Download Eckhart Tolle - Un Pamant Nou PDF

TitleEckhart Tolle - Un Pamant Nou
File Size1.7 MB
Total Pages174
Document Text Contents
Page 1

Eckhart TOLLE


Un pământ nou
Trezirea conştiinţei umane
Traducere din limba engleză de
Carmen Neacşu


BUCUREŞTI, 2008

Page 2

ECKHART TOLLE este considerat unul dintre cei mai originali şi mai inspiraţi

călăuzitori spirituali ai timpului nostru. S-a născut în Germania, unde şi-a petrecut primii

13 ani din viaţă. După ce a absolvit Universitatea din Londra, a devenit cercetător şi

îndrumător la Universitatea Cambridge. La 29 de ani, în urma unei transformări spirituale

profunde, vechea sa identitate a fost literalmente dizolvată şi viaţa i s-a schimbat radical.

Următorii ani şi i-a dedicat înţelegerii, integrării şi aprofundării acestei transformări,

care a marcat începutul unei pasionante experienţe spirituale.

Eckhart Toile nu s-a aliniat niciunei tradiţii sau religii, dar nici nu a respins vreuna.

învăţăturile sale transmit un mesaj simplu şi în acelaşi timp profund, cu claritatea şi

simplitatea vechilor maeştri spirituali: există o cale către eliberarea de suferinţă şi dobân-

direa păcii interioare.

De acelaşi autor, la Curtea Veche Publishing a mai apărut Puterea prezentului

(2004). în curând vor mai apărea: Stillness Speaks şi Practicing the Power ofNow.

Page 87

85

C A P I T O L U L Ş A S E

Eliberarea


Începutul eliberării de corpul-durere rezidă, în primul rând, în înţelegerea că voi aveţi un

corp-durere. Apoi, mai important, în capacitatea voastră de a rămâne suficient de prezenţi, de

vigilenţi pentru a observa în voi corpul-durere ca un aflux de emoţii negative, atunci când el devine

activ. Când este conştientizat, nu mai poate pretinde a fi voi înşivă şi nu se mai poate reînnoi prin

intermediul vostru.

Prezenţa voastră conştientă este cea care întrerupe identificarea cu corpul-durere. Când nu

vă identificaţi cu el, corpul-durere nu vă mai poate controla gândirea şi astfel nu se mai poate

reînnoi, hrănindu-se cu gândurile voastre. În cele mai multe cazuri, corpul-durere nu se dizolvă

imediat, dar odată ce aţi tăiat legătura între el şi gânduri, corpul-durere începe să piardă din

energie. Gândirea voastră nu mai este întunecată de emoţii; percepţiile din prezent nu mai sunt

deformate de trecut. Energia care fusese captată de corpul-durere îşi schimbă atunci frecvenţa

vibraţională şi este transformată în Prezenţă. În acest mod, corpul-durere devine carburant pentru

conştiinţă. Acesta este motivul pentru care mulţi dintre oamenii cei mai înţelepţi şi iluminaţi —

bărbaţi şi femei — de pe planeta noastră au avut cândva un corp-durere greu.

Indiferent de ceea ce spuneţi sau faceţi sau de faţa pe care o arătaţi lumii, starea voastră

mental-emoţională nu poate fi ascunsă. Fiecare om degajă un câmp energetic ce corespunde stării

sale interioare, iar cei mai mulţi dintre noi îl simt, chiar dacă resimt poate energia degajată de

altcineva doar la nivel subliminal. Cu alte cuvinte, ei nu ştiu că o simt, dar această percepţie

determină în mare parte sentimentul lor faţă de persoana respectivă şi modul în care se raportează

la ea. Există oameni care conştientizează clar câmpul energetic al cuiva atunci când întâlnesc prima

dată persoana respectivă, chiar înainte de primul schimb de cuvinte. Ceva mai târziu însă, cuvintele

preiau controlul asupra relaţiei şi, odată cu ele, apar şi rolurile pe care le joacă majoritatea

oamenilor. Atenţia se mută atunci către minte, iar abilitatea de a simţi câmpul energetic al celuilalt

scade considerabil. Cu toate acestea, el se face încă simţit la nivel inconştient.

Când realizaţi că aceste corpuri-durere caută inconştient tot mai multă durere, cu alte

cuvinte că vor să se întâmple ceva rău, veţi înţelege că multe accidente din trafic sunt cauzate de

şoferi ale căror corpuri-durere sunt active în acelaşi timp. Când doi şoferi cu corpuri-durere active

ajung la o intersecţie în acelaşi timp, probabilitatea unui accident este cu mult mai mare decât în

condiţii normale. În mod inconştient, amândoi vor ca accidentul să aibă loc. Rolul corpurilor-

���Ž�—�•�›�ž�1�Š�1�Œ�˜�–�Š�—�•�Š�1�˜�›�’�•�’�—�Š�•�ž�•�1�Š�Œ�Œ�Ž�œ�Š�ô�’�ñ�1� � � �ï�Œ�ž�›�•�Ž�Š�Ÿ�Ž�Œ�‘�Ž�ï�›�˜

Page 88

86

durere în accidentele din trafic este cel mai evident în cazul fenomenului numit „road rage” (furia

străzii), când şoferii devin violenţi fizic deseori din cauza unei chestiuni neînsemnate, de pildă

faptul că cineva din faţa lor conduce prea încet.

Multe acte de violenţă sunt comise de oameni „normali” care se transformă temporar în

maniaci. În lumea întreagă auzim la tribunal avocaţii apărării spunând: „Această faptă nu-i stă

absolut deloc în fire”, iar pe acuzat îl auzim spunând: „Nu ştiu ce mi s-a întâmplat.” Din câte ştiu

eu, până acum niciun avocat al apărării n-a spus judecătorului — deşi ziua aceea poate că nu e

departe —: „Acesta este un caz de responsabilitate diminuată. Corpul-durere al clientului meu era

activat, iar el nu ştia ce face. De fapt, nu el a făcut ceea ce a făcut, ci corpul-durere.”

Aceasta înseamnă că oamenii nu sunt responsabili pentru ceea ce fac atunci când sunt în

stăpânirea corpului-durere? Răspunsul meu este: cum ar putea fi? Cum aţi putea fi responsabili

atunci când sunteţi inconştienţi, când nu ştiţi ce faceţi? însă în schema mai cuprinzătoare a

lucrurilor, fiinţele umane sunt menite să evolueze în fiinţe conştiente, iar cei care n-o vor face vor

suporta consecinţele inconştienţei lor. Ei nu sunt în concordanţă cu impulsul evolutiv al

universului.

Chiar şi această afirmaţie este doar relativ adevărată. Dintr-o perspectivă mai înaltă, nu este

posibil să nu fiţi armonizaţi cu evoluţia universului, inconştienţa umană şi suferinţa căreia îi dă

naştere făcând parte, şi ele, din această evoluţie. Când nu mai puteţi suporta ciclul nesfârşit al

suferinţelor, începeţi să vă treziţi. Astfel că şi corpul-durere are locul său necesar într-un context

mai larg.Prezenţa

O femeie de vreo treizeci de ani a venit să mă vadă. Din clipa în care m-a salutat am simţit

durerea din spatele zâmbetului ei politicos şi superficial. A început să-mi spună povestea ei şi într-

o secundă zâmbetul i s-a transformat într-o grimasă de durere. Apoi a început să suspine fără să

vrea. Spunea că se simte singură şi neîmplinită. Era la mijloc multă furie şi tristeţe. În copilărie

fusese abuzată fizic de un tată violent. Mi-am dat repede seama că nu împrejurările actuale ale

vieţii îi cauzaseră durerea, ci un corp-durere extraordinar de greu. Acesta devenise filtrul prin care

îşi privea experienţele de viaţă. Nu reuşea încă să vadă legătura dintre durerea emoţională şi

gândurile ei, fiind complet identificată cu ambele. Încă nu putea să vadă că îşi hrănea corpul-durere

cu gândurile ei. Cu alte cuvinte, trăia cu povara unui sine profund nefericit. Totuşi, la un anumit

nivel probabil că realiza că durerea izvora din ea, că era o povară pentru ea însăşi. Era pregătită să

se trezească, de aceea venise.

ECKHART TOLLE - Un pământ nou Capitolul 6: Eliberarea

Page 173

Capitol Subcapitol Pagină

Descoperirea spaţiului interior 118

Conştiinţa obiectelor şi conştiinţa spaţiului 121

Dedesubtul şi deasupra gândirii 122

Televiziunea 123

Recunoaşterea spaţiului interior 125

Auzi susurul pârâului de munte? 126

Acţiunea corectă 127

Percepeţi fără să numiţi 128

Cine este experimentatorul? 129

Respiraţia 130

Dependenţele 132

Conştiinţa corpului interior 133

Spaţiul interior şi cel exterior 134

Observarea pauzelor 135

Pierdeţi-vă pentru a vă regăsi 13608. Descoperirea spaţiului

interior

Liniştea 137

Scopul vostru interior 138

Trezirea 139


09. Scopul vostru interior
Un dialog despre scopul interior 140

Un pământ nou 151

O scurtă istorie a vieţii voastre 151

Trezirea şi mişcarea exterioară 153

Trezirea şi mişcarea de întoarcere 155

Conştiinţa 155

Acţiunea conştientă 157

Cele trei modalităţi de acţionare conştientă 157

Acceptarea 158

Bucuria 160

Entuziasmul 163

Cei care menţin frecvenţa 16510. Un pământ nou

Pământul nou nu este o utopie 166

Page 174

#1 New York Times Bestseller

Autorul bestsellerului Puterea prezentului

Într-o lume tot mai însetată de cunoaştere spirituală, într-un secol în care căutarea de

sine a îmbrăcat forme absolut inedite, iar barierele dintre religii par a începe să cadă

datorită înţelegerii faptului că acelaşi unic adevăr le-a fundamentat pe toate, îndrumătorii

spirituali sunt cu atât mai necesari şi bine-veniţi. Fie că tălmăcesc mesajul iluminaţilor

care au trăit cu secole în urmă, fie că îşi expun propria viziune asupra căilor ce trebuie

urmate în lumea modernă, aportul lor la limpezirea înţelegerii aspectelor evoluţiei este

unul esenţial.


SCANARE: [email protected]
CONVERSIE OCR,
CORECTARE,
EDITARE: [email protected]

Similer Documents