Download Sklopni Aparati Niskog Napona PDF

TitleSklopni Aparati Niskog Napona
File Size2.6 MB
Total Pages49
Document Text Contents
Page 1

Električna postrojenja
Sklopni uređaji niskog napona

Prof. dr. sc. Slavko Krajcar

Doc. dr. sc. Marko Delimar

2007/2008

Page 2

2 © FER-ZVNE 2008/09 Električna postrojenja: Sklopni uređaji niskog napona

Gdje smo?

• uvod 

• simetrične komponente 

• modeliranje elemenata sustava 

(transformatori, generatori, prigušnice, vodovi, trošila)

• proračun kratkog spoja 

• elementi postrojenja

– sabirnice, izolatori, rastavljači, uređaji za prekidanje struje 

– sklopni uređaji niskog napona

– energetski transformatori, mjerni transformatori, ...

• sheme spoja

danas

Page 24

26 © FER-ZVNE 2008/09 Električna postrojenja: Sklopni uređaji niskog napona

Instalacijski automatski prekidači (osigurači) (4)

• Osobine:

– Poslije prekidanja strujnog kruga ne treba mijenjati
topljivi umetak.

– Mogu zamijeniti ulogu sklopke u strujnom krugu,
premda to treba izbjegavati.

– Manja im je prekidna mod od osigurača.

– Skuplji su od osigurača, ali u prilikama s puno prekidanja
su isplativiji.

• Izrađuju se za izmjenične napone 220 (230) i 380 (400)
V, i za nazivne struje u rasponu 0.5-32 A.

• Na slici su prikazane karakteristike instalacijskih
automatskih prekidača za pojedine namjene (prema
starom DIN VDE 0100,§41 Nc).

– H - strujni krugovi u domadinstvu

– L - strujni krugovi rasvjete i upravljanja

– K - aparati s motorima

– G - rasvjeta i mali motori

Page 25

27 © FER-ZVNE 2008/09 Električna postrojenja: Sklopni uređaji niskog napona

Instalacijski automatski prekidači (osigurači) (5)

Ispitne struje
termičkog i
elektromagnetskog
okidača.

Kod manje ispitne
struje termički okidač
ne smije okinuti
unutar 1h, a kod vede
struje mora okinuti
unutar 1h.

Elektromagnetski
okidač mora trenutno
okinuti kod navedene
ispitne struje.

Page 48

53 © FER-ZVNE 2008/09 Električna postrojenja: Sklopni uređaji niskog napona

Sklopke (8)

• mogude je naizmjenično sklapanje dvije
grupe trošila, pri čemu obje grupe mogu
biti istodobno uklopljene

• sklapanje jednog trošila s dva
mjesta

• npr. rasvjeta dugih hodnika,
ili sobe s dva ulaza

0

R

grupna

0

R

izmjenična

Instalacijske sklopke

Page 49

54 © FER-ZVNE 2008/09 Električna postrojenja: Sklopni uređaji niskog napona

Sklopke (9)

• križna se sklopka koristi u kombinaciji s izmjeničnim za sklapanja jednog trošila s tri
ili više mjesta (svako naredno mjesto zahtjeva još jednu križnu sklopku)

• izvoru i trošilu uvijek je najbliža izmjenična sklopka – između njih se nalaze križne

0

R

križnaizmjenična izmjenična

Instalacijske sklopke

Similer Documents