Download KNJIGA1-ARHITEKTONSKI PDF

TitleKNJIGA1-ARHITEKTONSKI
File Size20.2 MB
Total Pages192
Table of Contents
              4.5.ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
	4.5.1.16.2. Tehnički zahtjevi za komponente sustava vatrododjave
4.5.ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
	4.5.1.1. Uvod
	4.5.1.2. Osnovni podaci
	4.5.1.3. Tehničko rješenje
	4.5.1.4. Energetski priključak i mjerenje potrošnje električne energije
	4.5.1.5. Sigurnosno napajanje
	4.5.1.6. Razdjelnici
	4.5.1.7. Elektroenergetski razvod
	4.5.1.8. Električne instalacije u građevini
	4.5.1.9. Instalacije opće i sigurnosne rasvjete
	4.5.1.10. Elektroinstalacije za napajanje, regulaciju i upravljanje strojarskim instalacijama
	4.5.1.11. Munjovodna instalacija i instalacija zaštitnog uzemljenja
	4.5.1.12. Instalacija izjednačenja potencijala metalnih masa i dopunskog izjednačenja potencijala
	4.5.1.14. Zaštita od požara
	4.5.1.15. Instalacije strukturnog kabliranja
	4.5.1.16. Instalacije vatrodojavnog sustava
		4.5.1.16.1. Organizacija alarmiranja
		4.5.1.16.2. Tehnički zahtjevi za komponente sustava vatrododjave
	izmjena lokacijske - pravomocno 12_2013
		SKMBT_C22013120510150
		SKMBT_C22013120510152
	UVJETI MUP
		SKMBT_C22013120510170
		SKMBT_C22013120510240
	HEP
		SKMBT_C22013120510172
		SKMBT_C22013120510181
	NASLOV
	SADRZAJ
	A GRADJ
	0_ZEMLJANI
	1_AB RADOVI
	2_MONTAZNI
	3_IZO
	4_ZIDARSKI
	G_REKAP
	B ZANAT
	5_GIPS
	6_STOL
	7_BRAVA
	8_LIM
	9_RAVNI KROV
	10_PODLOGE
	11_KERAMIKA
	12_PODOPOLAGACKI
	13_LICENJE
	14_SANITARIJE
	Z_REKAP
	C OKOLIŠ
	15 OKOLIŠ
	O REKAP
	REKAPITULACIJA
	Prije ugradnje u građevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske vodljivosti toplinsko-izolacijskih materijala kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz tablice 5 u Tehničkom propisu o uštedi toplin...
	Najmanja udaljenost između ovih uređaja i najbliže buduće susjedne građevine može iznositi najmanje 10 m.
	000000000000819
	000000000000820
	000000000000821
	000000000000822
	000000000000823
	000000000000824
	000000000000825
	000000000000826
	000000000000827
	000000000000828
            
Document Text Contents
Page 1

građevina POSLOVNA ZGRADA 'NOVATEC'
na k.č. 1563/9 k.o. Novi Labin ( k.č. 2314/39 k.o. Cere)

faza izrade GLAVNI PROJEKT

zajednička oznaka projekta GD / GP 612/13

vrsta projekta ARHITEKTONSKI PROJEKT

oznaka knjige KNJIGA I

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

naručitelj NOVATEC d.o.o.
Marcilnica 70, 52220 Labin

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

izvršitelj Arhitektonski biro TURATO d.o.o.
Krešimirova 12, 51000 Rijeka

broj projekta GP 612/13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

glavni projektant dr.sc. Idis TURATO dipl.ing.arh.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

direktor dr.sc. Idis TURATO dipl.ing.arh..-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
datum i mjesto izrade Rijeka, prosinac 2013.

Page 2

građevina POSLOVNA ZGRADA 'NOVATEC'
na k.č. 1563/9 k.o. Novi Labin ( k.č. 2314/39 k.o. Cere)

faza izrade GLAVNI PROJEKT

zajednička oznaka projekta GD / GP 612/13

vrsta projekta ARHITEKTONSKI PROJEKT

oznaka knjige KNJIGA I

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

naručitelj NOVATEC d.o.o.
Marcilnica 70, 52220 Labin

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREGLED SVIH KNJIGA


KNJIGA I GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Arhitektonski biro TURATO d.o.o., Krešimirova 12, 51000 Rijeka
broj projekta: GP 612/13

KNJIGA II GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE
RIJEKA STRUCTURA d.o.o., Frana Supila 6, 51000 Rijeka
broj projekta: 17/13

KNJIGA III GLAVNI PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
NOVATEC d.o.o., Marcilnica 70, 52220 Labin
broj projekta: HB13039

KNJIGA IV GLAVNI PROJEKT SUSTAVA VATRODOJAVE
NOVATEC d.o.o., Marcilnica 70, 52220 Labin
broj projekta : HB13039-VD

KNJIGA V GLAVNI PROJEKT INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
NOVATEC d.o.o., Marcilnica 70, 52220 Labin
broj projekta: 042/13

KNJIGA VI GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
TERMOTEHNIKA PAUN d.o.o., Rizzijeva 103, 52100 Pula
broj projekta : 651-13

KNJIGA VII ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA
Zajednički obrt „Diminić“, Kapelica 106, 52220 Labin
broj elaborata : 27-P/12

KNJIGA VIII ELABORAT ZAŠTITE NA RADU
Zajednički obrt „Diminić“, Kapelica 106, 52220 Labin
broj eleborata : 27-R/12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
datum i mjesto izrade Rijeka, prosinac 2013.

Page 96

Rijeka, listopad 2013. Arhitektonski biro T U R A T O d.o.o.

SADRŽAJ

B ZANATSKI RADOVI

V.

VI.

VII.

VIII. LIMARSKI RADOVI

IX. RAVNI KROV

X. BETONSKE PODLOGE

XI.

XII.

XIII.

XIV.

REKAPITULACIJA

GIPSKARTONSKI RADOVI

STOLARSKI RADOVI

BRAVARSKI RADOVI

Page 97

POSLOVNA ZGRADA >NOVATEC< TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA

Rijeka, listopad 2013. Arhitektonski biro T U R A T O d.o.o.

REDNI
BROJ OPIS

JEDINICA
MJERE

KOLIČINA
RADOVA

JEDINIČNA
CIJENA

UKUPNA
CIJENA

V. KARTON GIPS

NAPOMENA:
Obaveza je izvođača u potpunosti se pridržavati naputaka
proizvođača i koristiti sve materijale, alate i pribor koji propisuje
proizvođač. Isto tako je izvođač obavezan pribaviti sve potrebne
ateste i potvrde za materijal i izvedene konstrukcije potrebne.Sve
mjere provjeriti na licu mjesta.

KARTON GIPS - ZIDOVI

V.1. UNUTARNJI ZID OD DVOSTRUKIH GIPSKARTONSKIH PLOČA
(Knauf zid W112, D125)
Uredi
Dobava i izrada pregradnog gipskartonskog zida tipa kao Knauf
W112, D =125mm sa metalnom podkonstrukcijom iz CW i UW
profila. Ukupna debljina zida je 12,5 cm. Obostrano obložen
dvostruko protupožarnim gips-kartonskim pločama GKF.

m2 110,00 240,00 kn 26.400,00 kn

V.2. UNUTARNJI ZID OD DVOSTRUKIH GIPSKARTONSKIH PLOČA
(Knauf zid W112, D125)
Sanitarije, stubište
Dobava i izrada pregradnog gipskartonskog zida tipa kao Knauf
W112, D =125mm sa metalnom podkonstrukcijom iz CW i UW
profila. Ukupna debljina zida je 12,5 cm. Jednostrano obložen
dvostruko s protupožarnim impregniranim gipskartonskim pločama
GKFI. Zid je vatrootpornosti F30.

m2 35,00 255,00 kn 8.925,00 kn

V.3. UNUTARNJI ZID OD DVOSTRUKIH GIPSKARTONSKIH PLOČA
(Knauf zid W112, D125)
Sanitarije, spremište i stubište
Dobava i izrada pregradnog gipskartonskog zida tipa kao Knauf
W112, D =125mm sa metalnom podkonstrukcijom iz CW i UW
profila. Ukupna debljina zida je 12,5 cm. Obostrano obložen
dvostruko s protupožarnim impregniranim gipskartonskim pločama
GKFI. Zid je vatrootpornosti F30.

m2 75,00 255,00 kn 19.125,00 kn

Page 191

12.11. OPISI PRESJEKA POJEDINIH GRAĐEVNIH ELEMENATAA. ZIDOVI

Z1 VANJSKI ZID - PREFABRICIRANE FASADNE PLOČE

ARMIRANI BETON (završna obrada - 'negativ gromače') 6 cm
TOPLINSKA IZOLACIJA - EPS 10 cm
ARMIRANI BETON 10 cm


Z2 UNUTARNJI NOSIVI ARMIRANOBETONSKI ZID

ARMIRANI BETON 20 cm


Z3 PREGRADNI ZID

GIPS-KARTONSKE PLOČE 2,5 cm
PODKONSTRUKCIJA / ZVUČNA IZOLACIJA 7,5 cm
GIPS-KARTONSKE PLOČE 2,5 cm


Z4 PREGRADNI ZID - SANITARIJE

GIPS-KARTONSKE PLOČE 2,5 cm
PODKONSTRUKCIJA / ZVUČNA IZOLACIJA 7,5 cm
GIPS-KARTONSKE PLOČE 2,5 cm


Z5 PREGRADNI ZID - IZMEĐU SANITARIJA

GIPS-KARTONSKE PLOČE 2,5 cm
PODKONSTRUKCIJA / ZVUČNA IZOLACIJA 7,5 cm
GIPS-KARTONSKE PLOČE 2,5 cm

Page 192

B. PODOVI

P1 POD PREMA TLU

EPOKSIDNI PREMAZ 0,3 cm
UZDIGNUTI (KOMPJUTERSKI) POD:
- OSB PLOČE SA NOSIVOM POTKONSTRUKCIJOM 3,0 cm
- ZRAČNI PROSTOR ZA SMJEŠTAJ INSTALACIJA SA
ČELIČNIM NOSAČIMA NA RASTERU 60X60 cm 27,0 cm
CEMENTNI ESTRIH 5,0 cm
PE FOLIJA 0,015 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS-80) 5,0 cm
ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS - T) 2,0 cm
ARMIRANO-BETONSKA PODLOGA 12 cm
HIDROIZOLACIJA 1 cm
PODLOŽNI BETON 6,0 cm
KAMENI NABOJ 40,0 cm


P2 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA

EPOKSIDNI PREMAZ 0,3 cm
UZDIGNUTI (KOMPJUTERSKI) POD:
- OSB PLOČE SA NOSIVOM POTKONSTRUKCIJOM 3,0 cm
- ZRAČNI PROSTOR ZA SMJEŠTAJ INSTALACIJA SA
ČELIČNIM NOSAČIMA NA RASTERU 60X60 cm 27,0 cm
CEMENTNI ESTRIH 5,0 cm
PE FOLIJA 0,015 cm
EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS-80) 3,0 cm
ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS - T) 2,0 cm
PREDNAPREGNUTNA STROPNA PLOČA 30 cm


P3 NEPROHODNI KROV

BETONSKE PLOČE 5 cm
PIJESAK 4 cm
ZAŠTITNI SLOJ - ČEPASTA MEMBRANA 1 cm
HIDROIZOLACIJA 1 cm
RAZDJELNI SLOJ - GEOTEKSTIL 0,3 cm
TI - EKSPANDIRANI POLISTIREN 15 cm
PARNA BRANA 0,4 cm
BETON ZA PAD 5 cm
REDNAPREGNUTNA STROPNA PLOČA 30 cm

Similer Documents