Download Romana 230. Margaret Way PDF

TitleRomana 230. Margaret Way
File Size277.2 KB
Total Pages66
Document Text Contents
Page 2

Eve lerohant a lépcsőn, majd ököllel rontott az apjának, rázúdítva az összes becsmérlő
kifejezést, ami csak az eszébe jutott. Bennel ellentétben sohasem rejtette véka
alá az érzéseit. Az apja védekezni kényszerült.
- Sajnálom Evie, tényleg. De ezt te nem értheted!
Azonban a lány nem hitte el neki, hogy valóban sajnálja, a könnyei ellenére sem.
A TCR bejárati csarnokában Eve-nek ez a jelenet járt a fejében. A képek mélyen
belevésődtek az emlékezetébe, mint a fájdalmas emlékek általában. Ez viszont most
a legkevésbé sem alkalmas időpont arra, hogy végiggondolja a szülei házasságának
szomorú végkifejletét. A bemutatkozó beszélgetésre, a megfelelő benyomás kialakítására kell
összpontosítania. Tartást és önbizalmat kell sugároznia, lendületet meg elszántságot. Egy
megtört fiatal nő semmiképpen sem válhat a cég javára.
Határozott mozdulattal megigazította a kezében tartott mappát, és a liftekhez
ment. A cég jelvénye ott díszelgett a csarnok csillogó márványpadlóján is: két egymásba
fonódó ezüst és kék karika.
Eve-nek kedve lett volna végigcsúszni a tükörsima padlón, de elfojtotta gyerekes
vágyakozását, és inkább újra átgondolta pályázatának leglényegesebb pontjait. Az
üzletvezetés munkatársa kifejezés természetesen az égvilágon bármit jelenthet,
amolyan tedd ide-tedd oda munkától kezdve a valóban felelős beosztásig. Az állásváltoztatás
tulajdonképpen kockázat, és a lány nem szívesen vállalt kockázatot. Ez
alkalommal azonban az ösztöneire hallgatott.
Három éve fejezte be közgazdasági tanulmányait kitüntetéssel, majd állást vállalt
egy kereskedelmi banknál. Habár elismerték kitűnő munkáját, hamarosan be kellett
látnia, valószínűleg nem fog feljebb jutni. A Pearce Musgrave legfelsőbb vezetésébe eddig
még soha nem került be nő. Örökké a második vonalban maradhatna, amibe nem akart
belenyugodni. Amikor az előléptetésnél átsiklottak felette - egy férfi
javára, aki ugyan tehetséges volt, de feleannyira sem, mint ő -, szilárdan elhatározta, hogy új
állást keres. Ben tanulmányai az orvosi egyetemen még évekig tartanak.
Ragyogó pályafutás előtt áll ő is. Mindketten reggeltől estig dolgoznak, mégis állandó
pénzhiánnyal küzdenek.
A válás után apjuk rendesen viselkedett, legalábbis a saját felfogása szerint. Fedezte Eve és
Ben tanulmányinak költségeit egészen addig, amíg a második feleségétől is nem született két
gyermeke. Akkor lassan elmaradtak a pénzküldemények.
Egyetemi évei alatt a lány pincérnőként és könyvelőként tartotta el magát. A
könyvelői állást egy ékszerész, a család régi ismerőse ajánlotta fel neki, csupán a barátságukra
való tekintettel. Eve mindenesetre kamatostul visszafizette neki a segítségét, a gyengélkedő
céget virágzó üzletté változtatta.
Anyjának nem maradtak belső tartalékai a válságos időkre. Kilátástalan búskomorságba esett.
A lány gyermekfejjel látta, mennyire szenvedhet egy elhagyott nő.
Eve gondoskodott az édesanyjáról meg a kisöccséről, és makacsul a fejébe vette,
hogy megmutatja a világnak, egyedül is boldogulnak.
Igazán nem rajta múlott, hogy végül mégis kudarcot vallott. Alig töltötte be a húszat, amikor
édesanyja életet vesztette egy közlekedési baleset során.
- Egyszerűen elém futott, egyáltalán nem nézett körül - mesélte a történteket a
megrendült autóvezető a rendőröknek.
Eve és Ben hallgatólagosan megegyeztek, hogy továbbra is szerencsétlen balesetnek tekintik
az édesanyjuk halálát. Szilárdan hitték, hogy soha nem hagyta volna
őket önként magukra. Bár az apjuk gondoskodni akart róluk, a lány világosan az értésére adta,
hogy a jelenléte nem kívánatos a temetésen, az átkozott árulását pedig
soha nem bocsátja meg neki.
Akkoriban fogadta meg, ő még csak esélyt sem ad egyetlen férfinak sem, hogy

Similer Documents