Download David Eagleman - Mozak PDF

TitleDavid Eagleman - Mozak
File Size2.1 MB
Total Pages147
Document Text Contents
Page 146

katkad sloţene pokrete ruke pri čemu pacijent osjeća da nema voljan

nadzor nad tim pokretima.

Snimanje funkcionalnom magnetskom rezonancijom (fMRI)

Tehnika neurosnimanja koja aktivnost mozga registrira u sekundnoj rezoluciji,

mjerenjem protoka krvi kroz mozak u milimetarskoj rezoluciji.

Transkranijalna magnetska stimulacija (TMS) Neinvazivna tehnika kojom

se aktivnost mozga stimulira ili inhibira magnetskim impulsima kako bi

se u ţivčanom tkivu izazvale slabe električne struje. Ova se tehnika u

pravilu koristi za shvaćanje utjecaja područja mozga u neuralnim

krugovima.

Ventralno tegmentalno podruĉje Struktura sastavljena uglavnom od

dopaminergičkih neurona smještenih u srednjem mozgu. Ovo područje

ima presudnu ulogu u sustavu nagraĎivanja.

Zahvat razdvajanja mozga Poznat je i kao kalosotomija, a korpus kalozum

(corpus callosum) presijeca se kako bi se pod nadzorom drţalo epilepsiju

koju nije moguće liječiti na druge načine. Ovim zahvatom prekida se

komunikacija izmeĎu dviju moţdanih polutki.

Page 147

O autoru

David Eagleman je jedan od najtraţenijih i najuspješnijih

neuroznanstvenika na svijetu, podučava na Stanford Universityju, vodi Center

for Science and Law u kojem s pozicije znanosti razvija sa suradnicima nove

tehnologije za poboljšanje sustava kaznenog prava na inovativne načine.

Najpoznatiji je po svom radu na senzornim substitucijama, percepciji vremena,

plastičnosti mozga, sinesteziji i primjeni znanosti u zakonodavstvu.

Autor je i voditelj meĎunarodne serije PBS-a The Brain with David

Eagleman (Mozak s Davidom Eaglemanom). Osim više od stotinjak

akademskih radova autor je nekoliko uspješnica od kojih su uz Mozak —

čudesna priča o tebi najpoznatije Incognito: The Secret Lives of the Brain

(Tajni ţivot mozga), SUMA - 40 priča iz zagrobnog ţivota, Why the Net

Matters (Zašto je internet vaţan) te nagraĎivana Wednesday is Indigo Blue

(Srijeda je plave boje).

Eagleman je govornik na TED-u, stipendist mnogih fondacija meĎu

kojima se ističe Guggenheim, dobitnik nagrade McGovern za izvrsnost u

biomedicinskoj komunikaciji, potpredsjednik Globalnog vijeća za neuroznanost

i ponašanje Svjetskog ekonomskog foruma (World Economic Forum‟s Global

Agenda Council on Neuroscience & Behaviour), stručni urednik znanstvenih

časopisa, te savjetnik i član upravnih vijeća raznih instituta i fondacija za nove

tehnologije i neuroznanost. Osnivač je kompanije BrainCheck i suosnivač

kompanije NeoSensory. Društvo za neuroznanost (Society for Neuroscience)

proglasilo ga je “znanstvenim edukatorom godine”. O njemu su pisali

najpoznatiji časopisi i portali diljem svijeta, a čest je gost na televiziji i radiju.

Similer Documents