Download Kunci Jawaban BAB 3 Math Sukino SMA XI IPA Semester 2 PDF

TitleKunci Jawaban BAB 3 Math Sukino SMA XI IPA Semester 2
File Size671.1 KB
Total Pages58
Document Text Contents
Page 58

Kunci Penyelesaian Matematika SMA Jilid 2B - Sukino Bab 2 | Page 101

2

2
2

1
2

11
x

x
x

x


  2
22

1
2121

x
xxx

x


231 x

x
10.  3xxf
 31  xxf


1
2x

xg


x

x
xg

21 


x

x
xh

24 



4

21



x

xh

    3 xghxfgh 
4
2

x
h

  xxhh  1
  xxfgh 1

  
 

4
211111

x
gfxhgf 


 


4
2

4
2

1 2

x

xf  

2
621 xf

  xxff  1
  xxhgf  111 

 xfgh 1 

Similer Documents