Download DALI Drum.pdf PDF

TitleDALI Drum.pdf
File Size314.4 KB
Total Pages13
Document Text Contents
Page 6

APECC SRL Timişoara
DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

C604/2007 – Modernizare drum comunal DC 111 şi străzi în comuna Pietroasa – satele

Pietroasa, Poieni şi Crivina de Sus 6


Reabilitarea străzilor din comuna Pietroasa şi a drumului comunal DC 111 se va face

funcţie de capacitatea portantă a structurii existente, de starea de degradare, de natura

pământului din patul drumului şi de traficul rutier prognozat.

Având în vedere starea de degradare avansată a pietruirii existente şi capacitatea

portantă redusă a structurii rutiere, luând în considerare şi condiţiile locale (străzi de

pământ), recomand proiectantului adoptarea unor soluţii diferenţiate atât ca structură cât şi

ca geometrie în profil transversal.

Ca şi structură rutieră recomand proiectarea unei structuri rutiere nerigide (elastice)

cu o îmbrăcăminte bituminoasă în două straturi pe străzile pietruite şi o îmbrăcăminte din

macadam pe străzile din pământ. Pentru realizarea unei părţi carosabile de lăţime

corespunzătoare pe sectoarele unde platforma drumului permite, recomand proiectarea de

casete lărgiri (lăţime variabilă funcţie de necesităţi), pe lăţimea acestora fiind necesară

proiectarea unei structuri rutiere noi.

Pe pietruirea existentă recomand următoarele structuri rutiere:

A.

6,0 cm beton asfaltic (B.A. 25 sau B.A. 16);

15,0 cm piatră spartă împănată;

10,0...25,0 cm balast funcţie de pietruirea existentă;


B.

tratament bituminos simplu;

6,0 cm abrobat bituminos;

15,0 cm piatră spartă împănată;

10,0...25,0 cm balast funcţie de pietruirea existentă;


C.

4,0 cm beton asfaltic (B.A. 25 sau B.A. 16);

6,0 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 25;

10 cm macadam;

10,0...25,0 cm balast funcţie de pietruirea existentă;


Pentru lărgirea părţii carosabile (casete) şi pentru străzile din pământ recomand

următoarea structură rutieră:

6,0 cm beton asfaltic;

15,0 cm piatră spartă împănată;

30,0 cm balast.

Page 12

APECC SRL Timişoara
DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

C604/2007 – Modernizare drum comunal DC 111 şi străzi în comuna Pietroasa – satele

Pietroasa, Poieni şi Crivina de Sus 12


a proiectului ca urmare a nevoilor si cerinţelor de asigurare a acestor servicii la nivelul

comunei.

Se estimează ca perioada de realizare a investiţiei, respectând prevederile legale privind

procedurile de achiziţii, sa se realizeze intr-un termen de 6 luni la care se adaugă încă 3 luni

pentru operaţionalizare servicii. Au fost avute in vedere si termenele de livrare ale

furnizorilor, astfel încât in intervalul celor 6 luni sa aibă loc si recepţia utilajelor si

echipamentelor.

9.4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

Proiect principal:

lungime străzi:

a. în localitatea Pietroasa 1 059,00 m;

b. în localitatea Poieni 1 273,00 m;

c. în localitatea Crivina 316,00 m;

lungime drum

d. DC 111 6 290,00 m.

Subproiect:

2 utilaje pentru întreţinere drumuri (tractor si compactor) împreuna cu anexe

1 mijloc de transport public de persoana

9.5. Alţi indicatori specifici

Pentru prezentul proiect, elaborat în faza de documentaţie de avizare, a fost realizată o

analiză cost beneficiu.10. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU

Certificatul de urbanism

S-au obţinut următoarele avize şi acorduri:

aviz ENEL ELECTRICA BANAT;

aviz ROMTELECOM;

aviz alimentare cu apă;

aviz canalizare;

aviz primărie

acordul de mediu

acord A.N. Apele Române

Similer Documents