Download Introducere in psihologie PDF

TitleIntroducere in psihologie
File Size826.4 KB
Total Pages98
Document Text Contents
Page 2

2


CUPRINS

I. InformaŃii generale

Modul 1
Drumul spre statutul de ştiinŃă al psihologiei; problematica ei actuală

1.1. Psihologia şi simŃul comun
1.2. Trecut lung, istorie scurtă
1.3. Problema legităŃii în psihologie


Modul 2
Metode de cercetare în psihologie

2.1. Problema cunoaşterii psihologice

Modul 3
Procesele senzoriale

3.1. Conceptul de senzaŃie
3.2. Principalele caracteristici şi legităŃile generale ale senzaŃiilor
3. 3. Conceptul de percepŃie şi caracterizarea principalelor sale particularităŃi
3. 4. PercepŃia ca proces
3. 5. Formele percepŃiilor


Modul 4
Limbajul

4.1. Conceptul de limbaj
4.2. Neurofiziologia limbajului
4.3. Repere psihogenetice în dobândirea limbajului
4.4. Formele şi funcŃiile limbajului


Modul 5
Gândirea

5.1. Caracterizarea generală a gândirii
5.2. RaŃionamentul
5.3. Rezolvarea de probleme


Modul 6
Stadiile dezvoltării psihice la copil şi adolescent

6.1. Principiul dezvoltării în psihologie
6.2. Caracterul stadial al dezvoltării psihice
6.3. AdolescenŃa: particularităŃile dezvoltării fizice
6.4. Stadiile dezvoltării intelectuale


ANEXE

37
7

10
12
16
16
23
23
26
32
37
40
46
46
48
49
52
61
61
63
70
76
76
77
82
85


94

Similer Documents