Download ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΥΜΑΝΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΚΛΕΟΠΑ ΗΛΙΕ PDF

TitleΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΥΜΑΝΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΚΛΕΟΠΑ ΗΛΙΕ
File Size2.4 MB
Total Pages106
Table of Contents
              ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ_ΔΙΑΛΟΓΟΣ_ΜΕ_ΤΟΝ_ΡΟΥΜΑΝΟ_ΓΕΡΟΝΤΑ_ΚΛΕΟΠΑ_ΗΛΙΕ.pdf
	KL.pdf
	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ_ΔΙΑΛΟΓΟΣ_ΜΕ_ΤΟΝ_ΡΟΥΜΑΝΟ_ΓΕΡΟΝΤΑ_ΚΛΕΟΠΑ_ΗΛΙΕ.pdf
		Πνευματικός Διάλογος με τον Ρουμάνο Γέροντα Κλεόπα Ηλιέ
.pdf
            
Document Text Contents
Page 2

Π ν ε υ μ α τ ι κ ό ς Δ ι ά λ ο γ ο ς μ ε τ ο ν Ρ ο υ μ ά ν ο Γ έ ρ ο ν τ α
Κλ ε ό π α Ηλ ι έ001. η πίστης στον Θεό αποκτάται από τον άνθρωπο η είναι ένα δώρο του Θεού;

. ( . 12, 3 . 2, 8 . , 29 ' 1,1).
( . 11,21 ' . 2, 5 . 1, 19 . 2, 12 ' . 1,11

' . 1, 14), ( ' .12,9 . 5,22)
( . 8,13 9,22 . 5,34 10,52 . 7,50 17,19 18,42).

, . «
» ( . 3 1981, .95).002. η απιστία στον Θεό οφείλεται στην έλλειψη της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος ή στην

έλλειψη θρησκευτικού αισθητηρίου της ψυχής του ανθρώπου; Δηλαδή η εκδηλουμένη απιστία είναι
μία πράξης ελεύθερη της θελήσεως του ανθρώπου ή οφείλεται στην ανικανότητα του να πιστέψει και
στην έλλειψη θρησκευτικής αγωγής;


( ).
( .3,12),

( . 16, 14), ( . 8, 44-46),
( . 12, 39-40), , ( ' . 4,4)
( . 8,12),

( . 5,14).


( . 16,23 . 19, 9-10), ( . 12,37) ( . 77,36).


003. Ποιο είναι το καλλίτερο πνευματικό μέσο με το οποίο μπορεί να πιστέψει κάποιος στον

Θεό; η κατήχησης, η ανάγνωσης της Αγίας Γραφής, η θερμή προσευχή, η ελεημοσύνη, το κήρυγμα ή
το προσωπικό παράδειγμα;

,
( . 10,17).

; ( . 1,7 17,20 . 8,12 14,27 . 1,5 . 1,13 ' . 1,10).
, : «

,
» ( . 20,30-31).

« •
;» ( . 6,30 7,31 11,23 20,30-31).

, .
(1,20) « ,

, ». '


, . "
, ,

. ,
( , ), ( -

)

1 104

Page 53

Ενώ στους αδυνάτους στην πίστη και υπομονή, παραχωρεί η Θεία Του πρόνοια ελαφρότερους
πειρασμούς για να τους βοηθήσει να νικήσουν και να μη απελπισθούν.

Ιδού Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος: "Πειρασμός υμάς ου είληφεν ει μη ανθρώπινος· πιστός δε ο
Θεός, ος ουκ εάσει υμάς πειρασθήναι υπέρ ο δύνασθε, αλλά ποιήσει συν τω πειρασμώ και την έκβασιν του
δύνασθαι υμάς υπενεγκείν" (Α' Κορ. 10,13).

Το ίδιο πράγμα λέγει και ο προφήτης Δαβίδ: "ότι ουκ αφήσει Κύριος την ράβδο των αμαρτωλών επί
τον κλήρο των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν οι δίκαιοι εν ανομίες χείρας αυτών" (Ψαλμ. 124,3).

Ο δίκαιος Ιώβ λέγει ότι οι πιστοί φορτώνονται με διαφόρους πειρασμούς, κατά παραχώρηση του
Θεού (Ιώβ 7,8). "Όμως ουδέποτε ο Θεός επιτρέπει στους εκλεκτούς Του, πειρασμούς υπεράνω των
δυνάμεων των.


145. ,

;
Οι ρίζες των κακών είναι τρεις:
η επιθυμία του σώματος,
η επιθυμία των οφθαλμών και
η αλαζονεία του βίου, όπως λέγει ο άγιος ευαγγελιστής Ιωάννης (Α' Ιωάν. 2,16).
Η, όπως λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είναι
η φιληδονία,
η φιλοδοξία και
η φιλαργυρία, από τις οποίες γεννιούνται όλα τα κακά.
Με αυτά τα τρία είδη των πειρασμών δοκίμασε και ο σατανάς να πειράξει τον Κύριο (Ματθ. 4,1-11).

146.
;
Είναι ο διάβολος, ο κόσμος, δηλαδή οι απολαύσεις του κόσμου και η σάρκα.
Αυτοί οι τρεις εχθροί μας πολεμούν με κάθε είδους πειρασμούς και λίγοι είναι εκείνοι οι χριστιανοί,

πού τους νικούν με την Χάρι του Χριστού και είναι οι νικητές και οι μακάριοι αυτού του αιώνος.
Αλλά "εάν μη Κύριος φύλαξη οίκον, εις μάτην ηγρύπνησεν ο φυλάσσων" λέγει το Άγιο Πνεύμα με

το στόμα του ψαλμωδού Δαβίδ.
Όταν μας βοηθεί ο Κύριος, "ουδείς ημών πορθείτε την πόλιν" (Αντίφωνο τρίτου ήχου).

147.

;
Ο διάβολος, η πηγή παντός κακού, μας πειράζει κατευθείαν με
λογισμούς
απιστίας,
βλασφημίας,
αμφιβολίας,
απελπισίας,
υπερηφάνειας και
κενοδοξίας.
Ενώ πλαγίως μας πειράζει με τα θέλγητρα του κόσμου, με λογισμούς αλαζονείας, κενοδοξίας, οργής

και ακολασίας επίσης με τα πάθη της φιλαργυρίας, πλεονεξίας, ζηλοφθονίας, φιλονικίας, τιμωρίας των
άλλων, φλυαρίας και αλλά. Με το σώμα ο διάβολος μας πειράζει στα πάθη της γαστριμαργίας, της μέθης,
της ασωτίας, της χαυνότητας της θελήσεως μας, της αναισθησίας της καρδίας μας, της φυγοπονίας και
άλλων παρομοίων.


148. ;
Κατά την μαρτυρία του αγίου Μελετίου του Ομολογειτού, ο χριστιανός πειράζεται από τον διάβολο

από οκτώ μέρη και συγκεκριμένα:

Σελίδα 52 από 104

Page 54

1)
. , , ,

,
.

2) .
, , , ,

.
3) , ,

, , , , .
,

, .
4)

, : , , ,
, , , , , , , ,

, , , , , .
, ,

.
5) ,


. '

, ' ,
, , ,

, ,
.

6) ,
.
, , ,

, .
, ,


.

7) ,
, . , , , , , ,

, :"
, . , ,

, , , , .." ( . 15,18-19). '
: " , ,

" ( .50,11).
,

. , .
, : " ,

". : ""
, " ( . 5,28).

, '
.


, , , .

' ,
.

. '

53 104

Page 105

Κατόπιν ασπασθήκαμε τα χέρια των γονέων μας, επήραμε την ευχή των και αναχωρήσαμε για την
σκήτη Κοζάντσεα. Εκείνη τη στιγμή οι γονείς μας έπεσαν κάτω και έκλαιγαν με αναφιλητά.... Στην
Κοζάντσεα μείναμε μία νύκτα κοντά στον π. Παΐσιο. Μετά επήραμε και τον αδελφό μας Γεώργιο και
ήλθαμε και οι τρεις στην Σουτσεάβα, προσκυνήσαμε τα Λείψανα του αγίου Ιωάννου του Νέου και
κατεβήκαμε κάτω στο μοναστήρι Συχαστρία.

Εδώ ήταν ηγούμενος ο πρωτοσύγκελος Ιωαννίκιος Μορόϊ. Όταν μας είδε, μας κράτησε τρεις ημέρες
και τρεις νύκτες έξω στην πόρτα του μοναστηρίου, για να μας δοκιμάσει εάν έχουμε υπομονή για την
μοναχική ζωή. Μόνο το βράδυ μας άφηνε να κοιμηθούμε μέσα σ' ένα κελί. Μετά από τρεις ήμερες νηστείας,
προσευχής και πειρασμών, μας κάλεσε στην εκκλησία, μας εξομολόγησε, μας κοινώνησε των Αχράντων
Μυστηρίων και μας έδωσε κελιά και διακονήματα στο μοναστήρι.

Μ' αυτό τον τρόπο μπήκαμε στην μοναχική ζωή.
Κατόπιν το 1931 και 1933 πέθαναν τα αδέλφια μου και έμεινα πλέον μόνος.
Το 1937 εκάρη μοναχός και έβοσκα τα πρόβατα του μοναστηρίου επί δέκα χρόνια.
Κατά τα έτη 1942 -1945 μου ανέθεσαν την διακυβέρνηση του μοναστηρίου, επειδή ο Ηγούμενος

ήταν άρρωστος.
Τον Ιανουάριο του 1945 χειροτονήθηκα Ιερεύς και εξελέγην ηγούμενος της Μετανοίας μου, στην

θέση του αποβιώσαντος Γέροντος μου ηγουμένου Ιωαννικίου.

293. ,

, .
Πάτερ Ιωαννίκιε, τίποτε δεν είναι τόσο εύκολο, όσο να διδάσκεις τους άλλους και τίποτε δεν είναι

τόσο δύσκολο όσο να εκτελείς αυτά πού διδάσκεις.
Πρώτα - πρώτα να έχουμε συναίσθηση, ότι σε κάθε στιγμή λυπούμε τον Θεό.
Χωρίς αυτή την καρδιακή ταπείνωση, δεν μπορούμε να σωθούμε.
Εγώ έτσι τουλάχιστον αρχίζω την εξομολόγηση μου.
Κατόπιν, εάν θέλεις να σωθείς, φύλαξε αυτά τα τρία πράγματα, όπως λέγει ο Μέγας Αντώνιος:
Να μη μεταβαίνεις από το ένα μοναστήρι στο άλλο,
να έχεις πάντοτε τον Θεό μπροστά στα μάτια σου
και οτιδήποτε κάνεις να το κατοχυρώνεις με χωρία της Αγία Γραφής και των Αγίων Πατέρων.
Ένας άλλος πατήρ έλεγε:
"Να μένεις συχνά στο κελί σου, να έχεις τους αδελφούς ως αγγέλους, ζήτησε να έχεις την ειρήνη και

θα σωθείς".
"Έτσι και εμείς πάτερ, να φυλάξουμε με ακρίβεια τις διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων, τις εντολές

του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και με την Χάριν Του, ελπίζουμε να σωθούμε και να φιλοξενηθούμε
στην αιώνια ανάπαυση. Αμήν.

Σελίδα 104 από 104

Similer Documents