Download Hájas Mária, dr - Gyökérzöldségek termesztése PDF

TitleHájas Mária, dr - Gyökérzöldségek termesztése
File Size4.0 MB
Total Pages255
Table of Contents
              Gyökérzöldségek termesztése
	Sárgarépa
		Gazdasági jelentősége
		Származása és elterjedése
		Növénytani jellemzése
		Nemesítésének helyzete
		A termesztett fajták értékelése
			Formula
			Vetésforgó
				Tápanyagellátása
		Tárolása
		Petrezselyem
			Gazdasági jelentősége
		Növénytani jellemzése
			A magtermő év
			A petrezselyem állati kártevői
		Pasztinák
			Származása és elterjedése	'
			Táplálkozási jelentősége
			Növénytani jellemzése
			Biológiai igénye
			Termesztéstechnológiája
				Ápolási munkák
				Szedése
		Magtermesztése
			A pasztinák betegségei
			A pasztinák állati kártevői
	Zeller
		Gazdasági jelentősége
			Származása és elterjedése
			Növénytani jellemzése
			Biológiai igénye
			A zellerfajták értékelése
				Lustra
				Magdeburger Markt
			Termesztéstechnológiája
			Termelési költségei
			Magtermesztése
			Halványítózeller
				A zeller állati kártevői
		Cékla
			Gazdasági jelentősége
			Származása, elterjedése
			Növénytani jellemzése
			A céklafajták értékelése
				Vetésforgó
				Tápanyagellátás
			Magtermesztése
			A cékla betegségei
			A cékla állati kártevői
			Retek
				Származása és elterjedése
				Növénytani jellemzése
				Biológiai igénye
				A szabadföldi retektermesztés
				Torma
		A torma betegségei
			A torma állati kártevői
			Mángold
				Gazdasági jelentősége
				Származása és elterjedése
			Feketegyökér
				Gazdasági jelentősége
				Származása és elterjedése
				Növénytani jellemzése
				Biológiai igénye
				Nemesítésének helyzete
				Termesztett fajtái Egyéves óriás
				Termesztéstechnológiája
				Magtermesztése
				A feketegyökér betegségei és állati kártevői
			Felhasznált és ajánlott irodalom
			Tartalomjegyzék
            
Document Text Contents
Page 2

Gyökérzöldségek termesztése

Page 127

Imperator fajta (Fotó: Hatasiros P.)

Imperator

Lombja középzöld színű, durva, nagy. A levélnyél hosszú.
Gumóalakja nagy, gömbölyű, alul kissé kiszélesedő. Felülete

rücskös.
Húsa sárgásfehér, üregesedésre kissé hajlamos, feketedésre való

hajlama a főzésnél közepes.
Gyökérzete oldalgyökérképzésre hajlamos. Erős talpgyökerei van­

nak.
Nagy hozamú, talaj és tápanyag szempontjából kevésbé igényes,

mint pl. a Hegykői vagy az Alabástrom. Szeptoriára kissé hajlamos.
Tárolhatósága jó, nagyüzemi termesztésre ajánlható. Nyűvőgépi
szedésre is alkalmas, dús, nagy, felálló lombja miatt.

127

Page 128

Frigga

Lombja közepesen nagy, középzöld színű.
Gumója közepes nagyságú, gömbölyű vagy kissé megnyúlt gömb.

Felülete sima vagy enyhén rücskös.
Szép fehér, jó minőségű húsa van. Üregesedésre való hajlama kö­

zepes. Főzésnél a feketedésre való hajlama aránylag kicsi.
Talpgyökerei finomak, kicsik, közepesen dúsak. Oldalgyökere

nincs vagy nagyon kevés.
Hozama közepes, jó minőségű fajta. Igényes a talajjal és a táp­

anyaggal szemben. Tárolhatósága jó. Betegségekkel szembeni ellen­
állósága közepes. Gépi szedésre alkalmas.

Frigga fajta (Fotó: Hanzséros P.)

128

Page 254

Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat. Felelős kiadó dr. Sárkány Pál. Felelős
szerkesztő Lelkes Lajos. Műszaki vezető Korom Ferenc. Műszaki szerkesztő Csák-
vári Attila. A fedélterv Hódosi Mária munkája. Nyomásra engedélyezve 1976. VHI.
16-án Megjelent 18000 példányban 16,50 (A/5) ív teljedelemben, 90 ábrával.
Készült az MSZ 5601—59 és 5602—55 szabványok szerint.

MG 2282-i-7679

Page 255

A könyv kilenc gyökérzöldséggel foglal­
kozik: sárgarépa, petrezselyem, paszti­
nák, zeller, cékla, mángold, retek, torma,
feketegyökér. Ismerteti az egyes zöldség­
félékkel kapcsolatos tudnivalókat: növény­
tani és biológiai tulajdonságaik után rész­
letes agrotechnikai leírást ad, különös te­
kintettel a megfelelő fajta kiválasztására,
valamint talajművelésük, tápanyagellátásuk,
ápolásuk, vegyszeres gyomirtásuk, növény-
védelmük, szedésük és tárolásuk módjaira.
Minden fajnál ismerteti a nemesítés eddigi
eredményeit és további feladatait. Külön ér­
deme a könyvnek, hogy növényenként részle­
tesen leírja a vetőmagtermesztés módját is.
Dr. Hájas Mária a Kertészeti Kutató Intézet
Fertődi Állomásának tudományos munkatársa,
a gyökérzöldségek termesztésének specialistája.
E munkája a legfrissebb kutatási eredmények és
a gyakorlati tapasztalatok szerencsés ötvözete,
melyet üzemi és házikerti termesztők egyaránt

jól használhatnak.

Mezőgazdasági Kiadó

27,50 Ft

Similer Documents