Download Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar(GDO) ve Biyogüvenlik Yasa Tasarısı PDF

TitleGenetiği Değiştirilmiş Organizmalar(GDO) ve Biyogüvenlik Yasa Tasarısı
File Size2.2 MB
Total Pages34
Document Text Contents
Page 2

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik Yasa Tasarısı
www.ekopolitik.orgEkonomi ve Sosyal Araştırmalar Dernegi | 2İçindekiler
Giriş ............................................................................................................................................................... 3

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) .................................................................................................. 4

GDO’lu Ürünlerde Dünya’da Mevcut Durum ........................................................................................... 4

GDO’lü Ürünlerin Potansiyel Faydaları ..................................................................................................... 7

GDO’lü Ürünlerin Potansiyel Zararları .................................................................................................... 10

GDO’lu ürünlerin İnsan ve Hayvan Sağlıgı Üzerine Olası Olumsuz Etkileri ............................................. 12

Avrupa Birliği ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ................................................................................ 17

Türkiye’de Durum ....................................................................................................................................... 18

Biyogüvenlik Yasa Tasarısına Eleştiriler ....................................................................................................... 19

Sonuç ........................................................................................................................................................... 33

Page 34

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik Yasa Tasarısı
www.ekopolitik.orgEkonomi ve Sosyal Araştırmalar Dernegi | 34GDO’lu ürünlerin biyolojik çeşitlilik ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri olduğunu

göstererek bu kaygıların hiçte yersiz olmadığını ortaya koymaktadır.

Biyogüvenlik yasa tasarısının bu haliyle yasalaşması durumunda ortaya çıkacak en önemli

problemlerden birisi, ülkemiz tarımının dünyada tohum üretimi gerçekleştiren bir kaç büyük

biyoteknoloji şirketinin açık pazarı haline geleceğidir. Öte yandan, GDO’lu ürünlerin ülkemizde

serbest bir şekilde üretilmesine izin verecek bir biyogüvenlik yasasının bu ürünlerin üretim ve

ithalatını oldukça sıkı kurallar dahilinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği hükümleri ile de uyum

içerisinde olmayacağı açık bir gerçektir.

Endemik bitkiler açısından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olan ülkemizin biyolojik

çeşitliliğinin korunması, halkımızın sağlığının bu ürünler nedeniyle bozulmasının önlenmesi ve

ülkemizin tarımının büyük biyoteknoloji şirketlerinin kontrolü altına girmemesi için, mevcut

yasa tasarısının bu kaygıları giderecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Sonuç

olarak, biyogüvenlik yasası GDO'ları yasallaştırmanın aracı olarak değil, GDO'lu ürün ithalatını

kontrol altına alacak, halkın sağlığını ve toplumun yararını gözetecek şekilde çıkartılmalı ve bu

alandaki yasal boşluk bir an önce doldurulmalıdır.

Similer Documents