Download Simulator Opis Primjeri Zadaci 2015 2016 PDF

TitleSimulator Opis Primjeri Zadaci 2015 2016
File Size969.2 KB
Total Pages33
Document Text Contents
Page 2

Arhitektura računalskih sustava – Simulator EASy68k

FOI 2015/16 Stranica 2 od 33

Sadržaj

Sadržaj................................................................................................................................. 2
Uvod .................................................................................................................................... 3
Editor EASy68K ................................................................................................................. 4

Simulator 68000 .................................................................................................................. 6
Izlazni prozor .................................................................................................................. 9
Memory Window .......................................................................................................... 10
Registri .......................................................................................................................... 11
Adresiranje .................................................................................................................... 12

Simulator I/O .................................................................................................................... 18

Sim68K Text I/O........................................................................................................... 18
Sim68K grafika ............................................................................................................. 19

Sim68K File I/O ............................................................................................................ 21

Instrukcije ......................................................................................................................... 22
Premještanje podataka .................................................................................................. 22
Aritmetika cijelih brojeva ............................................................................................. 22

Logičke operacije .......................................................................................................... 23
Pomicanje i rotacija....................................................................................................... 23

Manipulacije bitovima .................................................................................................. 23
BCD Instrukcije ............................................................................................................ 23
Kontrola izvršavanja programa ..................................................................................... 23

Kontrola sistema ........................................................................................................... 24
Ostale instrukcije .......................................................................................................... 24

Primjeri riješenih zadataka ................................................................................................ 25
Primjer 1. Pregled nekih načina adresiranja ................................................................ 25

Primjer 2. Čitanje s tipkovnice i ispis na ekran ........................................................... 26
Primjer 3. Otvaranje datoteke i čitanje iz nje ................................................................ 27

Primjer 4. If then else naredba ...................................................................................... 28
Primjer 5. For petlja ...................................................................................................... 28
Primjer 6. While petlja .................................................................................................. 29

Zadaci za studente ............................................................................................................. 30

Page 33

Arhitektura računalskih sustava – Simulator EASy68k

FOI 2015/16 Stranica 33 od 33

Primjer teksta u datoteci (zadnji broj ima točku iza sebe):222 10 300 7 450 201 9 117 38 456.Rješenje:

Jednoznamenkasti brojevi: 7 9

Aritmetička sredina dvoznamenkastih brojeva: 247. Neka se u datoteci nalazi niz riječi koji završava s točkom.

 Učitajte naziv datoteke preko tipkovnice.

 Ispišite sadržaj datoteke na ekran.

 Pronađite i ispišite riječi koje u sebi imaju samo neparne znamenke.


Primjer teksta u datoteci (tekst neka završi s točkom):pla7va rib8a r3a5ku gr36ize gric.Rješenje:

pla7va r3a5ku8. Neka se u datoteci nalaze brojevi u rasponu od 0 do 999 odvojeni razmakom i
zapisani u ASCII formatu.

 Učitajte naziv datoteke preko tipkovnice.

 Ispišite brojeve na ekran

 Ispišite brojeve djeljive s brojem 3


Primjer teksta u datoteci (zadnji broj neka završi sa točkom):123 46 34 6 345 7.Rješenje:

Brojevi djeljivi s 3: 123 46 6 3459. Neka datoteka sadrži proizvoljni broj riječi (mala slova abecede i znamenke
zapisani u ASCII formatu).

 Učitajte naziv datoteke preko tipkovnice.

 Ispišite sadržaj datoteke na ekran.

 Ispišite na ekran sve riječi koje u sebi imaju barem dva samoglasnika.


Primjer teksta u datoteci (tekst neka završi sa točkom):Tražim riječi koje imaju barem tri samoglasnika.Rješenje:

riječi imaju samoglasnika

Similer Documents