Download Gramatica limbii romane PDF

TitleGramatica limbii romane
File Size169.0 KB
Total Pages30
Table of Contents
              Clasificare
Modurile verbului
Timpurile
Analiza verbelor
Diatezele verbului
	Diateza activă
	Diateza reflexivă
SUBIECTUL
	Predicatul Nominal
		ATRIBUTUL
			Atribut adjectival
				Atribute acordate
		COMPLEMENTUL
			Complemente circumstanţiale
			Complemente necircumstanţiale
            

Similer Documents