Download IoT dhe WSN PDF

TitleIoT dhe WSN
File Size437.2 KB
Total Pages13
Document Text Contents
Page 2

WSN

WSN është:

 Bashkësi e pajisjeve-nyjeve të lira (low cost),

 Minijaturale,

 Autonome (në energji),

 Të rrjetëzuara ad-hoc wireless

Nyjet realizojnë:

 Leximin e madhësive fizike,

 Përpunimin lokal dhe

 Përcjelljen e vlerave

me anë të short range energy efficient linkave.

Similer Documents