Download Prezentare-ingeri PDF

TitlePrezentare-ingeri
File Size1.7 MB
Total Pages109
Document Text Contents
Page 1

Parintele Cleopa despre ArhangheliCela ce faci pe ingerii Tai duhuri si pe slugile Tale para de foc (Psalm 103, 5)

Iubiti credinciosi,

Biserica lui Hristos dreptmaritoare praznuieste, odata pe an, pe Sfintii Arhangheli Mihail si

Gavriil impreuna cu soborul tuturor ingerilor. Prin cuvantul “arhanghel” intelegem “mai mare

peste ingeri” sau “cel dintai dintre ingeri”. Iar “inger” inseamna “vestitor”, pentru ca

ingerii vestesc pe pamant si fac cunoscuta oamenilor voia lui Dumnezeu. Ingerii sunt

“duhuri slujitoare” cum spune proorocul David: Cela ce faci pe ingerii Tai duhuri si pe

slugile Tale para de foc (Psalm 103, 5). Ei au fost creati de Dumnezeu mai inainte de om

si de lumea vazuta, dar nu prin cuvant, ci numai cat a gindit, Dumnezeu i-a si creat.

Ingerii sunt impartiti, dupa Sfintii Parinti, in noua cete si fiecare ceata are o anumita misiune de

implinit in cer si pe pamant. Ingerii sunt duhuri, adica au trupuri nemateriale, nemuritoare sau,

cum spune Sfintul Apostol Pavel, au “trupuri ceresti” adica trupuri ingeresti, care sunt deosebite

de cele pamantesti si sufletesti ale oamenilor, care sunt muritoare. Scopul principal pentru care

au fost creati ingerii, care formeaza lumea nevazuta, este pentru a-L slavi neincetat pe

Dumnezeu. Apoi pentru a implini intru toate voia Lui, pentru a face cunoscuta oamenilor voia lui

Dumnezeu si pentru a ajuta pe oameni sa implineasca poruncile Lui.

Au fost cazuri atat in Legea Veche, cit si in legea Darului, cand oamenii au facut din ingeri idoli

si ii adorau, adica se inchinau lor ca lui Dumnezeu (IV Regi 17, 16). Biserica din inceput a

combatut acest eres, invatand ca ingerii nu sint creatorii lumii, ci sint duhuri create de

Dumnezeu pentru a implini voia Lui.

Sfintii Parinti au fixat, insa, o zi de cinstire inchinata Sfintilor Ingeri si Arhangheli pentru ca ei ne

ajuta sa cunoastem voia Domnului si s-o putem implini. Aceasta zi este astazi 8 noiembrie,

pentru ca numarul 8 este simbolul vietii vesnice; iar noiembrie este a noua luna de la creatie,

care s-a savirsit in luna martie, ca un simbol al celor noua cete ingeresti.

Dintre toti Sfintii Parinti cel mai bine vorbeste despre ingeri Sfintul Dionisie Areopagitul,

ucenicul Sfintului Apostol Pavel. El spune ca ingerii se impart in noua cete, fiecare avand

numele si misiunea sa. Cetele ingeresti sint impartite in trei ierarhii sau grupe si anume: ierarhia

cea mai de sus, aproape de Preasfinta Treime, este formata din Serafimi, Heruvimi si Tronuri.

Ei stau in jurul tronului lui Dumnezeu inconjurati in vapaie de foc si fac cunoscuta voia Lui

http://putereaprezentului.files.wordpress.com/2011/11/3-angels.jpg�

Page 2

ingerilor de mai jos. Ierarhia din mijloc este formata din Domnii, Puteri si Stapinii, cum ii

numeste si Sfintul Apostol Pavel, vasul cel ales al lui Hristos. Ei domnesc peste ingerii de mai

jos si stapinesc puterile iadului si intreg universul. Ierarhia cea mai de jos este formata din

Incepatorii, Arhanghelii si Ingeri. Acestia sint cei mai aproape de oameni, carora le fac

cunoscuta voia lui Dumnezeu si-i ajuta sa scape de cursele si atacurile ingerilor rai, adica de

ispitele si amagirile diavolilor.

Marele Prooroc Isaia spune ca serafimii stau imprejurul Lui, avand cate sase aripi (Isaia 6, 2). Ei

sunt in chipul focului, precum spune proorocul David: Cela ce faci pe ingerii Tai duhuri si pe

slugile Tale para de foc (Psalm 103, 5). Serafimii aprind pe oameni, cu focul dumnezeiestii

dragoste, precum si numele lor ii arata, ca in limba evreiasca “Serafim” se talmaceste “cel ce

aprinde” sau “incalzeste”.

Dupa Serafimi, stau inaintea lui Dumnezeu inteleptii Heruvimi, cei cu ochi multi, care, mai mult

decit alte cete de mai jos, stralucesc neincetat cu lumina intelegerii si a cunostintei de

Dumnezeu. Heruvimii fiind luminati in tainele lui Dumnezeu, ale cunostintei adincului si

intelepciunii divine, lumineaza si pe altii; caci insusi numele de “Heruvim”, in aceeasi limba

evreiasca, se tilcuieste “multa intelegere” sau “revarsare de intelepciune”. Prin Heruvimi se

revarsa intelepciunea cea de sus si se da ochilor sufletesti luminare spre cunostinta lui

Dumnezeu.

Ceata a treia numita a Tronurilor sta inaintea celui ce sade pe scaun inalt si preainaltat (Isaia 6,

1). Se numesc asa caci pe dinsii, ca pe niste scaune intelegatoare, se odihneste Dumnezeu

ganditor, precum scrie Sfintul Maxim Marturisitorul; adica nu cu fiinta, ci cu slujirea si cu darul.

In ierarhia din mijloc, prima ceata se numeste ceata Domniilor, pentru ca domnesc peste ceilalti

ingeri care sint sub dinsii. Ei “fiind liberi si lepadind toata temerea de rob, de bunavoie si cu

bucurie slujesc neincetat Domnului”. Ei revarsa oamenilor, care sunt pusi de Dumnezeu ca

stapinitori, puterea stapinirii cu buna intelegere si a iconomiei celei intelepte, ca sa domneasca

bine si cu dreptate peste tarile incredintate lor. Acesti ingeri ajuta pe oameni sa-si stapineasca

simtirile si sa-si smereasca patimile cele fara de randuiala, supunind pe trup duhului.

Ceata Puterilor ceresti, implineste fara odihna voia cea tare si puternica a Domnului Savaot,

stapaneste planetele si stelele universului; da oamenilor puterea proorociei si darul facerii de

minuni si ii ajuta pe crestini sa rabde cu tarie necazurile vietii si sa pazeasca poruncile lui

Hristos.

Ceata Stapiniilor, se numeste asa pentru ca acesti ingeri au mare stapinire peste diavoli. Ei

risipesc stapinirea lor si izbavesc pe oameni sa nu cada in ispitele cele cumplite care ii duc la

moarte si la osinda iadului.

In ierarhia cea mai de jos prima ceata este a Incepatoriilor. Se numesc asa pentru ca ei

stapinesc pe ingerii care sunt sub ascultarea lor, facandu-le cunoscuta voia lui Dumnezeu. Ei au

Page 54

Ingerii compasiuniiIdee-forţă: "Graţie compasiunii divine, privesc cu detaşare şi plin de iubire toate situaţiile care

apar în viaţa mea".Simbolism: Crinul pe care îl poartă este simbolul universal al Purităţii şi Adevărului.Funcţia angelică: Revarsă asupra fiinţelor umane compasiunea sau graţia divină.

Darurile spirituale pe care ni le oferă: Întotdeauna când ne simţim slabi şi neputincioşi, aceşti

îngeri se apleacă asupra noastră cu înţelegere şi blândeţe. Aduc speranţă, încredere în sine şi

întăresc credinţa în Dumnezeu.

Ei trezesc compasiunea nesfârşită în sufletul omului. Ne ajută săînţelegem că dragostea

dumnezeiască se revarsă fără istovire asupra noastră, ne protejează şi ne îndrumă.

Preamilostivirea lor nu este o milă omenească, ci o putere desăvârşităde a empatiza cu ceilalţi.

Este mai presus de toate capacitatea de a-i ajuta pe cei aflaţi în suferinţă. Îngerii compasiunii ne

oferădragostea lui Dumnezeu ca o realitate a vieţii. Atunci când, aflându-ne într-o situaţie

dificilă, ne îndreptăm gândul către Divin, suntem ajutaţi de îngerii compasiunii. Ei ne îndeamnă

să fim plini de îndurareşi bunătate.

Putem să simţim cu uşurinţă manifestarea compasiunii atunci când suntem supăraţi şi cineva ne

vorbeşte cu prietenie sau când ne confruntăm cu o anumită problemă, aparent fără rezolvare, şi

primim “ca din senin” o dovadă că Dumnezeu nu ne-a uitat. Îngerii compasiunii sunt alături de

noi atunci când trebuie să depăşim evenimentele dramatice din viaţă şi fac posibil un

deznodământ fericit. Compasiunea lor se manifestăprintr-o forţă miraculoasă, care provine

direct de la Dumnezeu şi le permite să ne ajute prompt dacă îi invocăm atunci când ne aflăm în

pericol. Dacă nu suntem conştienţi de puterea compasiunii, înseamnă căsuntem dominaţi de

http://angelinspir.ro/index2.php?option=com_content&task=view&id=89&pop=1&page=0&Itemid=37�
http://angelinspir.ro/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=89&itemid=37�

Page 55

egoism.

Compasiunea ne călăuzeşte spre lumina şi dragostea eternă a lui Dumnezeu.

Page 108

Tatăl meu m-a întrebat în şoaptă cum stau lucrurile cu bătrânul, dacă sufletul lui a început deja

să se desprindă de trup.

Eu i-am spus tatălui meu ce vedeam: "Sufletul pluteşte deja întreg deasupra trupului la o

depărtare cam de o jumătate din înălţimea unui om şi mai este legat de trup doar printr-un fir de

lumină subţire şi nu va mai dura, după cunoştinţele noastre, mai mult de şaizeci de clipe până

când se va desprinde cu totul. Observ însă ceva neobişnuit, acea nemaipomenită coloană de

lumină, pe care am văzut-o mai înainte în natură cu ochii trupeşti, având aceeaşi strălucire şi

emanând o căldură binefăcătoare. Sufletul nu îşi fereşte ochii de ea, ci pare că simte o mare

bucurie în preajma ei.

Apoi sufletul s-a desprins de tot de trup şi a fost luat de mai multe spirite înalte şi înţelepte în

mijlocul lor şi i-au dat haină cu falduri bogate parcă făcută din cea mai albă stofă, iar unul din

spirite a luat coloana de lumină şi a îndoit-o în jurul taliei sufletului, care acum era liber, şi din ea

s-a făcut un brâu strălucitor ca soarele. În acelaşi timp, un spirit a zis: "Frate, fii veşnic

împodobit cu lumina înţelepciunii lui Dumnezeu!" Apoi cu toţii, inclusiv sufletul care era acum

liber, au părăsit într-o clipită casa". "

Explicaţia referitoare la apariţiile luminoase este dată chiar de Iisus, în aceeaşi lucrare: "Iisus:

"Bătrânul Lazăr şi-a săvârşit, şi şi-a încheiat viaţa exemplară pe pământ şi, prin aceasta, nu a

pierdut nimic din desăvârşirea lui cerească, ba dimpotrivă, a câştigat foarte mult. Când a venit

timpul să îşi ia rămas bun de la această viaţă, miriadele de îngeri supuşi acestui mare înger

care fusese atât de greu încercat şi trecuse toate probele, s-au adunat şi au făcut astfel încât

spiritele naturii să acţioneze într-un mod asemănător spiritelor din soare. Prin această acţiune

neobişnuită a miriadelor de spirite înghesuite într-un spaţiu strâmt, a luat naştere acea lumină

văzută de tine, de tatăl tău şi de tânărul Lazăr în momentul în care sufletul îngeresc al

bătrânului Lazăr a început să se desprindă de trup.

Deplasarea apariţiei luminoase de la răsărit spre apus este semnul unui important caz de deces

pe pământ, răsăritul reprezentând începutul, când soarele care se înalţă îşi începe calea

cerească, iar apusul reprezentând sfârşitul, când totul se cufundă în somnul ca de moarte. În

acelaşi timp, noaptea pământească reprezintă dimineaţa spirituală, iar dimineaţa pământească

reprezintă apusul spiritual; căci atunci oamenii se dedică grijilor lumeşti, iar acestea sunt de

multe ori o noapte spirituală adâncă, fără nici o rază de lumină. Numai seara, obosiţi de grijile

lumeşti, unii oameni se întorc la Dumnezeu, iar aceasta reprezintă atunci o dimineaţă spirituală.

Acum să vedem ce s-a petrecut la căpătâiul bătrânului Lazăr, aflat pe patul de moarte. Acolo tu

nu ai văzut ca de obicei acel fum fără formă care să plutească deasupra trupului, ci o formă

omenească. Motivul este iubirea de activitate, sau hărnicia, care este calitatea unui suflet cu o

viaţă spirituală înaltă, căruia nu îi este deloc teamă de munca cea multă din împărăţia cea fără

de sfârşit a cerului. Aici sufletul nu este neliniştit de teamă şi nu vibrează haotic, astfel că apare

Page 109

liniştit, în formă omenească completă, deja imediat după părăsirea trupului.

Legătura dintre trup şi suflet ne arată întotdeauna ataşamentul pentru cele pământeşti, iar, în

acest caz, legătura fiind deosebit de subţire, ea ne arată că despărţirea de trup este foarte

uşoară şi lipsită de durere.

Apariţia luminoasă de deasupra capului arăta puternica voinţă a sufletului însuşi, a cărei

activitate extraordinară, după legea divină, se manifestă sub forma coloanei de lumină de

deasupra capului. Forma de coloană arată verticalitatea şi dârzenia voinţei, iar lumina, care este

întotdeauna un produs al activităţii drepte, reprezintă ordinea divină a cerului lui Dumnezeu, a

cărui lumină străfulgeră mereu puterea de cunoaştere a sufletului şi prin aceasta îl iluminează,

astfel ca voinţa să nu acţioneze orbeşte, ci tot timpul ghidată de lumina conştiinţei.

Aşa cum gândirea celui drept izvorăşte mai ales din inimă, aşa şi lăcaşul iubirii şi al voinţei se

găseşte tot aici. Lumina voinţei, care în viaţa obişnuită lucrează mână în mână cu mintea,

devine -la sufletul eliberat- cordonul veşmântului iubirii, dreptăţii, răbdării şi iertării. Haloul indica

însă o nouă calitate a luminii preapure din ceruri, care însă le este dată doar acelora care deja

din timpul vieţii lor de pe pământ au dat dovadă de înţelepciune divină şi au devenit astfel

oameni plini de iubire, compasiune şi dreptate cerească. Un astfel de nimb este atunci un

produs al voinţei tuturor îngerilor şi arată faptul că cel care o poartă este o fiinţă desăvârşită,

asemănătoare lui Dumnezeu şi care este iniţiată în toată înţelepciunea şi în toate cunoştinţele

cerurilor.

Un astfel de spirit îngeresc încarnat conştientizează, dintr-un anumit punct de vedere, cât toţi

îngerii care nu s-au încarnat, la un loc, deoarece un astfel de spirit este "o însumare a tuturor

inteligenţelor cereşti".

Similer Documents