Download Frithjof Schuon - Preobraženje čoveka PDF

TitleFrithjof Schuon - Preobraženje čoveka
File Size3.2 MB
Total Pages140
Document Text Contents
Page 1

Frithjof Schuon

PREOBRAŽENJE

ČOVJEKA

[ d o b r a k n j i g a ]

Page 140

Slika čovjeka koju donosi moderna psihologija nije samo fra-
gmentarna, nego i zastranjujuća. U stvarnosti, biti čovjek znači biti,
na neki način, rastaknut između animalnosti i božanstvenosti, ali
moderna misao — bila ona filozofska ili znanstvena — praktično
govoreči, priznaje samo animalnost. Tradicionalna mudrost isprav-
lja i usavršava sliku čovjeka istrajavajući na njegovoj božanstveno-
sti, ali ne tako što od njega nastoji načiniti boga, nego što naprosto
uzima u obzir njegovu istinsku prirodu, koja nadilazi “zemaljsko,” i
bez koje bi čovjek bio lišen razloga svoga bitisanja. Upravo je to ono
što se može nazvati, u jeziku simbolizma, “preobraženjem čovjeka.”

Frithjof Schuon (1907.-1998.) poznat je kao najistaknutiji izlaga-
telj sophia perennis et universalis. U zadnjih pedeset godina svoga
života napisao je preko dvadeset knjiga o metafizičkim, duhovnim i
etničkim temama i preko tri i po hiljade kratkih pjesama razvrstanih
u dvadeset i tri različite zbirke. Recenzije Schuonovih knjiga trajno
su objavljivane u širokom spektru znanstvenih i filozofskih publi-
kacija diljem svijeta; njegove radove podjednako uvažavaju i naučni
i duhovni autoriteti, a o njegovoj prvoj knjizi O transcendentnom
jedinstvu religija, najvažniji engleski pjesnik XX stoljeća, nobelovac
Thomas S. Eliot je zapisao: “Nisam se susreo sa impresivnijim radom
u komparativnim studijama orijentalnih i okcidentalnih religija.”

Baš kao i u Guenonovom slučaju, Schuonov stil pisanja, iako
izvoran i poetičan, bio je izrazito impersonalan po svome tonu. On
je pisao kao vedantist ili platonist, a ne u ime bilo koje pojedinačne
religije. Njegova tačka gledišta bila je da, iako čovjek mora vjero-
vati u pravoputnost svih velikih religija — kao mnogolikih izraza
jedne Istine — da, ipak, mora, i zacijelo može, slijediti i prakticirati
samo jednu.

William Stoddart, pisac knjige

Prisjećanje u svijetu zaboravljanja

Similer Documents