Download PHP 5 PDF

TitlePHP 5
TagsPhp Web Server Control Flow Parameter (Computer Programming) Scope (Computer Science)
File Size6.7 MB
Total Pages141
Document Text Contents
Page 1

Lrektea Lrektea Cy Cy www.ecjjiwww.ecjjitutjrnkhs.lj.nbtutjrnkhs.lj.nb

Ljbtebt Ajwbhjkaea frjd Ljbtebt Ajwbhjkaea frjd www.w<slmjjhs.ljdwww.w<slmjjhs.ljd

Page 70

Lrektea Cy www.ecjjitutjrnkhs.lj.nb

Ljbtebt Ajwbhjkaea frjd www.w<slmjjhs.ljd

Nf we jpeb tme "bewfnhe.txt" fnhe nt wjuha hjji hnie tmns?

 Ojmb Aje

 Okbe Aje

WMW Jverwrntnb`

Bjw tmkt "bewfnhe.txt" ljbtknbs sjde aktk we lkb smjw wmkt mkppebs wmeb we
jpeb kb exnstnb` fnhe fjr wrntnb`. Khh tme exnstnb` aktk wnhh ce ESK\EA kba we
stkrt wntm kb edpty fnhe.

Nb tme exkdphe cehjw we jpeb jur exnstnb` fnhe "bewfnhe.txt", kba wrnte sjde bew
aktk nbtj nt?

Exkdphe

8:pmp

$dyfnhe 4 fjpeb("bewfnhe.txt", "w") jr ane("Ubkche tj jpeb fnhe!")9

$txt 4 "Dnliey DjuseXb"9

fwrnte($dyfnhe, $txt)9

$txt 4 "Dnbbne DjuseXb"9

fwrnte($dyfnhe, $txt)9

flhjse($dyfnhe)9

:2

Nf we bjw jpeb tme "bewfnhe.txt" fnhe, cjtm Ojmb kba Okbe mkve vkbnsmea, kba
jbhy tme aktk we oust wrjte ns presebt?

Dnliey Djuse

Dnbbne Djuse

Similer Documents