Download proiect vsr PDF

Titleproiect vsr
File Size407.2 KB
Total Pages8
Table of Contents
              Capitolul 1. Descrierea afacerii şi motivarea alegerii acestei idei de afaceri
Capitolul 2. Analiza planului de afaceri
            
Document Text Contents
Page 2

Din punct de vedere rutier localitatea este străbătută de la nord la sud de artera DN2 (E85)

(Suceava- Bucuresti) asigurând astfel o bună deschidere a localităţii [3]. Mai mult chiar,

conform informaţiilor prezentate în sursa documentară [8] afacerea se pretează în orice

localitate unde numărul de locuitori depăşeşte 10.000 condiţie ce este îndeplinită în cazul de

faţă.

1.2 Motivarea alegerii ideii de afaceri. Prezentarea stării actuale a pieţei

Oportunitatea caracteristică acestui tip de afacere, este dată de cererea foarte mare de covrigi,

cerere care va continua mai mult ca sigur şi în următorii ani, fără schimbări majore în privinţa

gusturilor consumatorilor (atât din punct de vedere calitativ, cât şi ca diversificare a ofertei).

Mai mult chiar, în perioadele de post de peste an, consumul de covrigi este de cinci ori mai

mare decât în celelalte luni. Statisticile arată că populaţia consumă în luna decembrie peste

400 de milioane de covrigi [5].

În ceea ce priveşte situaţia actuală a pieţei, această afacere este prezentă în mod frecvent în

localităţile mari şi medii, cererea este permanentă, aşa cum s-a precizat anterior, cu crestere de

5 ori in perioadele de post. Reţeta de fabricatie care conferă calitate produsului face diferenţa

între firmele ce reprezintă concurenţa, şi atrage clientela [6]. Astfel cererea pentru acest

produs(covrigul) devenind tot mai mare, piata a cunoscut o evoluţie astfel încât în locul

simigeriilor tradiţionale, echipate cu tradiţionalele cuptoare din caramidă, au apărut covrigării

moderne, cu mare capacitate de producţie. Succesul noului tip de covrigărie cu mare

capacitate de producţie a permis ca astfel de investiţii cu avans mic de pornire să poată fi

demarate şi în mediul rural, cu precădere în centrele de comună.

Alte avantaje ce sunt asociate cu această idee de afaceri se materializează prin faptul că este

simplu de demarat, nu necesită investitii iniţiale extrem de mari şi aduce profituri într-un timp

relativ scurt, pentru cei ce sunt dispuşi să intre în acest domeniu. Produsele obţinute (covrigii)

se vând oricând, indiferent de sezon şi nu au o anumită categorie de consumatori pe care să o

vizeze [7]. În cazul de faţă pentru a se asigura un vad comercial bun, covrigăria va fi

amplasată lângă Liceul Agricol Sascut, într-un spaţiu existent în incinta unităţii având

suprafaţa de 25 mp, ţinând cont că pentru o astfel de afacere este necesară o suprafaţă minimă

de 20-30 metri pătraţi (conform informaţiilor prezentate în sursa documentară [6] ). De

asemenea conform datelor prezentate în sursa documentară [8] segmentul de piaţă

reprezentativ este alcătuit din salariaţi care nu au posibilitatea sa servească masa de prânz în

unitatea la care lucrează, elevii care cumpără produse alimentare în pauza de masă, precum şi

navetişti care tranziteaza orasul cu diverse probleme.

4

Page 5

Repartiţia costurilor a fost intocmită ţinându-se cont de dotările specifice unor astfel de

afaceri. Pentru o afacere de tipul unei covrigării sunt necesare următoarele categorii de

cheltuieli:

• Cheltuieli legate de aprovizionare (achiziţionarea materiilor prime).

• Cheltuieli legate de achiziţionarea utilajului de producţie.

• Cheltuieli legate de salarizarea angajaţilor (cu menţiunea că sunt necesari un cocător şi

un vânzător) precum şi cheltuieli legate de plata utilităţilor şi a chiriei spaţiului.

Toate aceste cheltuieli au fost redate în Tabelul 1 (cheltuieli legate de autorizaţii, prima

aprovizionare şi utilaje) şi Tabelul 2 (cheltuielile lunare asociate cu rularea afacerii).

Tabelul 1
Precizarea repartiţiei costurilor investiţiei iniţiale ale afacerii

Tabelul 2
Precizarea cheltuielilor lunare asociate cu funcţionarea afacerii

Precizarea destinaţiei sumei Valoarea sumei [RON]
Cheltuieli lunare legate de salarii personal

(salarii brute)
2000

Cheltuieli lunare legate de energia electrică 1000
Cheltuieli legate de alimentarea cu gaze

naturale
700

Cheltuieli legate de chiria spaţiului 2000
Cheltuieli legate de alimentarea cu apă

curentă
300

Total cheltuieli lunare 6000

Totalul investiţiei se ridică la 30250+6000=36250 RON conform datelor prezentate în

Tabelele 1 şi 2. Acest capital va fi obţinut în urma unui credit bancar, fiind întrebuinţată deci

o sursă de finanţare internă. Durata de rambursare a creditului s-a stabilit ca fiind timp de 48

de luni.

7

Precizarea destinaţiei sumei Valoarea sumei [RON]
Achiziţie linie de producţie Zanolli, capacitate

300 covrigi/oră
26000

Achiziţie materii prime (făină, zahăr, drojdie,

mac, sare) pentru asigurarea unei producţii

fluente

4000

Autorizaţie de funcţionare 250
Total cheltuieli investiţie iniţială 30250

Page 6

2.4 Calculul producţiei lunare. Estimarea profitului obţinut în urma activităţii

Considerând un preţ estimat de 0.50 RON /covrig şi cunoscând capacitatea de producţie orară

a utilajului egală cu 300 covrigi/oră rezultă un venit zilnic pentru 16 ore de lucru (se consideră

două schimburi de lucru a câte 8 ore). Calculul va prevede o marjă de siguranţă de 20% din

capacitatea de producţie a utilajului (rezultând astfel o capacitate de producţie de aproximativ

240 covrigi pe oră):

zirigiC /cov384016240 =×=

Cunoscând capacitatea de lucru zilnică de 3840 covrigi/zi rezultă venitul zilnic şi cel lunar:

lunaRONziRONZV /38400/19205.03840.. ≈=×=

Ştiind că valoarea cheltuielilor totale (obţinută din Tabelele 1 şi 2) se ridică la 36250 RON,

considerând valoarea venitului lunar egală cu aproximativ 38400 RON, amortizarea investiţiei

iniţiale va fi realizată în prima lună de funcţionare.

Începând cu a doua lună de funcţionare se va obţine următorul profit brut (păstrând aceiaşi

marjă de siguranţă de 20%):

RONPB 32400600038400 =−=

Din valoarea de mai sus se vor scade următoarele:

- Valoarea impozitului pe profit (cota de 16%): 5184 RON

- Valoarea ratei creditului:1000 RON

- Contribuţii CAS şi şomaj (cota de 31.3%): 10141.2 RON

- Refacere provizii de materii prime: 4000 RON

Prin urmare profitul net rezultat va fi egal cu:

RONPN 8.120742.2032532400)40002.1014110005184(32400 =−=+++−=

Se menţionează faptul că estimarea rezultatelor obţinute s-a făcut în condiţiile unor marje

largi de siguranţă, reprezentată de utilizarea capacităţii de producţie în proporţie de numai

80% în primul an de funcţionare şi 95% în următorii ani, corelarea fiind făcută cu un nivel

minim al veniturilor considerate şi cheltuieli maxime luate în calcul, la un regim de lucru de

16 ore pe zi, timp de 5 zile pe săptămână.

Societatea va fi condusă de proprietar care în acelaşi timp este şi administrator. Acesta va

coordona întreaga activitate, va angaja şi controla personalul, se va ocupa direct de

problemele de producţie, precum şi de contractare pentru aprovizionare şi desfacere, va ţine

evidenţele contabile şi va supraveghea activitatea de achiziţie şi desfacere a materiilor prime,

şi respectiv a produselor finite.

2.5 Avantaje oferite comunităţii de către societate

8

Similer Documents