Download Sporazum Sigma-dmb Inzenjering PDF

TitleSporazum Sigma-dmb Inzenjering
File Size73.6 KB
Total Pages2
Table of Contents
              Na osnovu člana 19. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu (“Sl. glasnik RS”
br. 101/05) (izvođači radova “DMB INŽENJERING” DOO i “SIGMA INŽENJERING” DOO) u vezi saradnje u primeni propisanih mera bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih na gradilištu u Nišu, u Dušanovoj 90, zaključuju sporazum o primeni propisanih mera za bezbednost i zdravlje na radu i određivanju lica za koordinaciju sprovođenja zajedničkih mera, kojima se obezbeđuje bezbednost i zdravlje na radu svih zaposlenih
SPORAZUM
	O SARADNJI IZ OBLASTI
	BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
		
		čl. 1
		Ugovarači su zajednički konstatovali da zajedno izvode radove na izgradnji stambeno-poslovnog centra u Nišu, Dušanova 90 i 92 u svojstvu i izvođača i podizvođača.
            
Document Text Contents
Page 1

Na osnovu člana 19. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu (“Sl. glasnik RS”
br. 101/05) (izvođači radova “DMB INŽENJERING” DOO i “SIGMA INŽENJERING” DOO) u
vezi saradnje u primeni propisanih mera bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih na gradilištu
u Nišu, u Dušanovoj 90, zaključuju sporazum o primeni propisanih mera za bezbednost i
zdravlje na radu i određivanju lica za koordinaciju sprovođenja zajedničkih mera, kojima se
obezbeđuje bezbednost i zdravlje na radu svih zaposlenih

SPORAZUM
O SARADNJI IZ OBLASTI

BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

ZAKLJUČEN IZMEĐU:

1. “DMB INŽENJERING” DOO, Laze Kostića 1, lokal br. 1, Niš, koga zastupa koga
zastupa direktor Dragan Branković dipl. inž. građ. i

2. “SIGMA INŽENJERING” DOO, Prvog srpskog ustanka 2, Smederevska Palanka,
koga zastupa direktor Zoran Zlatković dipl. inž. građ.


čl. 1

Ugovarači su zajednički konstatovali da zajedno izvode radove na izgradnji
stambeno-poslovnog centra u Nišu, Dušanova 90 i 92 u svojstvu i izvođača i
podizvođača.


čl. 2

Ovim sporazumom ugovarači utvrđuju način ostvarivanja saradnje u primeni propisanih
mera bezbednosti i zdravlja zaposlenih na gradilištu iz člana 1 ovog ugovora.

čl.3
Ugovarači su se sporazumeli da, uzimajući u obzir prirodu posla koji obavljaju na

gradilištu, koordiniraju aktivnosti u vezi sa primenom mera za otklanjanje rizika od
povređivanja, odnosno, oštećenja zdravlja zaposlenih, kao i da obaveštavaju jedni druge i svoje
zaposlene ili predstavnike zaposlenih o tim rizicima i merama za njihovo otklanjanje.

čl. 4
Ugovarači su se sporazumeli da su pojedinačne obaveze svakog ugovarača da svojim

zaposlenima obezbedi rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojoj su sprovedene mere
bezbednosti i zdravlja na radu, kao i da urade Elaborat o uređenju gradilišta, svako za svoje
poslove koje izvode na gradilištu.

čl. 5
Ugovarači su pojedinačno dužni da prilikom organizovanja rada i radnog procesa

obezbede preventivne mere radi zaštite života i zdravlja svojih zaposlenih, da se pridržavaju
usvojenog Elaborata o uređenju gradilišta i bezbednosti na radu i da upoznaju svoje zaposlene
sa istim.

Zaposleni podizvođači moraju da poštuju uputstva i naredbe rukovodioca glavnog
izvođača u cilju unapređenja bezbednosti i zdravlja na radu, a sve u cilju sprečavanja,
otklanjanja ili smanjenja rizika od eventualnih povreda.

Similer Documents