Download Paulo Koeljo - Pobednik Je Sam PDF

TitlePaulo Koeljo - Pobednik Je Sam
File Size2.6 MB
Total Pages322
Document Text Contents
Page 2

Naslov originala:

Paulo Coelho, O VENCEDOR ESTA SO

http://www.paulocoelho.com
http://www.paulocoelho.com

Page 161

Gubio je nit razgovora. Ponovo poziva konobara, ovog puta dru-
gog. Ovaj prilazi, naručuje dve šolje čaja.

- Zar ne vidite da pijem viski?
- Vidim. Ali kao što malopre rekoh, mislim da mogu da ti po-

mognem. A da bi se to desilo, moraš biti trezna i svesna svakog
koraka.

Morin oseća da se nešto promenilo. Od trenutka kada je taj ne-
znanac uspeo da pogodi njene misli, sve joj je delovalo kao da se vra-
ća u stvarnost. Ko zna, možda i može da joj pomogne? Već godinama
niko nije pokušao daje zavede jednom od najpoznatijih fraza u film-
skim krugovima: „Poznajem uticajne ljude." Ništa neće bolje pro-
meniti duševno stanje žene od saznanja da je predmet želje nekog
pripadnika suprotnog pola. Instinktivno je poželela da ode do toale-
ta da se pogleda u ogledalu i popravi šminku. Ali to je moglo da sa-
čeka; pre toga morala je da pošalje jasne signale daje zainteresovana.

Da, treba joj društvo - bila je otvorena za iznenaðenja koja joj
sudbina sprema. Kada Bog zatvori vrata, otvori prozor. Zašto je, od
svih stolova na terasi, ovo bio jedini sto za kojim je sedela samo jed-
na osoba? Postojao je smisao, skriveni znak: njih dvoje je trebalo da
se sretnu.

Nasmejala se samoj sebi. U očajničkom stanju u kojem se trenu-
tno nalazila, bilo šta je bilo znak, izlaz, dobra vest.

- Kao prvo, treba da mi kažeš šta ti treba - kaže čovek.
- Pomoć. Imam gotov film s vrhunskim glumcima koji treba da

distribuira jedna od retkih osoba koja još uvek veruje u talenat neko-
ga ko ne pripada sistemu. Trebalo je sutra da se naðem s tim distri-
buterom. Bila sam na ručku na kojem je i on bio i odjednom sam
videla da mu je pozlilo.

Igor se polako opušta. Možda je istina, jer u stvarnosti se deša-
vaju apsurdnije stvari nego u knjigama sa izmišljenim pričama.

- Izašla sam za njim i saznala u koju bolnicu su ga odveli. Oti-
šla sam tamo; usput sam razmišljala šta da kažem: da sam mu prija-
teljica i da smo se spremali zajedno da radimo. Nikada s njim nisam
razgovarala, ali sigurna sam da se neko k o j e u kritičnom stanju bo-
lje oseća kada je neko pored njega, bilo ko.

Page 162

„Hiti, htela si da se okoristiš o tuđu muku", pomisli Igor.
Svi su isti. Potpuno isti.
- Šta tačno znači vrhunski glumci?
- Moram da odem do toaleta, oprosti.
Igor ustaje u znak poštovanja, stavlja tamne naočare i dok se ona

udaljava pokušava da izgleda smireno. Ispija čaj dok oči neumorno
pregledaju terasu. Na prvi pogled izgleda da nema nikakve pretnje,
ali u svakom slučaju treba napustiti to mesto čim se ona vrati.

Morin je zadivljena kavaljerstvom svog novog prijatelja. Već go­
dinama nije videla da se neko ponaša po pravilima bontona kojima su
je učili njeni roditelji. Dok je izlazila s terase, primetila je da ga mla­
de lepe devojke koje sede za susednim stolom i koje su sigurno čule
deo razgovora, gledaju i smeškaju mu se. Videla je da je stavio tam­
ne naočare - možda da bi mogao da gleda žene a da one ne primete.
Možda će, kada se bude tamo vratila, već ispijati zajedno čaj.

Ali takav je život: ne treba čovek da se žali, a ni da očekuje
mnogo.

Gleda svoje lice u ogledalu; kako je uopšte moguće da se neki
muškarac zainteresuje za nju? Zaista treba da se vrati u stvarnost, kao
što joj je predložio. Oči su joj umorne, prazne, bila je iscrpljena, kao
i svi koji učestvuju ili prisustvuju filmskom festivalu, a opet je zna­
la da mora da nastavi da se bori. Kan se još nije završio, Džavits bi
mogao da se oporavi ili bi mogao da se pojavi neko iz druge distri­
buterske kuće. Imala je karte za filmove drugih autora, pozivnicu za
zabavu časopisa Gala - jednog od najuticajnijih u Francuskoj - i mo­
gla je ostatak vremena da iskoristi da vidi šta nezavisni evropski pro­
ducenti i režiseri rade da bi prikazali svoj rad. Morala je brzo da se
prestroji.

Što se lepog čoveka tiče, bolje je da svoje iluzije ostavi sa stra­
ne. Vraća se za sto ubeđena da će za njim zateći i dve devojke. ali čo­
vek je sam. Ponovo vaspitano ustaje, izmiče joj stolicu da lakše
sedne.

- Nisam se predstavila. Zovem se Morin.
- Igor. Drago mi je. Razgovor smo prekinuli kada si pričala o

idealnoj postavci glumaca.

Page 321

Lektura

SNEŽANA ĐUKANOVIĆ


Kompjuterska obrada

PAIDEIA IMAGE STUDIO


Štampa

Grafičko društvo BIGZ, Beograd


С1Р- КАТАЛОГИЗАЦИЈА У ПУБЛИКАЦИЈИ

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ, БЕОГРАД

821.134.3(80-31

КОЕЉО, ПAУЛО, 1947­
Роћес1шк је кат / Раи1о Кое1јо ; ргечео х

рог[и§аккој> Јоуап Тапс". - 3. М. ­

Вео§гас1: Рајс1еја, 2009 (Вео§гас1: В1С2).

- 319 81г. ; 21 с т . - (ВЉИо(ека Раи1а

Кое1ја / [Ра1с1е1а])

Ргеуос! с1е1а: О уепсес1ог е8(а" кб / Раи1о

СоеЊо. - ТЈгаг 20.000.

1S ВN 978-86-7448-493-7

СОВ188.5К-Ш 168693004

Page 322

­

­

-

B I B L I O T E K A

EAULA KOELJA

Paulo Koeljo je rođen u Brazilu i jedan je od najomi
ljenijih autora današnjice, širom sveta čuven po svom
bestseleru Alhemičar. Njegove knjige prevedene su na
69 jezika i objavljene u 160 zemalja sveta u tiražu od
preko 100.000.000 primeraka. Dobitnik je mnogobroj
nih prestižnih međunarodnih nagrada i priznanja:
Nagrada Udruženja knjižara (Meksiko, 2006), Nagrada
Vilbur (SAD, 2006), Zlatno Pero (Nemačka, 2005),
Priznanje grada Budimpešte (Mađarska, 2005), Orden
Svete Sofije (Ukrajina, 2004), Nagrada Nilsen za roman
Alhemičar (Velika Britanija, 2004), Bambi (Nemačka,
2002), Dvadeset treća međunarodna nagrada Italije
(2001), Nagrada Kristalno ogledalo (Poljska, 2000),

:gije časti (Francuska, 2000), Nagrada Kristal Svetskog ekonomskog foruma
Zlatna medalja Galicije (Španija, 1999), Nosilac ordena Rio Branko (Brazil,
blatni bestseler (Jugoslavija '95, '96, '97, '98, '99, 2000, 2001. i 2002; SCG '03,
X)5), Najčitanija knjiga u Srbiji (2006, za roman Zahir), Međunarodna nagrada
(Italija, 1996), Vitez umetnosti i književnosti (Francuska, 1996), Nagrada

i časopisa El (Francuska, 1995). Paulo Koeljo je izabran za člana Brazilske
ije književnosti 2002. godine. Redovno piše nedeljne kolumne koje se objavlju
l sveta.

ljući radnju romana Pobednik je sam u zavodljivi svet mode i filma,
Koeljo tematizuje moć pojedinca i način na koji uspeh manipuliše
im snovima da bi ih na kraju uništio.
preplićući različite likove i njihove međusobno povezane priče,
nam u svom dvanaestom romanu dočarava uzbudljivu sliku sveta
zasićenog glamurom i raskalašnošću, i ukazuje nam na kobne posledice
opsednutosti slavom.

PISAO PAULO KOELJO, AUTOR BESTSELERA ALHEMIČAR

Similer Documents