Download Filozofija znanosti PDF

TitleFilozofija znanosti
File Size1.9 MB
Total Pages539
Document Text Contents
Page 2

2

SADRŽAJ:
UVOD - Filozofija znanosti ..................................................................................................6
1. Znanost i modeli objašnjenja ...........................................................................10

1.1. Modeli objašnjenja ....................................................................................................11
1.1.1. Deduktivni model objašnjenja ............................................................................18
1.1.2. Objašnjenje zakona .............................................................................................20
1.1.3. Objašnjenje i epistemološki zahtjev...................................................................23
1.1.4. Zakoni u znanosti i njihov logicki status ............................................................26
1.1.5. Eksperimentalni zakoni i teorije ......................................................................45

1.2. Znanstvena metoda ....................................................................................................60
1.2.1. Cinjenice i znanstvena metoda ...........................................................................60
1.2.2. Neke karakteristike hipoteze i znanstvena metoda.............................................62
1.2.3. ''Ideal'' znanosti...................................................................................................62
1.2.4. Osobina znanstvenog metoda da sam sebe ispravlja ..........................................63
1.2.5. Ogranicenosti i vrijednosti znanstvenog metoda................................................64
1.2.6. Apstraktna priroda znanstvenih teorija...............................................................66
1.2.7. Tipovi znanstvenih teorija ..................................................................................67

2. Empirizam i racionalizam .................................................................................69
3. Filozofija i znanost ( jedan primjer ) ...........................................................76

3.1. Radanje znanosti u modernom smislu ......................................................................79
3.2. Znanost u užem smislu ..............................................................................................84
3.3. Znanost, zdravi razum i filozofija ........................................................................85
3.4. Filozofija i realne znanost .........................................................................................87

4. Henry Poincaré i filozofija znanosti.............................................................89
4.1. Filozofija geometrije .................................................................................................91
4.2. Generalizirani konvencionalizam..............................................................................95
4.3. Semanticki konvencionalizam.................................................................................100
4.4. Uloga eksperimenata i generalizacije ......................................................................100
4.5. Uloga hipoteze .........................................................................................................104
4.6. Porijeklo matematicke fizike ...................................................................................106
4.7. Klasicna mehanika...................................................................................................108

5. Pozitivizam .............................................................................................................112
5.1. Motivi nastajanja modernog pozitivizma ................................................................113
5.2. Stariji Imanencijalni pozitivizam i Logicki pozitivizam........................................115

6. Filozofija L. Wittgensteina ............................................................................117
6.1. Wittgenstein – Tractatus logico- philosophicus ...................................................118

7. Logicki pozitivizam............................................................................................128
7.1. Filozofske prethodnice logickog pozitivizma .........................................................128
7.2. Osnovni stavovi logickog pozitivizma ....................................................................132

7.2.1. Princip verifikacije ..........................................................................................135
7.2.2. Tumacenje i objašnjavanje pojmova ...............................................................139
7.2.3. Aksiomske definicije i pravljenje razlike izmedu pravih i nepravih pojmova 140
7.2.4. Pojam definicije pridodavanja .........................................................................141
7.2.5. Radikalni empirizam .......................................................................................142
7.2.6. Besmislenost metafizike ..................................................................................142
7.2.7. Revizija starog kriterija smisla ........................................................................151
7.2.8. Kriteriji smislenosti .........................................................................................151

Similer Documents