Download Danh sách KH ( Hi ) PDF

TitleDanh sách KH ( Hi )
File Size380.0 KB
Total Pages22
Document Text Contents
Page 1

Chỉ May Chủ Cơ Sở: Ông Nguyễn Trƣơng Minh Nam

Chỉ May Giám Đốc: Bà Lê Thị Thanh Lan Nữ

Chỉ May Tổng Giám Đốc: Bà Kit Ping Au Yeung Nữ

Chiếu Sáng-Cung Cấp Phụ Tùng Giám Đốc: Ông Nguyễn Tấn Luyện Nam

Chiếu Sáng-Cung Cấp Phụ Tùng Giám Đốc: Ông Lý Trung Tuấn Nam

Chiếu Sáng-Cung Cấp Phụ Tùng Giám Đốc: Ông Ngô Tuấn Anh Nam

Chiếu Sáng-Cung Cấp Phụ Tùng Giám Đốc: Ông La Phạm Minh Nam

Chiếu Sáng-Cung Cấp Phụ Tùng Giám Đốc Cn: Ông Dƣơng Quốc Cƣờng Nam

Chiếu Sáng-Cung Cấp Phụ Tùng Phó Tổng Giám Đốc: Ông Đoàn Mạnh Hùng Nam

Chiếu Sáng-Cung Cấp Phụ Tùng Tổng Giám Đốc: Bà Lê Cao Quỳnh Thƣ Nữ

Chiếu Sáng-Sản Xuất & Bán Buôn Giám Đốc: Ông Vũ Hà Định Nam

Chiếu Sáng-Sản Xuất & Bán Buôn Giám Đốc: Ông Phạm Duy Khanh Nam

Chiếu Sáng-Sản Xuất & Bán Buôn Giám Đốc: Ông Trịnh Đức Châu Nam

Chiếu Sáng-Sản Xuất & Bán Buôn Giám Đốc: Ông Ngô Xuân Thái Nam

Chiếu Sáng-Sản Xuất & Bán Buôn Giám Đốc: Ông Nguyễn Trí Thành Nam

Chiếu Sáng-Sản Xuất & Bán Buôn Giám Đốc: Ông Đinh Kim Cƣờng Nam

Chiếu Sáng-Sản Xuất & Bán Buôn Chủ Doanh Nghiệp: Ông Châu Lâm Tuyền Nam

Chiếu Sáng-Sản Xuất & Bán Buôn Giám Đốc Điều Hành: Ông Nguyễn Bá Tƣờng Nam

Chiếu Sáng-Sản Xuất & Bán Buôn Chủ Doanh Nghiệp: Bà Phan Thị Phƣơng Anh Nữ

Chiếu Sáng-Tƣ Vấn Giám Đốc: Ông Vũ Hà Định Nam

Chiếu Sáng-Tƣ Vấn Trƣởng Đại Diện: Ông Lê Công Tuấn Kiệt Nam

Chổi, Bàn Chải-Sản Xuất & Bán Buôn Giám Đốc: Ông Nguyễn Thọ Khƣơng Nam

Chổi, Bàn Chải-Sản Xuất & Bán Buôn Giám Đốc: Ông Ngụy Diệu Huy Nam

Chổi, Bàn Chải-Sản Xuất & Bán Buôn Chủ Cơ Sở: Ông Trần Văn Thức Nam

Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét Giám Đốc: Ông Đinh Kim Cƣờng Nam

Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét Giám Đốc: Ông Trƣơng Quang Hải Nam

Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét Giám Đốc: Ông Trần Đức Nam

Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét Giám Đốc: Ông Vũ Thế Minh Nam

Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét Giám Đốc: Ông Nguyễn Tiến Quát Nam

Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét Giám Đốc: Ông Diệp Thiện Tánh Nam

Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Dũng Nam

Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét Giám Đốc: Ông Bùi Tƣ Hãn Nam

Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét Giám Đốc: Ông Lê Thanh Quang Nam

Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét Giám Đốc: Ông Lê Phan Hoàng Chiêu Nam

Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Khiêm Nam

Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét Giám Đốc: Ông Ngô Đức Hoàng Nam

Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét Giám Đốc: Ông Đỗ Trọng Khanh Nam

Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét Giám Đốc: Ông Lê Tấn Hùng Nam

Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét Giám Đốc: Ông Nguyễn Tri Phƣơng Nam

Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét Giám Đốc: Ông Trần Mạnh Ngọc Nam

Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét Giám Đốc Cn: Ông Nguyễn Văn Hùng Nam

Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét Giám Đốc: Bà Nguyễn Diệp Anh Nữ

Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét Giám Đốc: Bà Dƣơng Thị Thu Hằng Nữ

Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét Giám Đốc: Bà Võ Thị Kim Hoàng Nữ

Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét Giám Đốc: Bà Hứa Minh Tuyết Liên Nữ

Chống Sét-Thiết Bị Chống Sét Trƣởng Đại Diện: Bà Đỗ Thị Tuyết Hƣơng Nữ

Chống Thấm-Các Nhà Thầu Giám Đốc: Ông Nguyễn Huỳnh Thƣợng Nam

Chống Thấm-Các Nhà Thầu Giám Đốc: Ông Tiết Quốc Uy Nam

Chống Thấm-Các Nhà Thầu Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Hòa Nam

Chống Thấm-Các Nhà Thầu Giám Đốc: Ông Huỳnh Ngọc Thao Nam

Chống Thấm-Các Nhà Thầu Giám Đốc: Ông Hoàng Văn Lợi Nam

Chống Thấm-Các Nhà Thầu Giám Đốc: Ông Nguyễn Hữu Mẫn Nam

Page 12

80/39 Đƣờng 4, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Thủ Đức

125 Khu Phố 17,Bình Long, P. Bình Hƣng Hòa A, Q. Bình Tân,Bình Tân

15 Dƣơng Văn Dƣơng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tân Phú

1247 Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Q. 12, Q.12

228 Trần Quý, P. 6, Q. 11, Q.11

38/9A Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tân Phú

B23/474C Ấp 2,Trần Đại Nghĩa, X. Tân Nhựt, H. Bình Chánh,Bình Chánh

290/2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Q. 3, Q.3

Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân, Lô Q96-101, Đƣờng 14,Ấp 1, X. Tân Nhựt, H. Bình Chánh,Bình Chánh

64 Minh Phụng, P. 5, Q. 6, Q.6

2A/41 Ấp 2,Tỉnh Lộ 10, X. Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh,Bình Chánh

140A Xóm Đất, P. 8, Q. 11, Q.11

27D1 Ấp 5, X. Xuân Thới Sơn, H. Hóc Môn, Hóc Môn

Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Lô 6,Song Hành, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân,Bình Tân

30/11 Tô Ký, X. Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn, Hóc Môn

1/42A Quốc Lộ 13, P. Hiệp Bình Phƣớc, Q. Thủ Đức, Thủ Đức

167/16 (195) Đƣờng D1, P. 25, Q. Bình Thạnh, Bình Thạnh

35 Hồ Học Lãm, P. 16, Q. 8, Q.8

79/4 Ấp Cầu Xây, P. Tân Phú, Q. 9, Q.9

1129/14-16 Lạc Long Quân, P. 11, Q. Tân Bình, Tân Bình

629/10 Nguyễn Đình Chiểu, P. 2, Q. 3, Q.3

237 Đƣờng 5, P. Bình Hƣng Hòa, Q. Bình Tân, Bình Tân

139/12 Bạch Đằng, P. 15, Q. Bình Thạnh, Bình Thạnh

860/37 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Q. Bình Thạnh, Bình Thạnh

71-71A Tăng Bạt Hổ, P. 11, Q. Bình Thạnh, Bình Thạnh

24 Cƣ Xá Bình Thới,Đƣờng 8, P. 8, Q. 11, Q.11

Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân, R1-2 Ấp 1,Đƣờng 6, X. Tân Nhựt, H. Bình Chánh,Bình Chánh

260/4F Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình, Tân Bình

69/6C Phạm Văn Chiêu, P. 12, Q. Gò Vấp, Gò Vấp

94 Liên Khu 16-18,P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Bình Tân

412A Nguyễn Văn Nghi, P. 7, Q. Gò Vấp, Gò Vấp

2C62 Ấp 2, X. Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh, Bình Chánh

37 Phan Đình Phùng, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tân Phú

620 Bình Long, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tân Phú

11/3 Thống Nhất, P. 16, Q. Gò Vấp, Gò Vấp

46/5 Quốc Lộ 1A, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, Thủ Đức

A15/74D Hƣơng Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, Bình Tân

Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Lô D9B/I,Đƣờng 1A, P. Bình Hƣng Hòa B, Q. Bình Tân,Bình Tân

Khu Công Nghiệp Bình Chiểu, Lô B2,P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức,Thủ Đức

194/11B Bạch Đằng, P. 24, Q. Bình Thạnh, Bình Thạnh

F26 CX Đài Rađa,Đƣờng 6, P. 13, Q. 6, Q.6

39 Tôn Thất Thuyết, P. 18, Q. 4, Q.4

159/12 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Gò Vấp, Gò Vấp

Similer Documents