Download Des Griffin - Cetvrti Reich Bogatih (1976) PDF

TitleDes Griffin - Cetvrti Reich Bogatih (1976)
File Size11.1 MB
Total Pages331
Document Text Contents
Page 2

Des Griffin

ČETVRTI REICH
BOGATIH

Dimenzija koja nedostaje u
svjetskim zbivanjima

S engleskog preveo:
Hrvoje Topić

Zagreb, 2003.

Prijevod djela: Fourth Reich of the Rich, 1976 g.

Page 165

Ujedinjeni narodi - novi Babilon

Mnogo je rečeno o tome što Amerikanci podržavaju. Jednako su važne
stvari koje neće podržati.

I za ime Boga, shvatite ovo: nije svatko tko podržava UNESCO-ovu fi­
lozofiju školstva komunist. Možda je, nesvjesno, oruđe u njihovim rukama,
ali većinom su to pošteni i časni, potpuno iskreni roditelji koji vjeruju kako
je ovo najbolji način da pripreme svoju djecu za budućnost u kojoj će mo­
rati živjeti s drugima u slozi ili nestati u prahu atomskog razaranja.

Nemojte ih pokušati nadglasati, nego im pokušajte strpljivo objasniti
da se Rusija, kao i obično, ne drži svoje strane ovog dogovora o suradnji.

Rusija ne dopušta podučavanje UNESCO-ova programa svojim školar­
cima. Rusija zagovara "beskompromisni komunizam", i ako ne pripremimo
mlade Amerikance da vjeruju u slobodu bez kompromisa, da je održe snaž­
nom i brane je protiv svih neprijatelja (stranih i domaćih), osudit ćemo
mlade Amerikance na današnju sudbinu Mađara.

Ali ako uspijemo u američkoj omladini oživjeti nešto od vjere koju su
imali naši očevi, tada će ovo ponovno postati zemlja slobodnih i domovina
hrabrih, dovoljno jaka da drži neprijatelje na dometu oružja, čemu je sasvim
dovoljno nadati se u naše vrijeme.

Svi se moramo složiti s izjavom bivšeg generalnog tajnika UN-a,
U. Thanta: "Lenjin je bio čovjek vrlo bistra uma, čije su ideje imale
duboki utjecaj na tijek povijesti."

"(Lenjinovi) ideali mira i mirnog suživota među državama naišle
su na široko međunarodno prihvaćanje i one su u skladu s ciljevima
povelje Ujedinjenih na roda . . . " (Los Angeles Times, 7. travnja 1970.).

Ujedinjeni narodi - sa svojim središtem u newyorškoj "Babilon­
skoj kul i" - sasvim sigurno imaju veliku ulogu u sotonskoj zavjeri da
se još j e d n o m podčine svi narodi svijeta u ogromnom koncentracij­
skom kampu, s elitom Međunarodnih bankara čija bi vlast bila ne­
upitna i potpuna.

Još j edna napomena o organizaciji Ujedinjenih naroda. Postoje
dva vrlo znakovi ta religijska simbola u zgradi UN-a u New Yorku.
Kad uđete na glavni ulaz, dočeka vas veliki kip golog muškarca: to je
Zeus - vrhovni bog poganskog panteona. On predstavlja Sotonu (ili
Lucifera), "boga ovog svijeta" (Druga poslanica Korinćanima 4,4 i
slika 26) .

U kutu - na desnoj strani glavnog predvorja - nalazi se "soba za
meditaciju". Oblik njenog poda je krnja piramida, simbol Iluminata
(v. slika 27 i str. 99-100). U sobu se ulazi kod baze piramide.

171

Duke
Rectangle

Page 166

Des Griffin

Na stražnjem zidu sobe za meditaciju, u geometri jskom dizajnu,
nalazi se preko stotinu okultnih simbola raznih organizacija: tu su
uključeni masoni , spiritisti i svi drevni kultovi plodnosti.

U središtu sobe nalazi se veliki crni uglačani blok. To je
obrađeni kamen i predstavlja slobodne zidare. Neobrađeni blok pred-
stavlja čovječanstvo koje se oblikuje i uglačava uporabom kompasa i
kutomjera u jednoliku glatku pravokutnu ciglu koja je spremna za
uporabu u gradnji. To je masonski simbol rada na masama ljudi, koje
se pod njihovom kontrolom formiraju u gotovi blok, a za gradnju no-
vog svjetskog poretka. Ovo je moderna primjena nauka A d a m a Weis -
haupta o l judskom "usavršavanju" radom! Izbavljenje kroz rad!

Iznad vrha crnog bloka nalazi se svjetiljka na stropu. Ona baca
zraku svjetlosti na crni blok. Ovo simbolizira svjetlost sunca (ili boga
sunca) koja baca svoje sjeme, ili sjemenje, da oplodi zemlju. Ovo
simbolizira prosperitet i uspjeh plana izgradnje, pomoću crnog bloka
- ashlara.

Kako smo vidjeli u poglavljima 4 i 5, sunce predstavlja Lucifera.
Namjera je Ujedinjenih naroda sasvim sigurno izrasti u j ednu svjet-
sku vladu, sa svjetskom religijom. Lucifer bi, naravno, bio svemu
tome na vrhu!

Ako žel imo da Sjedinjene Američke Države budu spašene, po-
sve je j asno kako moramo izbaciti S A D iz UN-a i UN iz SAD-a!

172

Page 330

Crvena simfonija

da bi se u to sumnjalo? Ili smo trebali biti toliko glupi da zanema­
rimo Davisa, radiogram, šifru, podudarnost invazije s presudom i
šutnju Europe kao slučajnosti? Ne, zaista " ih" n ismo vidjeli, ali smo
im čuli glas i razumjeli njihov jezik.

* * *

Napomena prevoditelja Crvene simfonije

Zaista bi bilo suvišno napisati dugačak komentar ovog iznimnog
materijala. Dovol jno je reći očito - ovo je jedan od najvažnijih poli­
tičkih dokumenata 20. stoljeća.

Mnogi su od nas znali ovdje iznesene činjenice desetljećima, no
prvi smo put dobili briljantnu, podrobnu izjavu "nj ihovog" čovjeka.
Rakovsky je očito bio jedan od "njih".

Unutrašnji dokazi u materijalu, kao i okolnost da su se svi nak­
nadni događaji odigrali točno po navedenoj formuli, dokazuju istini­
tost ove priče.

Ova bi knjiga trebala biti osnovno štivo svima koji žele znati što
se diljem svijeta događa, i zašto, kao i što se može učiniti da se zausta­
ve revolucionarna osvajanja: moć monetarne emisije mora biti vraće­
na svim državama. Ako se to ne učini na vrijeme, komunizam će
pobijediti.

George Knupffer

339

Similer Documents