Download matematicki izazov PDF

Titlematematicki izazov
File Size587.7 KB
Total Pages24
Document Text Contents
Page 1

МИРЈАНА КОСАНОВИЋ
ММААТТЕЕММААТТИИЧЧККИИ ИИЗЗААЗЗООВВ


ИЛИ

НАУЧИ РЕШАВАТИ ТЕКСТУАЛНЕ ЗАДАТКЕ

И ЈОШ ПОНЕШТО...


Радни листови за ученике трећег разреда основне

школе који желе знати више
- напредни ниво-

Page 2

Ово је мудри оглас о томе
Како математику користити у

свакодневном животу
(без дигитрона)
КАДА ТИ СЕ
НАМНОЖЕ

ПРОБЛЕМИ У ГЛАВИ И НИКАКО ДА СЕ
САБЕРЕШ,


ПА СЕ ЈОШ И

ОДУЗМЕШ
ОД УМОРА И БРИГА...


...РАЧУНАЈ

НА ОНЕ КОЈЕ ВОЛИШ И СА ЊИМА


ПОДЕЛИ
СВЕ ШТО ТЕ ТИШТИ.

Page 12

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Задатак
сличан
претходном 

Page 13

2. БРОЈЕВИ ПРВЕ ХИЉАДЕ


НУМЕРАЦИЈА И ЗАПИСИВАЊЕ БРОЈЕВА ДО 10001. Колико се пута употреби за писање свих двоцифрених бројева

a) цифра 0?
Одговор: __________________________________________________

b) Свака од преосталих цифара?
Одговор: ___________________________________________________

2. Колико има троцифрених бројева чији је збир цифара једнак три?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________


3. Колико има троцифрених бројева чији је збир цифара пет?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Колико се може записати различитих бројева стављајући цифре

уместо звездица:

a) 4*6

S D J
4 * 6

Различитих цифара има ______, из тога следи да се може записати _____
различитих бројева.


б) 5**

S D J
5 * *

Подсети се:
o Колико има једноцифрених бројева
o Колико има двоцифрених бројева
o Колико има укупно троцифрених бројева
o На којем месту у двоцифреном броју се може

наћи цифра нула
o На којим местима се може наћи нула у

троцифреним бројевима


Које три цифре
у збиру могу
дати број три?

Page 23

Пажљиво бележи податке: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________


5. Стефан има 5 кликера више од Алексе. Алекса има 7 кликера мање од
Филипа. Филип има 121 кликер. Израчунај колико кликера има Стефан,
а колико Алекса.
Слични задаци су били постављени у
целини „Обнављањед градива другог
разреда“ ове збирке 


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. У три кошнице је било 990 пчела. У првој је
било за 6 мање од трећине укупног броја, у
другој за девет више од трећине укупног броја
пчела. Колико је било пчела у трећој кошници?
Покушај на питање одговорити без одузимања
збира пчела из прве и друге кошнице.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7. Бициклисти су се такмичили у издржљивости. Тако је Марковић за
један дан прешао бициклом 108км, Поповић за 6 мање од њега, а
Петровић за 35 више од две трећине километара коју је прешао други
бициклиста. Поређај презимена бициклиста на основу успеха на овом
такмичењу.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

8. Ако троцифреном броју чије су све цифре једнаке додаш
једноцифрени број једнак збиру његових цифара, добићеш 228. Који је
то број?Ево првог задатка којег можеш
„шифровати“ , а затим глумити
детектива! 

Page 24

Ако цифре троцифреног броја означимо словом – једним, јер су све три
цифре једнаке, он би се могао представити као ААА.
Једноцифрени број морамо обележити другим словом – Б. Из услова задатка
видимо да је:
Б= А+А+А = 3·А
Следи да је : А А А
+ Б
2 2 8
Шта можеш закључити?
Који цифра може заменити слово А? _________________________________
Која цифра представља слово Б? _________________________________

9. Ако од троцифреног броја записаног двема различитим цифрама и то
таквим да су цифра десетица и цифра јединица међусобно једнаке,
одузмеш број који је једнак његовој цифри стотина добићеш број 253.
Који троцифрени број је у питању?

Помоћ: Запиши шифровано одузимање:

S D J
A Б Б


Троцифрени број је: __________

10. Ако троцифреном броју записаном трима различитим цифрама
додаш број једнак његовој цифри једница добићеш збир једнак броју
180. Цифра јединица није једнака нули.

Помоћ: Запиши шифровано одузимање:

С Д Ј
А Б Ц
Троцифрени број је: __________

Similer Documents