Download EK1 Osovine i Vratila PDF

TitleEK1 Osovine i Vratila
File Size3.5 MB
Total Pages14
Document Text Contents
Page 2

2

© Copyright by M. Kljajin 3

Puno vratilo

Šuplje vratilo

© Copyright by M. Kljajin 4

Savitljivo vratilo

Savitljivo vratilo
(1 – čelična žica, 2
- plosnati čelik, 3 –

zaštitna cijev

Page 7

7

© Copyright by M. Kljajin 13

Momenti Wf i Wt protiv savijanja i torzije, te momenti inercije If i /t raznih
presjeka osovina i vratila

© Copyright by M. Kljajin 14

Dopuštena naprezanja na torziju i savijanje (N/mm2) za osovine i vratila
(iskustvene vrijednosti)

Page 8

8

© Copyright by M. Kljajin 15

Osovina ili vratilo s jednakim naprezanjem na savijanje

© Copyright by M. Kljajin 16

Faktor utjecaja kvalitete površine bp ovisno o vlačnoj čvrstoći σM čelika

Similer Documents