Download Hayal Mühendisliği-serge King-kuraldişi Yayinlari PDF

TitleHayal Mühendisliği-serge King-kuraldişi Yayinlari
File Size6.9 MB
Total Pages194
Table of Contents
              hayal - 0002
hayal - 0003
hayal - 0004
hayal - 0005
hayal - 0006
hayal - 0007
hayal - 0008
hayal - 0009
hayal - 0010
hayal - 0011
hayal - 0012
hayal - 0013
hayal - 0014
hayal - 0015
hayal - 0016
hayal - 0017
hayal - 0018
hayal - 0019
hayal - 0020
hayal - 0021
hayal - 0022
hayal - 0023
hayal - 0024
hayal - 0025
hayal - 0026
hayal - 0027
hayal - 0028
hayal - 0029
hayal - 0030
hayal - 0031
hayal - 0032
hayal - 0033
hayal - 0034
hayal - 0035
hayal - 0036
hayal - 0037
hayal - 0038
hayal - 0039
hayal - 0040
hayal - 0041
hayal - 0042
hayal - 0043
hayal - 0044
hayal - 0045
hayal - 0046
hayal - 0047
hayal - 0048
hayal - 0049
hayal - 0050
hayal - 0051
hayal - 0052
hayal - 0053
hayal - 0054
hayal - 0055
hayal - 0056
hayal - 0057
hayal - 0058
hayal - 0059
hayal - 0060
hayal - 0061
hayal - 0062
hayal - 0063
hayal - 0064
hayal - 0065
hayal - 0066
hayal - 0067
hayal - 0068
hayal - 0069
hayal - 0070
hayal - 0071
hayal - 0072
hayal - 0073
hayal - 0074
hayal - 0075
hayal - 0076
hayal - 0077
hayal - 0078
hayal - 0079
hayal - 0080
hayal - 0081
hayal - 0082
hayal - 0083
hayal - 0084
hayal - 0085
hayal - 0086
hayal - 0087
hayal - 0088
hayal - 0089
hayal - 0090
hayal - 0091
hayal - 0092
hayal - 0093
hayal - 0094
hayal - 0095
hayal - 0096
hayal - 0097
hayal - 0098
hayal - 0099
hayal - 0100
hayal - 0101
hayal - 0102
hayal - 0103
hayal - 0104
hayal - 0105
hayal - 0106
hayal - 0107
hayal - 0108
hayal - 0109
hayal - 0110
hayal - 0111
hayal - 0112
hayal - 0113
hayal - 0114
hayal - 0115
hayal - 0116
hayal - 0117
hayal - 0118
hayal - 0119
hayal - 0120
hayal - 0121
hayal - 0122
hayal - 0123
hayal - 0124
hayal - 0125
hayal - 0126
hayal - 0127
hayal - 0128
hayal - 0129
hayal - 0130
hayal - 0131
hayal - 0132
hayal - 0133
hayal - 0134
hayal - 0135
hayal - 0136
hayal - 0137
hayal - 0138
hayal - 0139
hayal - 0140
hayal - 0141
hayal - 0142
hayal - 0143
hayal - 0144
hayal - 0145
hayal - 0146
hayal - 0147
hayal - 0148
hayal - 0149
hayal - 0150
hayal - 0151
hayal - 0152
hayal - 0153
hayal - 0154
hayal - 0155
hayal - 0156
hayal - 0157
hayal - 0158
hayal - 0159
hayal - 0160
hayal - 0161
hayal - 0162
hayal - 0163
hayal - 0164
hayal - 0165
hayal - 0166
hayal - 0167
hayal - 0168
hayal - 0169
hayal - 0170
hayal - 0171
hayal - 0172
hayal - 0173
hayal - 0174
hayal - 0175
hayal - 0176
hayal - 0177
hayal - 0178
hayal - 0179
hayal - 0180
hayal - 0181
hayal - 0182
hayal - 0183
hayal - 0184
hayal - 0185
hayal - 0186
hayal - 0187
hayal - 0188
hayal - 0189
hayal - 0190
hayal - 0191
hayal - 0192
hayal - 0193
hayal - 0194
hayal - 0204
            
Document Text Contents
Page 98

Yıldönümü sendromunun ikinci hali de, hayauruzın bir döne­
minde başınıza gelen travmatik bir olayın "doğum günü"nü kul­
lamanız (elbette doğru kelime bu değil) gibidir daha çok. Örne­
ğin çocukken Aralık ayında çok tatsız bir olay yaşadıysanız, her
Aral ık ayında. hava durumuyla ya da o dönemde yapılan (Noel
tatil ine çıkmak, yılbaşı alışverişi yapmak vs.) bir şeyle ilişkilcn­
dirdiğiniz rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Böylece her sene, ayru
dönemde. size o olayı hatırlatan koşullar gerçekleştiğinde başı­
mza gelen o olayın yeniden gözünüzde canlanmaması için mü­
cadele ederken kendi kendinize görme problemleri yaratabilirsi­
niz. Ama bunu yapan insanlar genellikle fiziksel durumlarıyla
yıldönümleri arasında ba�lanıı kurmazlar. Bu tür bir yıldönümü
sendromunu siz de yaşıyorsanız şunu iyice anlarnalısınız ki, siz
ne anne babanızın fiziksel rahatsızlıklarının ayak izlerini takip
etmek zorundasınız ne de her yıl aynı dönemde hastalık kutla­
ması yapmak zorundasınız.

Görme zayıflıkları, öz imgenin zayıflığıyla da i l inıili olabilir;
aşırı derecede alçakgönüllü bir tutum içinde olmakla ya da öfke­
yi göstem1enin sonuçlarından korkınakla il işkili olabilir. Hay­
vanlar dünyasında bir hayvanın diğerinin gözüne doğrudan bak­
masa saldırganlık sinyalidir. Kedi köpek besliyorsanız bunu siz
de fark ctmişsinizdir: genellikle dosdoğru gözünüzün içine bak­
m&�ktan çekinirler. Gözlerini kaçırmalaranın sebebi insan olarak
üstünlüğünüzü kabul eımeleri değildir. Bu şekilde davranarak.
nazik bir şekilde sizinle mücadeleye girmeyeceklerini ifade
�derler. insanların dünyasında doğruca birinin gözlerinin içine
bakmak saldırganlığı , üste çıkmayı ya da yakınlaşma arzusunu
gösterebilir. İşte bu yüzden birine gözünü dikip bakmak neza­
ketsizlik olarak kabul edilir. Yine bu yüzden bazı insanlarda gör­
mc zayıftakları oluşur ve kalkan olarcık kullanacakları numaralı
gözlükler takarlar, böylece başka insaniann kışkırtılmış korku
duygularından kaçınmaya çalışırlar.

Kulaklar

Pek çok vakada kulak ağrısı ve işiune kaybı kişinin hem baş­
kalarından hem de kendisinden duyacağı eleştirilere kulaklanna

96

Similer Documents