Download Pomicultura Aplicata Nicolae Cepoiu PDF

TitlePomicultura Aplicata Nicolae Cepoiu
File Size7.0 MB
Total Pages272
Document Text Contents
Page 2

Prof. univ. dr. ing. NICOLAE CEPOIU

POMICULTURA flPUCfiTfi

Page 136

CULTURA SPECIILOR POMICOLE POMACEE

9.1. Specificul culturii mărului

9.1.1. Consideraţii generale p r iv in d zonarea, perspectivele
de dezvoltare a culturii, sortim entul de soiuri ş i porta lto i

în ţara noastră, mărul se cultivă pretutindeni, de la nivelul mării până în
zonele premontanc. Dar cei mai mulţi meri (peste 2 milioane) se întâlnesc pe
dealurile şi văile judeţelor Argeş, Bistriţa-Năsăud şi Maramureş, iar cei mai
puţini (sub 0,5 milioane) în sud-eslul ţării şi în câmpie, în judeţele Teleorman,
Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Tulcca şi Constanţa.

O pondere importantă în producţia de mere o au judeţele Dâmboviţa,
Prahova, Vâltea, Suceava, Satu Marc, Sălaj, Cluj şi Bihor, care deţin, în medie,
1,5-2 milioane pomi.

în zona subcarpatică meridională, sortimentul dc mere este alcătuit din soiurile:
Jonathan, Golden Delicious, Starkrimson, Winter Banana, Mutsu, Wagener, Pamien
auriu, James Gri.eve, Frumos dc Voineşti, Delicious de Voineşti, Generos, Pionier,
Romus 3, iar în zonele mai înalte - din soiurile: Frumuseţea Romei, Kalther Bhomer
şi Kidd’s Orange Red.

în nordul şi nord-vestul Transilvaniei, sortimentul este format de soiurile:
Jonathan, Golden Delicious, Ionarcd, Delia, Wagener premiat, Melba, Prima,
Starkrimson, Kalther Bhomer ctc.

în centrul Transilvaniei, alături de sortimentul comercial (Jonathan, Golden
Delicious şi Starkrimson) sc mai cultivă, în complctare, soiurile spur derivate din
Golden (Goldenspur, Yellowspur ctc.), Pătul, Panncn auriu, Idared, James Griev&,
Red Melba etc.

în vestul Transilvaniei şi în Banal, pe lângă Jonathan, Golden Delicious şi

CAPITOLUL IX

135

Page 137

Starkrimson, mai prezintă interes soiurile: Prima, Florina, Romus 3, Granny Smith
etc.

în Moldova, la Fălticeni şi în zona Bacăului, rodesc foarte bine soiurile
care provin din grupa „Golden Delicious“, iar în partea de sud a ţării şi în Dobrogea
- soiurile de vară: Ark 2, Vista Bella, Cardinal, NJR 60, NJR 64, Akane, James
Grieve, Romus 3 etc.

Pe nisipurile irigate din Oltenia, soiurile dc măr de vară îşi maturează fructele
mai devreme cu 7-8 zile decât în celelalte zone de câmpie.

Unele soiuri de măr dau fructe de o calitate excepţională numai în anumite
condiţii dc microclimat. Astfel, soiul Jonathan realizează fructe intens colorate
(roşu închis) pe valea Govorei (Râmnicu Vâlcea) şi în localităţile Siseşti şi
Bistriţa (Mehedinţi); soiul Golden Dclicious produce fructe galben-portocalii
în judeţul Bacău; Winter Banana cultivat pc Valea Teleajenului produce fructe
roşii, iar Frumos de Voineşti capătă culoare şi strălucire numai pe valea
Dâmboviţei.

Perspective

Mărul (Malus domestica Borkh) este spccia pomicolă cea mai importantă
pentru climatul temperat. în ultimele decenii, însă, pe măsura creării unor soiuri
noi, cu cerinţe mai mici faţă de frig (Anna, Einshemer, Prinţesa şi Primicia),
aria de cultură a mărului s-a extins mult şi în zonele calde ale Africii şi ale
Americii de Sud (în unele state din Brazilia). în aceste condiţii, pe piaţa liberă
şi-au făcut apariţia noi producători, care au început să influenţeze preţul de
vânzare al merelor. Mai mult, fermierii din emisfera sudică (Australia) au început
să exporte în Europa cantităţi mari de mere proaspete (recoltate în martie -
aprilie), care se vând la un preţ superior celui al merelor noastre, păstrate în depozite
timp de 3 - 4 luni.

în aceste condiţii, cultivatorul va trebui să-şi însuşească şi să aplice cele
mai noi tehnici de lucru pentru obţinerea unor recolte economice şi de calitate
foarte bună. Numai aşa va reuşi să concureze şi să reziste pe piaţa liberă.

Valoarea nutritivă şi terapeutică a merelor

Merele conţin importante cantităţi de zaharuri (7,59 -16,40%), acizi organici
(0,16 -1,27%), substanţe tanoide (0,06 -1,31 %), substanţe pectice (0,23 -1,14%),
proteine (0,18 - 0,72%), acid ascorbic (1 - 47 mg%) şi substanţe minerale. Datorită
acestui conţinut ridicat în substanţe nutritive şi vitamine, mărul este apreciat ca un
fruct excelent pentru masă şi cu calităţi terapeutice neîntrecute. Astfel, ceaiul de

136

Page 271

PLAN ŞA a XVI-a
Transferul rezultatelor cercetării ştiinţifice

studenţilor şi ferm ierilor particulari (Staţiunea de
Cercetare pentru Pomicultură Voineşti)

1- Cuvântul de dcschiderc a cursurilor de iniţiere a unei afaceri profitabile în
cultura mărului (Prof. dr. N. Cepoiu USAMV-Bucureşti)

2 - Producerea şi comercializarea merelor în Portugalia (Prof. Alberto Santos
Universitatea Trâs-os-Montes E Alto Douro-Vila Real)

3 Costurile şi beneficiile unei exploataţii viabile dc măr în Portugalia (Prof.
Joăo Rebclo Fernandez - Univ. Trâs-os-Montes E Alto Douro-Vila Real)

Similer Documents