Download havasın derinlikleri 2 PDF

Titlehavasın derinlikleri 2
File Size1.2 MB
Total Pages77
Table of Contents
              2. Bölüm
DEĞİŞİK BİR UYGULMA TARZI
	KİTAPLARDAKİ, HİÇ BİR ZAMAN
	ÇALIŞMAYAN UYGULAMALAR
	AYNI İŞİ YAPAN BİR ÇOK
	HAVÂSS UYGULAMASI
	HİÇ SORULMAYAN SORU
	HAVÂSS UYGULAMALARININ
	KAYNAGI NE VEYA NERESİDİR?
	DÜNYA DIŞI ZEKALARDAN ALINAN BİLGİLER
	BİLGİNİN ALINIŞ ŞEKLİ
	ÖNEMLİ NOT
	HEPSİ ÇALIŞMAYAN
	BİRÇOK FORMÜL
	BAZI KİMSELERDE BAŞARILI,
	BAZI KİMSELERDE BAŞARISIZ
	OLAN UYGULAMALAR
	ALINAN UYGULAMALARDAKİ GELİŞMELER
	AZ BİLİNEN BİR UYGULAMA TARZI
		TERTİPLEME ŞEKLİ
		ULVÎ, SUFLÎ VE ŞERLİ HÂDİMLER
		HESAPLAMALAR
		HESAPLAMALARDA ÖNEMLİ NOT
		ESMÂLARIN HESAPLANIŞINDA
		DEĞİŞİK KOMBİNELER
		BAŞTAKİ KULLANIŞSIZ UYGULAMA
		ÖRNEĞİ HAKKINDA SON SÖZ
		HÂDİMLERİN BELİRLENMESİNDEN
		SONRAKİ İŞLEMLER
		DİKKAT
		1 - İŞLERİN AÇILMASI, KAZANCIN ARTMASI
		ÇALIŞMA
		EK ÇALIŞMALAR
		2 - RUHSAL GÜÇLERİN GELİŞMESİ
		CEBRÂYİL (A.S.)
		HESAPLAMALAR
		ÇALIŞMA
		ÇALIŞMA ŞEKLİ
		3 – KARŞI CİNS İLİŞKİLERİ
			CEBBAR İSMİ HAKKINDA
			ÖNEMLİ NOT
		HESAPLAMA
	ÇALIŞMA
		ÖNEMLİ BİR NOKTA
		4 – ŞERLİ HÂDİMLERİN KULLANILIŞI
			Bu çalışma tarzıyla ilgili son örneğimiz şer hâdimlerinin kullanılışına ait. Şer hâdimleri, adından da belli olduğu gibi şerli işler için kullanılırlar. Bir insan ya da olay üzerinde olumsuz etkiler yapmak. Lânet, ayırma, iş bozmak, iflas, ölüm ve akla gelen her tür sert ve olumsuz etki çalışmasında şerli hâdimler kullanılır.
			Buraya kadar incelediğimiz ve alışılmış olan adlandırılmaları ile “Hâdim” dediğimiz bu enerjilerin kullanımını ya da uyarılmalarını daha değişik bir şekilde şöyle tasnif edebiliriz.
			Bir uygulamacı yani pratik çalışmalar yapan bir kimse “Ulvî ve Suflî” hâdimleri kendisinin ve başkalarının üzerinde fakat “Şerli” hâdimleri sadece başkalarının üzeerinde kullanabilir.
		ÇALIŞMA
		BU ÇALIŞMA TARZI İLE
		İLGİLİ SON SÖZLER
		DİĞER BİR YÖNTEM
BAST’I HURUFÎ
	EBCEDÎ ARABÎ CETVELİ
	ESMÂLARIN YILDIZLARI NASIL BULUNUR
	MAJİKAL YILDIZI BULMAK
		ÖNEMLİ NOT
	İSTENEN İŞ İÇİN GEREKEN
	HÂDİM İSİMLERİNİ BULMA
	VE KULLANMA YÖNTEMİ
		DÖRT ELEMENT
		İSTENİLEN İŞLERE AİT ESMÂLAR
		GÜN, SAAT VE YILDIZ BELİRLEMEK
			DİKKAT
		GÜN BELİRLEMEK
		HAYIR VE ŞER
		ESMÂ VEYA AYETLER
		SEÇİLMİŞ OLAN HER ŞEY
		ERKEK VE DİŞİ HARFLER
			ERKEK HARFLER
		GÜNEŞ VE AY AÇILARI
		ÇALIŞMANIN HEDEFİ
		ÖRNEK UYGULAMAMIZA DEVAM
		1. BAST: BASTI EVVEL
		2. BAST: BASTI SÂNÎ
		3. BAST: BASTI SÂLÎS
		4. BAST: BASTI RÂBÎ
		ÇALIŞMA
	BASTI HURUFÎ CETVELİ
            
Document Text Contents
Page 1

Hâvass'ın Derinlikleri II

2. Bölüm

DEĞİŞİK BİR UYGULMA
TARZI

Burada vereceğim uygulama tarzı bazı Havâss kitaplarında görülen ve
asla ne oldukları anlaşılmadığı gibi, nasıl tanzim edildiklerine dair de
en ufak bir bilgi yazılmayan bazı uygulamalardır.

KİTAPLARDAKİ, HİÇ BİR ZAMAN
ÇALIŞMAYAN UYGULAMALAR

Hakkında hiç bir şey bilinmeyen bu uygulamalar aslında hiç bir işe de
yaramazlar. Havâss ile yeni ilgilenmeye başlayan kimselerin büyük bir
çoğunluğu bu uygulamaları gördükleri zaman derhal denemek isterler
çünkü yapılması gereken çalışmalar onlara çok kolay görünür fakat
hemen hemen Hiç kimse de, bu tür formüllerden kaç tanesini
denerlerse denesinler başarılı olamazlar. Bu işe yaramayan
uygulamalar da bir Havâss kitabından, diğerine geçerek varlıklarını
sürdürüp sadece çeşit olup, sayfa doldururlar. Konuyu daha ileriye
götürmeden önce bu işe yaramayan uygulama veya formüllerden
birini örnek olarak görelim.

Herhangi bir erkek veya kadının cinsel beğenisini kazanmak
isteyen kimse veya herhangi bir insanın üzerinde kötü
etkiler meydana getirmek isteyen bir kimse üç, beş veya
yedi gece, gece yarısından sonra abdest alıp 546 defa
“Yâ Keryuş” zikri yapar. Zikir sırasında da Altıncı ve
otuzuncu zikirlerden sonra ve her yüzüncü zikirden sonra
bir defa aşağıdaki sözleri okur.

1

Page 2

Hâvass'ın Derinlikleri II

“Keryuşin Keryuşin, Meryuşin Meryuşin, Matuşin Matuşin,
Latuşin Latuşin, Atyaşin Atyaşin, Eltayuşin Eltayuşin,
Şekeşin Şekeşin, Meleşin Meleşin, Ceheşin Ceheşin,
Amelaşin Amelaşin, Esri yâ Keryuş. Bi hakkı Rabbelcuyuş
vefâl….”

“Vefâl” kelimesinden sonra da duraklamadan ne istenirse o
söylenir mesela “Filan kimsenin celbi muhabbetini veya
filan kimsenin kahır ve tedhişini yap.” Bu işlemler
sırasında karşı cins ilişkileri için güzel kokulu bir tütsü
yakılırken, sert etkiler için kötü ve keskin kokulu tütsüler
yakılır.

Yukarda görülen uygulamanın bir çok benzeri mevcuttur. Hemen
hepsi de sonu “Şin”, “İn”, veya “Ayil” ile biten bazı esmâlar ve sonra
da isteğe uygun bir hitabeden ibarettirler. Ortak noktaları hepsinin de
yukardaki uygulama kadar kolay görünmeleridir. Bazıları üç, beş, yedi
veya belli sayılarda kağıtlara yazılırlar ve kağıtlar katlanıp, içlerine de
mesela bir parça günlük, üç tane karabiber koyulur ya da başka türlü
tütseler de koyulabilir. Okumalar bu kağıtların üzerine yapılır.
Okumadan sonra kağıtlar ateşe atılırlar ya da istenen kimsenin
bulunduğu bir yere saklanırlar. Yakmak veya saklamak yerine söz
konusu kağıtların, istenen kisenin gelmesi istenen yere gömüldüğü
veya rüzgarlı bir yere asıldığı uygulamalar da görülür.

Bu uygulamaların kolay olamalarından başka bir ortak noktaları daha
vardır ki, o da şudur: Hiç birisi, hiç bir işe yaramazlar.

2

Page 38

Hâvass'ın Derinlikleri II

Cagşekâyil Cagşekâyil, Geshâyil Geshâyil, Keâyil Keâyil,
Kadâyil Kadâyil, Rahâyil Rahâyil, Kehâyil Kehâyil,
Gekledâyil Gekledâyil, Saâyil Saâyil, Kocâyil Kocâyil,
Radâyil Radâyil. Yâ Ruhaniyeti Hazihil esmâ (Burada
istek söylenecek) Elvâhen Elvâhen, Elacele Elacele,
Essate Essate.

ÇALIŞMA

Bu örnek için gereken çalışma yukardaki ilk örneğimiz için yapılan
çalışmadan çokaz farklıdır. Bu çalışma için önceden bir veya üç gün
oruç tutulması ve çalışma boyunca riyazet hâlinde olunması
gerekmektedir. Bu çalışma uzun süreli olduğu için yaklaşık bir ay
boyunca oruç veya riyazet hâlinde olmak günümüzde bir çok kimseye
zor gekebilir. Bu zor geliş kişilerin yapısından çok günümüzdeki iş,
çalışma, trafik kısaca hayat şartlarından kaynaklanır. En mükemmeli,
bu konularla ilgilenen bir kimsenin bir yere çekilip, insanlardan uzak
olarak çalışmalarını tamamlamasıdır fakat yazık ki, günümüzde çok az
kimse böyle bir imkana sâhiptir. Bu durumda yapılacak şey
çalışmaları biraz değiştirerek yaşama şartlarına uydurmaktır. Bu
yüzden orucun sadece ilk başlangıçta tutulması riyazetin de çalışmalar
boyunca iki günde bir yapılması, imkan bulunurs yine iki günde bir
oruç tutulması mümkündür. Çalışmalar sürdüğü sürece günlük eğlence
aktivitelerinden mümkün olduğu kadar uzak kalmak, sinema,
televizyon gibi şeylere fazla takılıp kafa dağıtmamak, her fırsatta
sadece tefekkür ve zikir hâlinde olmak gereklidir.

Çalışma günleri erkek ve kadın için farklıdır. Uygulamayı bir erkek
yapıyorsa yeni ayın ilk günü başlamalı ve 28 gün sürdürmelidir. Şâyet
çalışmayı yapan bir kadınsa çalışma şartları biraz değişir. Kadınlarım
kendi âdet dönemlerini beklemeleri ve âdet dönemi bitttiği gün abdest
alıp, başlamaları ve 28 gün sürdürmeleri gerekir. Tabii bunun yeni
ayın ilk gününe denk gelebilmesi çok zor olabilecek bir tesadüf
olduğu için çalışma ay durumuna bakılmadan uygun olan günde
başlar.

38

Page 39

Hâvass'ın Derinlikleri II

Erkek veya kadın, 28 günlük bir çalışmanın kesintisiz yapılması
mümkün olmayabilir. Elde olmayan nedenlerle çalışmalara bir veya
iki gün ara verilirse ara verilen her gün için iki gün olmak şartıyla
çalışma süresi 28 günden daha fazla uzatılır fakat verilen aranın
peşpeşe en fazla iki günden fazla olmamasına dikkat etmek gerekir.

Kadın uygulayıcılar çalışmalara ara vermek zorunda kaldıkları
takdirde fazladan olan ek günler de hesaba katılırsa çalışmalar
bitmeden önce mutlaka ikinci bir adet dönemi yaşayacaklardır. Hatta
ara vermeseler bile bazı kadınların adet dönemleri daha kısa
periodlarda olabilir. Bu durumda adet dönemi geçene kadar beklenir
ve yine her ara verilen gün için iki gün eklenerek çalışma bitirilir.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Havâss okumaya uygun bir mekan ve saatte abdest almış olarak
oturulur. İlk başlanan günde mutlaka, sonraki çalışmalarda istenirse,
çalışmaya başlarken bu niyetle iki rekat namaz kılınır ve yerinden
kalkmadan okumalar başlar. 3363 defa “Yâ Gakşekâyil” zikri yapılır
ve üçüncü zikirde, altmışıncı zikirde ve ondan sonra da her yüzde bir
yukardaki kasem okunur.

Çalışmanın, Yâ Gakşekâyil zikri ile değil de 3363 defa “Yâ Zâhirün
Batınül Müheymin” zikri ile yapılması ve bu zikirlerde de üçüncü,
altmışıncı zikirlerde ve ondan sonra da her yüzde bir yukardaki
kasemin okunması ile yapılması da mümkündür.

Bu çalışmaların ikisinin aynı anda yapılması da olabilir. Ya da bir gün
Yâ Gakşekâyil zikri ile, bir gün “Yâ Zâhirün Batınül Müheymin”
zikri ile görütürülmesi olabilir.

Sadece Yâ Gakşekâyil zikri ile çalışılması ve zaman ve motivasyon
bulunan günlerde ek olarak ayrıca “Yâ Zâhirün Batınül
Müheymin” zikrini de, aynı adette yapmak olasıdır.39

Page 76

Hâvass'ın Derinlikleri II

BASTI HURUFÎ CETVELİ

Bastı hurufî cetvelinin tamamını ve her harfin, her bastında çıkacak
olan adedleri aşağıda veriyorum. Bu sayede, yapılacak olan her işte
teker teker Bast işlemi ile uğraşmaya gerek kalmadan, kaç defa bast
yapmanız gerekiyorsa, istediğiniz harfin, o Bast’ının adedini direk
olarak alabilirsiniz.

Harf 1. Bast 2. Bast 3. Bast 4. Bast 5. Bast

16 1047 594 1641 991

616 1569 1940 1046 921

1041 469 1400 451 1118

283 2204 1519 1995 2011

709 734 1575 1783 2007

468 1473 1689 1832 2482

141 415 1625 1980 1364

612 1717 1029 1288 1889

539 2399 2959 2627 2028

579 1499 1585 2243 2616

635 2328 3072 1968 1843

1097 850 1420 1086 1239

339 2731 2038 2439 2703

765 1428 1698 1843 2149

524 1681 1309 1748 1260

76

Page 77

Hâvass'ın Derinlikleri II

197 796 1258 1997 1443

657 1428 1698 1843 2149

595 2067 1395 2513 3113

60 524 1681 1309 1748

506 1231 1733 2447 1547

1095 1418 1642 1591 1488

337 2333 3963 3313 3870

763 1760 833 2793 2561

522 2014 1592 2088 1999

195 1364 2016 1777 647

655 1996 1770 506 1231

593 2399 2959 2627 2028

114 922 1844 1391 1820

77

Similer Documents