Download Strucno metodolosko uputstvo za logopede PDF

TitleStrucno metodolosko uputstvo za logopede
File Size17.5 MB
Total Pages82
Table of Contents
              Sektor za inovacije, razvoj i organizaciju logopedske službe formiran je aktom o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju maja 2007.godine.
Sektor za inovacije, razvoj i organizaciju logopedske službe nastao je iz potrebe rešavanja problema govorno jezičkih smetnji i poremećaja na sistematski i stručno metodološki način u okviru sistema zdravstvene zaštite.
Do kraja 2007.godine, Sektor je izvršio nabavku i opremanje logopedske službe Zavoda, tako da je kompletna logopedska služba u Zavodu opremljena SAFA p aparatima, logofonima/vibrafonima i logopedskim sondama te najsavremenijim Digitalnim signalnim procesorom (DSP) za govornu i audiorehabilitaciju. Finansijska sredstva je obezbedio RZZO filijala Beograd.
Opremanjem i stručno metodološkom edukacijom, logopedske službe primarne zdravsvene zaštite kao i logopedska služba Zavoda, osposobljene su da kvalitetnije i efikasnije ostvaruju zdravstvenu zaštitu iz domena govorno jezičkih smetnji i poremećaja kao i ostvarenja veće dostupnosti zdravstvenih usluga osiguranim licima.
Bilo je problema kod logopedskih službi koje su dogovorom preuzete od Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora (Pirot, Aleksinac,Senta) ali smo dobrom koordinacijom RZZO, Sektora i domova zdravlja probleme prevazišli.
Nedostatak kadra u pojedinim domovima zdravlja prevaziđen je prijemom logopeda na osnovu saglasnosti Komisije za racionalizaciju Ministarstva zdravlja, tako da je u period od jula 2007. uposleno novih logopeda (Kragujevac 2, Leskovac 2, Prokuplje 1, Savski venac 1, Obrenovac 1, Mladenovac 1, Barajevo 1, Stari grad 1, Sopot 1, Aleksinac 2, Senta , Rakovica, Vracar ).
.
Normalan put učenja izgovora, jeste učenje slušanjem. Slušanjem se percipiraju glasovi u strukturama, nesvesno se ispravljaju pokreti artikulatora da bi se postigao ispravan izgovor.
emisija
transmisija
recepcija i
reprodukcija
TRANSMISIJA
RECEPCIJA I REPRODUKCIJA
Tvrdo nepce
Meko nepce i velum

Zubi
Vilice
Podjezični
Usne
            
Document Text Contents
Page 2

STRUČNO METODOLOŠKO UPUTSTVO ZA LOGOPEDE U
PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Narodna Skupština Republike Srbije je, decembra 2005.godine, usvojila set
zakona o zdravstvu .

Zakon o zdravstvenoj zaštiti reguliše i unapredjuje zdravstvenu zaštitu
stanovništva. Tim Zakonom u članu 128. Zavod za psihofiziološke poremećaje i
govornu patologiju utvrđuje stručno metodološke i doktrinarne kriterijume i
koordinira rad svih zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika koji obavljaju
ovu delatnost na teritoriji Republike.

Zakon o zdravstvenom osiguranju (Sl.glasnik RS, decembar 2005) omogućuje
da zdravstvena zaštita bude efikasnija i dostupnija svim kategorijama
stanovništva u Republici Srbiji.
Ministarstvo zdravlja se kroz svoje strateške programe opredelilo za jačanje
svih oblika zdravstvene zaštite stanovnistva, počev od primarne, sekundarne i
tercijarne zdravstvene zaštite.

Saglasno principima efikasnosti i dostupnosti kao i jačanju nivoa primarne
zdravstvene zaštite, kada je reč o zdravstvenom zbrinjavanju populacije sa
smetnjama u govorno jezičkoj komunikaciji, Republički zavod za zdravstveno
osiguranje i referentna ustanova za psihofiziološke poremećaje i govornu
patologiju, Zavod "Prof.dr Cvetko Brajović", od 2006.godine radili su na
tehnološkom i stručno metodološkom unapredjivanju logopedskih službi u
primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Kroz program tehnološkog opremanja i edukacije logopeda primarne
zdravstvene zaštitite, u periodu od 2006. do 2008.godine, prošlo je 54
logopedskih službi domova zdravlja i logopedska služba Zavoda za
psihofiziološke poremećaje. Na taj način je 143 logopeda edukovano za
kvalitetnije i efikasnije pružanje zdravstvenih usluga osiguranim licima sa
poremećajima govorno jezičke komunikacije.

Sredstva je obezbedio Republički zavod za zdravstveno osiguranje i preko
filijala RZZO usmerio domovima zdravlja a edukaciju logopeda je sprovodio
Sektor za inovacije, razvoj i organizaciju logopedske službe Zavoda za
psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju.

2

Page 81

II Procena govornog disanja

U mirnom
stanju

Grudno Na nos Sliveno
Abdominalno Na usta Isprekidano

Na nalog Sposobnost separatisanja disajnog procesa na nos,na
usta,kombinovano
Da Ne

Usklađenost
disanja Sinhronizovano

Govor pri inspirijumu
Neusklađeno


III Prozodijski elementi govora

Intezitet Boja Melodičnost Fluentnost

Normalan
Slab
Jak
Promenljiv

Normalna
Nazalna
Promukla
Promenljiva

Normalna
Monoton glas
(amelodičnost)

Normalna
Narušena

IV Procena stanja motorike

Stanje grube motorike Uredno Odstupa
Stanje fine motorike Uredno Odstupa

ISPITIVANJE

I Ispitivanje lateralizovanosti

Gornji ekstremiteti ul gl Vid

Donji ekstremiteti Sluh

II Ispitivanje oralne praksije

Oralna praksija : Uredna Narušena
(test oralne praksije)81

Similer Documents