Download Florante at Laura Saknong PDF

TitleFlorante at Laura Saknong
File Size215.0 KB
Total Pages66
Document Text Contents
Page 1

Buod ng Florante at Laura - http://www.viloria.net/archives/buod-ng-florante-at-laura/
http://www.viloria.net/archives/florante-at-laura-summary-in-english/ Page 1 of 66


Buod ng Florante at Laura
http://www.viloria.net/archives/buod-ng-florante-at-laura/

Florante at Laura: English Summary
http://www.viloria.net/archives/florante-at-laura-summary-in-english/

Mga Saknong ng Florante at Laura

***First etext edition prepared by: May Lim ([email protected])
and Arlene Lim ([email protected])
-----------------------------------------------------------
Florante at Laura
ni Francisco Balagtas


Kay Selya

1
Kung pagsaulan kong basahin sa isip
ang nangakaraang araw ng pag-ibig
may mahahagilap kayang natititik
liban na kay Selyang namugad sa dibdib

2
Yaong Selyang laging pinanganganiban,
baka makalimot sa pag-iibigan;
ang ikinalubog niring kapalaran
sa lubhang malalim na karalitaan.

3
Makaligtaan ko kayang di basahin,
nagdaang panahon ng suyuan namin?
kaniyang pagsintang ginugol sa akin
at pinuhunan kong pagod at hilahil?

4
Lumipas ang araw na lubhang matamis
at walang matira kundi ang pag-ibig,
tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib
hanggang sa libingan bangkay ko'y maidlip.http://www.viloria.net/archives/buod-ng-florante-at-laura/
http://www.viloria.net/archives/florante-at-laura-summary-in-english/
http://www.viloria.net/archives/buod-ng-florante-at-laura/
http://www.viloria.net/archives/florante-at-laura-summary-in-english/
mailto:([email protected])
mailto:([email protected])

Similer Documents