Download Svakodnevni život samuraja PDF

TitleSvakodnevni život samuraja
File Size480.0 KB
Total Pages12
Document Text Contents
Page 11

11

Trenuci opuštanjaChado ili ceremonija ispijanja čaja je ritual koji je obesmrtio samuraje. Osnovni principi chado-a

su: harmonija, poštovanje, čistota i mir. I upravo zbog toga su samuraji pred boj odvajali vreme

za ovaj višečasnovi ritual i na taj način se oslobaĎali stresa i praznili um pred predstojeću bitku.

Ova ceremonija se izvodila u paviljonu čaja. Samuraji bi pre ulaska u čajnu sobu ostavljali svoj

mač kao znak odbacivanja agresije i prepuštali bi se čarima pripremanja čaja. Čajna ceremonija je

za njih predstavlja svojevrsnu meditaciju, odnosno nacin umirenja uma, što uslovljava

samurajsku hladnokrvnost i visoko razvijenu svest da je smrt druga strana zivota.

No drama potiče iz XIV veka a i danas se izvodi po istim načelima. Kombinuje 3 vida kulture:

muziku, igru i poeziju. U početku No drama je bila zabava za niže klase, ali u XVII veku ona

postaje aristokratska umetnost, dostupna samo prefinjenoj publici koju su činili samuraji. U

predstavama No drame, koje su obraĎivale velike samurajske ratove, ratnici su mogli da se

prisećaju velikih podviga njihovih pradeda.

Takmičenja svih vrsta bila su popularna meĎu samurajima. Takmičili su se u streljaštvu, poeziji i

jahačkim veštinama. Samuraji su se takoĎe i veoma često kladili zbog toga su u gradovima

postojale hale za kockanje, a nije bila retkost ni to da kafane poseduju sobu za kockanje pod

kontrolom yakuza.ZaključakKao ratniku, samuraju je teško naći suparnika. Kao sluga, samuraj je pokazao veću odanost nego

bilo koji evropski vazal. Da bi se neko mogao nazvati samurajem, potrebno je da prvo savlada

sebe tj. da savlada sopstveni strah od smrti. Eho ratničkog sna i danas dopire do nas. Samuraji su

svojim čuvenim bushido kodeksom vekovima privlačili pažnju ljudi koji se ne boje smrti i koji su

spremni na borbu; ne samo na borbu koja podrazumeva da nasuprot njih stoji protivnik, već na

borbu sa samim sobom koja ume da bude teža i zahtevnija od bilo koje druge. Hrabrost, lojalnost,

iskrenost, samokontrola su samo neke od samurajskih vrlina koje se i dan danas mogu pronaći u

japanskom društvu.

Page 12

12

Literaturahttp://www.pasqualerobustini.com/the-samurai-woman.html

http://www.samurai-archives.com/names.html

http://www.pvv.ntnu.no/~leirbakk/rpg/mythus/mythus_samurai.html

The Way of the Warrior: The Paradox of the Martial Arts - Howard Reid, Michael Croucher

Slika 1- Samuraj -
http://www.google.com/imgres?q=put+ratnika&um=1&hl=en&sa=N&tbo=d&biw=1280&bih=909&tbm=i
sch&tbnid=X_YLhz4ASAYjdM:&imgrefurl=http://www.limundo.com/kupovina/-Rid-i-Kraucer-Put-ratnika-
paradoks-borilackih-vestina-
/6328871&docid=yHgVzBmw8q03qM&itg=1&imgurl=http://static.limundoslike.com/originalslika-
11242457.jpg&w=1012&h=1350&ei=CXzQUJmPNcqo4ASjxoHYBA&zoom=1&iact=rc&dur=315&sig=1068
24766765524290641&page=1&tbnh=155&tbnw=119&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:23,s:0,i:165&tx=8
0&ty=84

Slika 2 – sedam vrlina bushido kodeksa -
http://www.google.com/imgres?q=bushido+symbol&hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=866&tbm=isch&tbni
d=rDI98H6cb_CBrM:&imgrefurl=http://onlyhdwallpapers.com/art/text-samurai-symbol-japanese-
characters-kanji-bushido-black-desktop-hd-wallpaper-
861596/&docid=uh4Hw39jVtqVZM&imgurl=http://onlyhdwallpapers.com/wallpaper/text_samurai_sym
bol_japanese_characters_kanji_bushido_black_desktop_1366x768_hd-wallpaper-
861596.png&w=1366&h=768&ei=mHzQUJ3JNoHk4QS5jIGwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=511&vpy=166&d
ur=825&hovh=168&hovw=300&tx=238&ty=72&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=122&tbn
w=239&start=0&ndsp=42&ved=1t:429,r:21,s:0,i:221

Slika 3- Samuraj u svakodnevnoj nošnji -
http://www.google.com/imgres?q=samurai+clothing&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=866&tbm
=isch&tbnid=Dz9LBD2nnUzl0M:&imgrefurl=http://factsanddetails.com/japan.php%3Fitemid%3D502%26
catid%3D16%26subcatid%3D107&docid=TbLUR4My2P3DOM&imgurl=http://factsanddetails.com/media
/2/20090730-samurai%252520warrior.jpg&w=370&h=545&ei=eHzQUJSUA8-
P4gTshoHoCw&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=132&tbnw=100
&start=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:9,s:0,i:157&tx=65&ty=54http://www.pasqualerobustini.com/the-samurai-woman.html
http://www.samurai-archives.com/names.html
http://www.pvv.ntnu.no/~leirbakk/rpg/mythus/mythus_samurai.html
http://www.google.com/imgres?q=put+ratnika&um=1&hl=en&sa=N&tbo=d&biw=1280&bih=909&tbm=isch&tbnid=X_YLhz4ASAYjdM:&imgrefurl=http://www.limundo.com/kupovina/-Rid-i-Kraucer-Put-ratnika-paradoks-borilackih-vestina-/6328871&docid=yHgVzBmw8q03qM&itg=1&imgurl=http://static.limundoslike.com/originalslika-11242457.jpg&w=1012&h=1350&ei=CXzQUJmPNcqo4ASjxoHYBA&zoom=1&iact=rc&dur=315&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=155&tbnw=119&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:23,s:0,i:165&tx=80&ty=84
http://www.google.com/imgres?q=put+ratnika&um=1&hl=en&sa=N&tbo=d&biw=1280&bih=909&tbm=isch&tbnid=X_YLhz4ASAYjdM:&imgrefurl=http://www.limundo.com/kupovina/-Rid-i-Kraucer-Put-ratnika-paradoks-borilackih-vestina-/6328871&docid=yHgVzBmw8q03qM&itg=1&imgurl=http://static.limundoslike.com/originalslika-11242457.jpg&w=1012&h=1350&ei=CXzQUJmPNcqo4ASjxoHYBA&zoom=1&iact=rc&dur=315&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=155&tbnw=119&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:23,s:0,i:165&tx=80&ty=84
http://www.google.com/imgres?q=put+ratnika&um=1&hl=en&sa=N&tbo=d&biw=1280&bih=909&tbm=isch&tbnid=X_YLhz4ASAYjdM:&imgrefurl=http://www.limundo.com/kupovina/-Rid-i-Kraucer-Put-ratnika-paradoks-borilackih-vestina-/6328871&docid=yHgVzBmw8q03qM&itg=1&imgurl=http://static.limundoslike.com/originalslika-11242457.jpg&w=1012&h=1350&ei=CXzQUJmPNcqo4ASjxoHYBA&zoom=1&iact=rc&dur=315&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=155&tbnw=119&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:23,s:0,i:165&tx=80&ty=84
http://www.google.com/imgres?q=put+ratnika&um=1&hl=en&sa=N&tbo=d&biw=1280&bih=909&tbm=isch&tbnid=X_YLhz4ASAYjdM:&imgrefurl=http://www.limundo.com/kupovina/-Rid-i-Kraucer-Put-ratnika-paradoks-borilackih-vestina-/6328871&docid=yHgVzBmw8q03qM&itg=1&imgurl=http://static.limundoslike.com/originalslika-11242457.jpg&w=1012&h=1350&ei=CXzQUJmPNcqo4ASjxoHYBA&zoom=1&iact=rc&dur=315&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=155&tbnw=119&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:23,s:0,i:165&tx=80&ty=84
http://www.google.com/imgres?q=put+ratnika&um=1&hl=en&sa=N&tbo=d&biw=1280&bih=909&tbm=isch&tbnid=X_YLhz4ASAYjdM:&imgrefurl=http://www.limundo.com/kupovina/-Rid-i-Kraucer-Put-ratnika-paradoks-borilackih-vestina-/6328871&docid=yHgVzBmw8q03qM&itg=1&imgurl=http://static.limundoslike.com/originalslika-11242457.jpg&w=1012&h=1350&ei=CXzQUJmPNcqo4ASjxoHYBA&zoom=1&iact=rc&dur=315&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=155&tbnw=119&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:23,s:0,i:165&tx=80&ty=84
http://www.google.com/imgres?q=put+ratnika&um=1&hl=en&sa=N&tbo=d&biw=1280&bih=909&tbm=isch&tbnid=X_YLhz4ASAYjdM:&imgrefurl=http://www.limundo.com/kupovina/-Rid-i-Kraucer-Put-ratnika-paradoks-borilackih-vestina-/6328871&docid=yHgVzBmw8q03qM&itg=1&imgurl=http://static.limundoslike.com/originalslika-11242457.jpg&w=1012&h=1350&ei=CXzQUJmPNcqo4ASjxoHYBA&zoom=1&iact=rc&dur=315&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=155&tbnw=119&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:23,s:0,i:165&tx=80&ty=84
http://www.google.com/imgres?q=put+ratnika&um=1&hl=en&sa=N&tbo=d&biw=1280&bih=909&tbm=isch&tbnid=X_YLhz4ASAYjdM:&imgrefurl=http://www.limundo.com/kupovina/-Rid-i-Kraucer-Put-ratnika-paradoks-borilackih-vestina-/6328871&docid=yHgVzBmw8q03qM&itg=1&imgurl=http://static.limundoslike.com/originalslika-11242457.jpg&w=1012&h=1350&ei=CXzQUJmPNcqo4ASjxoHYBA&zoom=1&iact=rc&dur=315&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=155&tbnw=119&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:23,s:0,i:165&tx=80&ty=84
http://www.google.com/imgres?q=bushido+symbol&hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=866&tbm=isch&tbnid=rDI98H6cb_CBrM:&imgrefurl=http://onlyhdwallpapers.com/art/text-samurai-symbol-japanese-characters-kanji-bushido-black-desktop-hd-wallpaper-861596/&docid=uh4Hw39jVtqVZM&imgurl=http://onlyhdwallpapers.com/wallpaper/text_samurai_symbol_japanese_characters_kanji_bushido_black_desktop_1366x768_hd-wallpaper-861596.png&w=1366&h=768&ei=mHzQUJ3JNoHk4QS5jIGwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=511&vpy=166&dur=825&hovh=168&hovw=300&tx=238&ty=72&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=122&tbnw=239&start=0&ndsp=42&ved=1t:429,r:21,s:0,i:221
http://www.google.com/imgres?q=bushido+symbol&hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=866&tbm=isch&tbnid=rDI98H6cb_CBrM:&imgrefurl=http://onlyhdwallpapers.com/art/text-samurai-symbol-japanese-characters-kanji-bushido-black-desktop-hd-wallpaper-861596/&docid=uh4Hw39jVtqVZM&imgurl=http://onlyhdwallpapers.com/wallpaper/text_samurai_symbol_japanese_characters_kanji_bushido_black_desktop_1366x768_hd-wallpaper-861596.png&w=1366&h=768&ei=mHzQUJ3JNoHk4QS5jIGwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=511&vpy=166&dur=825&hovh=168&hovw=300&tx=238&ty=72&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=122&tbnw=239&start=0&ndsp=42&ved=1t:429,r:21,s:0,i:221
http://www.google.com/imgres?q=bushido+symbol&hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=866&tbm=isch&tbnid=rDI98H6cb_CBrM:&imgrefurl=http://onlyhdwallpapers.com/art/text-samurai-symbol-japanese-characters-kanji-bushido-black-desktop-hd-wallpaper-861596/&docid=uh4Hw39jVtqVZM&imgurl=http://onlyhdwallpapers.com/wallpaper/text_samurai_symbol_japanese_characters_kanji_bushido_black_desktop_1366x768_hd-wallpaper-861596.png&w=1366&h=768&ei=mHzQUJ3JNoHk4QS5jIGwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=511&vpy=166&dur=825&hovh=168&hovw=300&tx=238&ty=72&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=122&tbnw=239&start=0&ndsp=42&ved=1t:429,r:21,s:0,i:221
http://www.google.com/imgres?q=bushido+symbol&hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=866&tbm=isch&tbnid=rDI98H6cb_CBrM:&imgrefurl=http://onlyhdwallpapers.com/art/text-samurai-symbol-japanese-characters-kanji-bushido-black-desktop-hd-wallpaper-861596/&docid=uh4Hw39jVtqVZM&imgurl=http://onlyhdwallpapers.com/wallpaper/text_samurai_symbol_japanese_characters_kanji_bushido_black_desktop_1366x768_hd-wallpaper-861596.png&w=1366&h=768&ei=mHzQUJ3JNoHk4QS5jIGwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=511&vpy=166&dur=825&hovh=168&hovw=300&tx=238&ty=72&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=122&tbnw=239&start=0&ndsp=42&ved=1t:429,r:21,s:0,i:221
http://www.google.com/imgres?q=bushido+symbol&hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=866&tbm=isch&tbnid=rDI98H6cb_CBrM:&imgrefurl=http://onlyhdwallpapers.com/art/text-samurai-symbol-japanese-characters-kanji-bushido-black-desktop-hd-wallpaper-861596/&docid=uh4Hw39jVtqVZM&imgurl=http://onlyhdwallpapers.com/wallpaper/text_samurai_symbol_japanese_characters_kanji_bushido_black_desktop_1366x768_hd-wallpaper-861596.png&w=1366&h=768&ei=mHzQUJ3JNoHk4QS5jIGwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=511&vpy=166&dur=825&hovh=168&hovw=300&tx=238&ty=72&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=122&tbnw=239&start=0&ndsp=42&ved=1t:429,r:21,s:0,i:221
http://www.google.com/imgres?q=bushido+symbol&hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=866&tbm=isch&tbnid=rDI98H6cb_CBrM:&imgrefurl=http://onlyhdwallpapers.com/art/text-samurai-symbol-japanese-characters-kanji-bushido-black-desktop-hd-wallpaper-861596/&docid=uh4Hw39jVtqVZM&imgurl=http://onlyhdwallpapers.com/wallpaper/text_samurai_symbol_japanese_characters_kanji_bushido_black_desktop_1366x768_hd-wallpaper-861596.png&w=1366&h=768&ei=mHzQUJ3JNoHk4QS5jIGwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=511&vpy=166&dur=825&hovh=168&hovw=300&tx=238&ty=72&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=122&tbnw=239&start=0&ndsp=42&ved=1t:429,r:21,s:0,i:221
http://www.google.com/imgres?q=bushido+symbol&hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=866&tbm=isch&tbnid=rDI98H6cb_CBrM:&imgrefurl=http://onlyhdwallpapers.com/art/text-samurai-symbol-japanese-characters-kanji-bushido-black-desktop-hd-wallpaper-861596/&docid=uh4Hw39jVtqVZM&imgurl=http://onlyhdwallpapers.com/wallpaper/text_samurai_symbol_japanese_characters_kanji_bushido_black_desktop_1366x768_hd-wallpaper-861596.png&w=1366&h=768&ei=mHzQUJ3JNoHk4QS5jIGwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=511&vpy=166&dur=825&hovh=168&hovw=300&tx=238&ty=72&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=122&tbnw=239&start=0&ndsp=42&ved=1t:429,r:21,s:0,i:221
http://www.google.com/imgres?q=bushido+symbol&hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=866&tbm=isch&tbnid=rDI98H6cb_CBrM:&imgrefurl=http://onlyhdwallpapers.com/art/text-samurai-symbol-japanese-characters-kanji-bushido-black-desktop-hd-wallpaper-861596/&docid=uh4Hw39jVtqVZM&imgurl=http://onlyhdwallpapers.com/wallpaper/text_samurai_symbol_japanese_characters_kanji_bushido_black_desktop_1366x768_hd-wallpaper-861596.png&w=1366&h=768&ei=mHzQUJ3JNoHk4QS5jIGwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=511&vpy=166&dur=825&hovh=168&hovw=300&tx=238&ty=72&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=122&tbnw=239&start=0&ndsp=42&ved=1t:429,r:21,s:0,i:221
http://www.google.com/imgres?q=samurai+clothing&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=866&tbm=isch&tbnid=Dz9LBD2nnUzl0M:&imgrefurl=http://factsanddetails.com/japan.php%3Fitemid%3D502%26catid%3D16%26subcatid%3D107&docid=TbLUR4My2P3DOM&imgurl=http://factsanddetails.com/media/2/20090730-samurai%252520warrior.jpg&w=370&h=545&ei=eHzQUJSUA8-P4gTshoHoCw&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=132&tbnw=100&start=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:9,s:0,i:157&tx=65&ty=54
http://www.google.com/imgres?q=samurai+clothing&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=866&tbm=isch&tbnid=Dz9LBD2nnUzl0M:&imgrefurl=http://factsanddetails.com/japan.php%3Fitemid%3D502%26catid%3D16%26subcatid%3D107&docid=TbLUR4My2P3DOM&imgurl=http://factsanddetails.com/media/2/20090730-samurai%252520warrior.jpg&w=370&h=545&ei=eHzQUJSUA8-P4gTshoHoCw&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=132&tbnw=100&start=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:9,s:0,i:157&tx=65&ty=54
http://www.google.com/imgres?q=samurai+clothing&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=866&tbm=isch&tbnid=Dz9LBD2nnUzl0M:&imgrefurl=http://factsanddetails.com/japan.php%3Fitemid%3D502%26catid%3D16%26subcatid%3D107&docid=TbLUR4My2P3DOM&imgurl=http://factsanddetails.com/media/2/20090730-samurai%252520warrior.jpg&w=370&h=545&ei=eHzQUJSUA8-P4gTshoHoCw&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=132&tbnw=100&start=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:9,s:0,i:157&tx=65&ty=54
http://www.google.com/imgres?q=samurai+clothing&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=866&tbm=isch&tbnid=Dz9LBD2nnUzl0M:&imgrefurl=http://factsanddetails.com/japan.php%3Fitemid%3D502%26catid%3D16%26subcatid%3D107&docid=TbLUR4My2P3DOM&imgurl=http://factsanddetails.com/media/2/20090730-samurai%252520warrior.jpg&w=370&h=545&ei=eHzQUJSUA8-P4gTshoHoCw&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=132&tbnw=100&start=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:9,s:0,i:157&tx=65&ty=54
http://www.google.com/imgres?q=samurai+clothing&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=866&tbm=isch&tbnid=Dz9LBD2nnUzl0M:&imgrefurl=http://factsanddetails.com/japan.php%3Fitemid%3D502%26catid%3D16%26subcatid%3D107&docid=TbLUR4My2P3DOM&imgurl=http://factsanddetails.com/media/2/20090730-samurai%252520warrior.jpg&w=370&h=545&ei=eHzQUJSUA8-P4gTshoHoCw&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=132&tbnw=100&start=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:9,s:0,i:157&tx=65&ty=54
http://www.google.com/imgres?q=samurai+clothing&num=10&hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=866&tbm=isch&tbnid=Dz9LBD2nnUzl0M:&imgrefurl=http://factsanddetails.com/japan.php%3Fitemid%3D502%26catid%3D16%26subcatid%3D107&docid=TbLUR4My2P3DOM&imgurl=http://factsanddetails.com/media/2/20090730-samurai%252520warrior.jpg&w=370&h=545&ei=eHzQUJSUA8-P4gTshoHoCw&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig=106824766765524290641&page=1&tbnh=132&tbnw=100&start=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:9,s:0,i:157&tx=65&ty=54

Similer Documents