Download napló PDF

Titlenapló
File Size17.5 MB
Total Pages600
Table of Contents
              Napló
	875933
	875933 17
		TÜKÖR
	jegy-
		ANDREJ TARKOVSZKIJ
	ANDREJ TARKOVSZKIJ FILMJEI
		BIBLIOGRÁFIA
		A KÖTETBEN SZEREPLŐ FILMEK JEGYZÉKE
		NÉVMUTATÓ*
		TARTALOM
            
Document Text Contents
Page 2

ANDREJ TARKOVSZKIJ

Napló

Osiris K iadó • Budapest, 2002

Page 300

Este megvitattuk a szerződéssel kapcsolatos ügyeket. Beszél-
tem a kórházban lévő Szizovval. Úgy tűnt, hogy részeg.

Azt tanácsolta, telefonáljak Jermasnak és ajánljam fel a lehe-
tőségeket. A szerződés aláírására vagy az olaszok menjenek
Moszkvába, vagy a mieink jöjjenek ide.

Hazatelefonáltam, beszéltem Tyapával és Anna Szemjonov-
nával.

Larisza valószínűleg a jövő héten utazik haza Kazanyból.

I L. DA. V., ÁPRILIS 20. VASÁRNAP

Egész nap Toninónál voltam.
Lorával megpróbáltuk megnézni a moziban W. Allén M anhat-
tan (1979) című filmjét. Otthagytam a felénél. Hallatlanul unal-
mas, ahogyan ez az egyáltalán nem elragadó színész (W. A.) el-
lenállhatatlannak akar látszani.

Ma valamiért eszembe jutott a Ketten látták a rókát-ötlete.
A történet végén, azutáni éjjel, hogy látják a tévében valame-

lyik cápái16 a háború kezdetéről beszélni, egyikőjük talán ön-
gyilkos lesz, majd kiderül, hogy egy játékfilmet láttak, s nem
igazi háborúról szóló híradást.

Találkoztunk Tovolival. Két hét múlva szabad lesz.
*

Tonino kitalálta, hogy két-három perces jelenetekből álló film-
sorozatot készít Tarkovszkij rendezésében.

Például egy árnyékról a falon, vagy arról, ahogy esik az eső
vagy a hó, leesik egy vízzel teli pohár és így tovább.

*

A fejbőrömről átterjedt a homlokomra az ekcémám. Tennem
kell valamit. Menjek el orvoshoz?

» L. DA. V., ÁPRILIS 21. HÉTFŐ

Reggel Narimovnál jártam és telefonáltam Jermasnak. Azt akarja,
hogy az olaszok utazzanak Moszkvába a szerződés aláírására.

16 Capo - ( ol.) főnök, vezér, vezető.

313

Page 301

Vágtam, holnapra szeretnék elkészülni vele.
Voltunk a televízióban, találkoztunk Ficherával, Renzo Ros-

sóval, Caneparival és másokkal. Elmondtam nekik beszélgeté-
sünket Jermassal. Megvitattuk a szerződés részleteit.

Vettem gyógyszereket a fogamra és egy ekcéma elleni kenő-
csöt. És gyümölcscukrot. Itt fél kiló 3850 lírába kerül!!!

» L. DA. V., ÁPRILIS 22. KEDD

Befejeztem a Tempó vágását, egy óra három perc hosszú.
Toninónál megismerkedtem Jaz Gavronszkijjal, a RAI moszk-
vai képviselőjével, aki Volcsicsot váltja fel.

Megkértem, hogy vigye el Anna Szemjonovnának az Adelfan
nevű gyógyszert. Telefonáltam Moszkvába. Araik Kazanyba
utazott Laráért.

Fáj a torkom. Most kúrálni fogom magam. Csak minél előbb
születne már döntés a szerződésről!

Itt már eldőlt, hogy Colombino Moszkvába utazik a szerző-
déstervezettel. Megbeszéli a tervezetet, visszajön Rómába,
hogy Grassi aláírja, majd újra Moszkvába utazik, hogy ott is alá-
írják a szerződést.

Meg kell kérnem a RAI munkatársait, győzzék meg a Gosz-
kinót arról, hogy én nem tudok Moszkvába utazni. (Legalábbis
addig, míg alá nem írják szerződést.)

» L. DA. V., ÁPRILIS 24. CSÜTÖRTÖK

Tegnap reggel óta rosszul éreztem magam: fájt a torkom, bizto-
san lázam is volt.

Toninóval a forgatókönyvön dolgoztunk, pontosabban neki-
kezdtünk a munkának.

Lassan teljesen apatikussá lettem és vissza kellett mennem a
szállodába, hogy lefeküdjek. A szállodában hideg van. Rómá-
ban már nem fűtenek, pedig rossz az idő. Két vihart követően
nagyon hideg van.

Ma betegen ébredtem.
Egyelőre fekszem.

314

Page 599

1983 423
május 9-éről 10-ére virradó éjjel -
december 29.

1984 457
ja n u á r i. - november 10.

1985 485
január 8. - december 24.

1986 511
január 1. - december 15.

FÜGGELÉK
Andrej Tarkovszkij 589
Andrej Tarkovszkij filmjei 591
Biblográfia 593
A kötetben szereplő filmek jegyzéke 597
Névmutató 599

Similer Documents