Download Endodoncija Skripta Sa Slikama PDF

TitleEndodoncija Skripta Sa Slikama
File Size732.5 KB
Total Pages31
Table of Contents
              Dijagnostički testovi u endodonciji
Endodontska simptomatologija
Klinička i diferencijalna dijagnoza u endodonciji
Pulpektomija
Prekrivanje pulpe
Pulpotomija
Izrada pristupnog endodontskog kaviteta
Određivanje radne dužine
ENDODONTSKI INSTRUMENTI
STANDARDIZACIJA ENDODONTDKIH INSTRUMENATA
Na – HIPOHLORIT ( NaOCl)
DINATRIJUMETILEN-DIAMINO-TERTRAACETAT (EDTA)
MATERIJALI ZA PUNJENJE :
GUTAPERKA
Sredstva za nekrotizaciju zubne pulpe
(Preparati paraformaldehida)
KALCIJUM HIDROKSID (Ca(OH)2)
Paste za opturaciju kanala korijena-sileri
Radiografsko ispitivanje u endodonciji
Aseptična tehnika rada – koferdam
Istrumentacija korijenskog kanala – step back tehnika
Punjenje tehnikom lateralne kondenzacije
Irigacija korijenskih kanala
Liječenje avitalnih zuba
PiTANJA ZA KOLOKVIJ
            

Similer Documents