılmaz çalışmalar
yaptı!
Saddam'a bu dönemde Irak'ta komünist faaliyetlerde bulunanların listesinin
verildiğini ve bunların ortadan kaldırılması istendiğini belirten Al Kürdi,
Saddam'm bunları uygulayıp uygulamadığını bilmediğini söyledi. Bütün bu
ilişkilerin çok önemli bir fiyatı olduğunun altını çizen Al Kürdi, 200 milyon
dolarlık bir meblağın ABD'ye helikopter ve diğer askeri malzemelerin alımı için
verildiğini söyledi. Resmi tarihin gözden geçirilmesi gerektiğini de belirten

Similer Documents