Download PROTOCOL EVACUARE PACIENTI IN CAZ DE INCENDIU.docx PDF

TitlePROTOCOL EVACUARE PACIENTI IN CAZ DE INCENDIU.docx
File Size490.8 KB
Total Pages17
Document Text Contents
Page 9

PROTOCOL DE EVACUARE A

PACIENTILOR IN CAZ DE

INCENDIU

Cod: PL ….

Ed.: 1 Rev.:0

Pag.: 9/17

Acest document este proprietatea Spitalului................. . Copierea, difuzarea sau utilizarea lui, chiar parţială, în

exteriorul organizaţiei este interzisă, dacă nu există acordul conducerii Spitalului......................

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de
mai sus)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de
mai sus)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de
mai sus)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de
mai sus)

NU FOLOSIŢI LIFTUL ÎN CAZ DE INCENDIU

 Orice semnal de alarma trebuie sa fie luat in serios;

 Fiecare persoana trebuie sa cunoasca calea de evacuare spre exterior din

incaperea si/sau cladirea in care se afla;

Page 17

PROTOCOL DE EVACUARE A

PACIENTILOR IN CAZ DE

INCENDIU

Cod: PL ….

Ed.: 1 Rev.:0

Pag.: 17/17

Acest document este proprietatea Spitalului................. . Copierea, difuzarea sau utilizarea lui, chiar parţială, în

exteriorul organizaţiei este interzisă, dacă nu există acordul conducerii Spitalului......................

cazul unei evacuari a cladirii, inclusive prezentarea cailor de evacuare, a

itinerariilor de iesire si a locului final de adunare;

 Instruirea celor din subordine de a evacua imediat cladirea in cazul activarii

unei alarme in timpul orelor de lucru;

 Anuntarea echipei constituite penru acordarea primului ajutor, stingerea

incendiilor si evacuare despre orice persoana care lipseste in cazul unei alarme

(pompierilor militari si celorlalte forte, in caz real de incendiu).

Similer Documents