Download Sisteme de Reglare Automata PDF

TitleSisteme de Reglare Automata
File Size1.0 MB
Total Pages74
Table of Contents
              I.Introducere
II.Documente necesare pentru activitatea de predare
III.Resurse
	Tema 1. Regulatoare automate
		Fişa 1.1. Noţiuni generale.Locul şi rolul regulatorului automat în sistemul de reglare automată
		Fişa 1.2. Clasificarea regulatoarelor automate
		Fişa 1.3. Răspunsul regulatoarelor automate la semnalul treaptă unitară
Tema 2. Legi de reglare
	Fişa 2.1. Obţinerea legilor de reglare tipizate
	Tema 3. Obţinerea legilor de reglare pentru regulatoare automate electronice şi mecanice
		Fişa 3.1. Regulatoare automate electronice liniare
		Fişa 3.2. Regulatoare automate electronice neliniare
		Fişa 3.3. Regulatoare automate pneumatice
		Fişa 3.4. Regulatoare automate hidraulice
IV. Fişa rezumat
V. Bibliografie
            
Document Text Contents
Page 37

Tema 3. Obţinerea legilor de reglare pentru regulatoare automate
electronice şi mecanice

Fişa 3.1. Regulatoare automate electronice liniare
Regulatoarele automate electronice (RAE) fac parte din sistemele de reglare automată
atât pentru procese lente cât şi pentru procese rapide şi au în componenţa lor circuite
electronice cu ajutorul cărora realizează caracteristicile funcţionale necesare.

Avantaje RAE:
- obţinere relativ uşoară a legilor de reglare;
- inerţie redusă;
- posibilităţi largi de miniaturizare;
- consum energetic redus;
- posibilităţi de transmitere a semnalelor la distanţă;
- posibilităţi de cuplare la calculator.

Un dezavantaj al RAE în comparaţie cu regulatoarele pneumatice şi cele hidraulice este
faptul că nu prezintă siguranţă suficientă în medii explozive sau inflamabile.

Structura unui RAE este prezentată în figura 1.

37
Fig.1. Schema bloc a unui regulator automat electronic

x
e

x
c

de la calculator

de la alt regulator

de la calculator
de la un operator

manual

Bloc de
comutare a
semnalului
de referinţă

Bloc de
afişare

Bloc calcul
eroare

Blocuri de
limitare

Bloc se
semnalizare

optică şi
acustică

Bloc de
echilibrare

Unitate de
reglare

Bloc de
comandă
manuală

Bloc de
comutare a
regimului de
funcţionare

spre EE

Page 38

Elementul principal este unitatea de reglare în care este elaborată legea de reglare
sau algoritmul de reglare. Unitatea de reglare este alcătuită din amplificatoare
operaţionale la care sunt conectate circuite de corecţie alese corespunzător legii de
reglare dorite.
Eroarea sau mărimea de abatere este calculată atât în unitatea de reglare cât şi în
blocul de calcul al erorii.

Deoarece mărimea de referinţă poate fi prescrisă de:
- un operator;
- un alt regulator;
- un calculator,

este necesară introducerea unui bloc de comutare a semnalului de referinţă.

Mărimea de comandă pentru acţionarea elementului de execuţie este furnizată fie de
unitatea de reglare, fie de la un dispozitiv de comandă manuală, fie de la un calculator
prin intermediul comutatorului ce permite trecerea pe regimul de funcţionare automat-
manual. Pentru ca trecerea de pe manual pe automat şi invers să se facă fără vibraţii
bruşte ale mărimii de comandă este necesar circuitul de echilibrare.

Conform schemei bloc din figura 1. RAE mai conţine:
- blocuri de limitare a semnalelor în limite admisibile;
- bloc de afişare a semnalelor de comandă, ieşire şi eroare;
- blocuri de semnalizare optică şi acustică în cazul depăşirii limitelor admisibile

de mărimea de comandă.

Principalele elemente componente ale RAE sunt:

a. Circuite pentru realizarea legii de reglare

Aceste circuite denumite şi circuite de corecţie sau elemente de corecţie au fost
prezentate în fişa suport 2.1.

b.Elementul de comparaţie (EC)

Este inclus în blocul de reglare şi are rolul de a compara mărimea de referinţă (x i) cu
mărimea de reacţie (xr).

38

SUGESTII METODOLOGICE

CUM?

Profesorul poate prezenta noul conţinut pe baza schemei bloc a unui
regulator automat electronic (RAE) prezentat în figura 1.

Elemente ale modelului pot fi identificate de elevi cu specificarea rolului
acestora.

Similer Documents