Download Migjeni - Kanget e Mjerimit PDF

TitleMigjeni - Kanget e Mjerimit
File Size141.5 KB
Total Pages23
Document Text Contents
Page 2

Migjeni

Kangët e mjerimit
(poezi)

Page 11

10

Lagja e varfun

Krahët e zez të një nate pa fund
e varrosën lagjen pranë,
dritë, jetë, gjallsi - askund,
vetëm errsinë e skam.

U harrue jeta e ditës
ndër shtresat e natës, e pagja
u derdh nga parzm’ e errsinës...
n’andrra përkundet lagja.

Njerzit ndër shtëpia �ejnë
me gjoksa të lakurtë e të thatë
e gratë... fëmi po u lejnë
pa ushqim në gji, pa fat,

Pushojnë gjymtyrt e shkallmueme
në punën e ditës së kalueme,
shërohen trutë e helmueme
në gjumin e natës s’adhrueme.

Page 12

11

Veç zemrat e njerzve të lanun
me të rektunt prralla rrfejnë:
mbi barrat e jetës së namun
që shpirt dhe korriz thejnë.

Prralla mbi fëmij rrugaça
barkjashtë e me hundë të ndyta,
që dorë shtrijnë me vjedhë, me lypë
e ngihen me �alë të ndyta.

Prralla mbi varza të fyeme
me faqe e me buzë të thithna.
Prralla mbi djelm, me të thyeme
shprese, në burg me duer të lidhna,

të cilt nesër para gjyqit
për delikt do të përgjegjin, -
vetëm dreqit e hyllit
të gjith fajet tash ua mbshtesin.

Kështu lagj’ e varfun pëshpritë
dhe errsinës hallet tregon.
Një gjel i undshëm, me dritë
të hanës i rrejtun, këndon.

Hesht! or gjel kryengritës,
i lagjës së varfun. - Këtu
nuk zbardh për ty drita e dritës.
i gjikuem je me ngordhë n’u.

Page 22

Përmbajtja

Poema e mjerimit ....................................................................................... 3

Baladë qytetse ............................................................................................. 7

Recital’ malsorit .......................................................................................... 9

Lagja e varfun ............................................................................................ 10

Blasfemi ..................................................................................................... 12

Melodi e këputun ...................................................................................... 13

Kanga e të burgosunit .............................................................................. 15

Kanga e dhimbës krenare ........................................................................ 17

Vjeshta në parakalim ............................................................................... 18

Rezignata ................................................................................................... 20

Page 23

9 789951 641043

ISBN 978-9951-641-04-3

Similer Documents