Download Transformari planetare 2012-2030: Mesaje de la Fondatori, de Sal Rachele (Editura Proxima Mundi) PDF

TitleTransformari planetare 2012-2030: Mesaje de la Fondatori, de Sal Rachele (Editura Proxima Mundi)
File Size410.0 KB
Total Pages9
Table of Contents
              Transformări planetare și perspective: Mesaje de la Fondatori
	de Sal Rachele
		Cuvânt înainte
		Mulțumiri
		Introducere
Partea I: Informații pregătitoare, de bază
	Capitolul 1 – Natura Universului
		Să ne prezentăm
		Acest univers este un experiment
		Definițiile „densității” și „dimensiunii”
		Cum percep ființele din dimensiunile mai înalte experiența vieții de pe Pământ
		Rolul Fondatorilor
		Natura Creației
		Procesul evoluției
		Acest univers local a fost creat de Dumnezeii Creatori
		Universuri multiple
		Timpul și atemporalitatea
		Cu toții sunteți Dumnezei Creatori în potențial
		Ce se întâmplă atunci când ființele care aparțin dimensiunilor mai înalte își coboară vibrația?
		Există vehicule diferite pentru trăirea experienței diferitelor dimensiuni și densități
		Suntem extensii ale lui Dumnezeu
		Diferitele configurații ale sufletului
		Natura și călătoria sufletelor gemene
		Liberul arbitru și „căderea din grație”
	Capitolul 2 – Dispensele Divine
		Dispense Divine relevante
		Prima Dispensă Divină: Soluția la „căderea din grație”
		A Doua Dispensă Divină: Saltul galactic
		A Treia Dispensă Divină: Alinierea precesională a Pământului
		A Patra Dispensă Divină: Roata reîncarnării
		A Cincea Dispensă Divină: Spirala înălțării
		A Șasea Dispensă Divină: Înălțarea în masă
		A Șaptea Dispensă Divină: Intervenția ajutoarelor lui Dumnezeu
		A Opta Dispensă Divină: Sosirea copiilor iluminați
	Capitolul 3 – Istoria Pământului, pe scurt
		Introducere în știința liniilor temporale
		Vălurile de distorsiune din jurul Pământului
		Nivele vibratorii
		La început
		Ținutul lui Pan (Pangeea)
		O privire asupra altor civilizații
		Lemuria
		Civilizațiile din Pământul interior
		Mai multe lucruri despre vălurile de distorsiune din jurul Pământului
		Ridicarea și căderea Atlantidei
		Ridicarea și căderea Egiptului
		Rezumatul istoriei Pământului
		Povestea lui Isus Christos
	Capitolul 4 – Prezența extratereștrilor pe Pământ
		Motive ale implicării extratereștrilor în treburile Pământului
		Viața pe alte planete din sistemul solar
		Extratereștrii întunecați
		Factorul orionian
		Procente din diferite rase extraterestre în ADN-ul uman
		Siriusienii
		Diluția orioniană și siriusiană a ADN-ului pleiadian
		Draconienii
		Reptilienii
		Andromedanii
		Zetanii
		Alte grupuri extraterestre care vizitează Pământul
		Hibrizii om-animal
		Unicornii
		Confederația Galactică (sau Federația Galactică)
	Capitolul 5 – Evoluția sufletului
		Dinamica evoluției sufletului
		Conceptele de „rai” și „iad”
		Rolul vostru ca Dumnezei Creatori
		Reîntoarcerea la densitatea a 7-a
		Mai multe analogii ale procesului de creație
		Evoluția de la densitatea a 3-a la a 7-a
		Evoluția sistemelor planetare
		Ridicarea vibrațiilor Mamei Pământ
		Ducerea la bun sfârșit a karmei
		Conștiența simultană a dimensiunilor mai înalte și mai dense
		Cum se accesează diferitele dimensiuni ale universului
		Evoluția și reîncarnarea regnului animal
		Întruparea oamenilor în linii genealogice
		Fragmentarea și integrarea sufletului
		Întâlnirea cu alte diviziuni de suflet principale, pe Pământ
	Capitolul 6 – Înălțarea și ADN-ul uman
		O privire de ansamblu asupra înălțării
		Un scurt discurs despre vehiculul de Lumină Merkaba
		Procesul înălțării
		Geometria sacră și simboluri sacre
		Natura ADN-ului
		A trăi în lume în timp ce te afli pe calea spirituală
		Sistemul de chakre
		Meditația
Partea a II-a: Transformări planetare și perspective
	Capitolul 7 – Alinierea precesională din anul 2012
		Alinierea precesională și saltul galactic
		Detalii despre ciclul precesional și alinierea precesională din anul 2012
		Evenimentele din anul 2017
		Influența lui Nibiru
		Concluzie
		Introducere la saltul galactic
	Capitolul 8 – Saltul galactic
		O recapitulare a relației dintre alinierea precesională și saltul galactic
		Un rezumat al saltului galactic
		Scenariile care se desfășoară pe Pământ
		Cum influențează salturile galactice conștiința umană
		Transformări specifice în sistemul vostru solar
	Capitolul 9 – Transformările de pe Pământ explicate din perspective diferite
		O prezentare generală a celor mai obișnuite sisteme de gândire de pe Pământ și a modului în care transformările planetare se raportează la fiecare disciplină
		O scurtă discuție suplimentară despre metoda științifică
		Date antropologice care documentează transformările
		Filozofia schimbării
		Psihologia transformărilor care se produc pe Pământ
		Metafizica transformărilor de pe Pământ
		Religia
		Spiritualitatea
		Biologia
		Mediul înconjurător
		Schimbări geologice, geografice și climatice
		Tehnologia
		Sociologia
		Economia
		Politica
	Capitolul 10 – Rolul și funcția ajutoarelor Pământului pe parcursul transformărilor
		1) Extratereștri fizici asociați cu Pământul în prezent
		2) Extratereștri care influențează Pământul din tărâmurile astrale
		3) Extratereștri care influențează Pământul din tărâmurile eterice
		4) Ființe de densitate mai înaltă care se află pe Pământ temporar
		5) Suflete walk-in și transferuri de suflet
		6) Ființe de densitate mai înaltă care oferă ajutor din planurile celeste
		7) Alte grupuri care ajută discret, din culise
		8) Versiuni viitoare ale voastre, care se întorc ca să ajute
	Capitolul 11 – La ce vă puteți aștepta pe parcursul înălțării și după aceasta
		Ce experiențe vă puteți aștepta să aveți, pe măsură ce vă înălțați?
		Profeții specifice
	Încheiere
	Index
	Anexa A – Fondatorii („Sferele de Lumină”) despre România
		Câteva aspecte în plus
	Anexa B – Reprezentare grafică a saltului galactic
	Anexa C – 1. Reprezentare grafică a precesiei; 2. Constelația Pleiadelor
	Anexa D – 1. Deplasarea polilor magnetici ai Pământului (1945-2000); 2. Vântul solar
	Anexa E – Reprezentare a istoriei Pământului pe scurt, în linia temporală predominantă
            
Document Text Contents
Page 1

Transformări planetare
și perspective:
Mesaje de la Fondatori

de Sal Rachele

Editura Proxima Mundi
Ediția 1: 15 martie 2011
ISBN 978-606-92854-0-4

Ediția a 2-a revizuită și adăugită: martie 2018
ISBN 978-606-92854-9-7

Revizuită masiv, completată cu ilustrații și planșe explicative

Ce anume se întâmplă pe Pământ? Care este adevărul din spatele diferitelor profeții și predicții? În
premieră, avem acum o explicație concisă, atent pregăttă, primită de mediumul Sal Rachele de la o
inteligență colectvă vastă, numită Fondatorii. Această carte răspunde la întrebările „cine?”, „ce?”, „unde?”,
„când?” și chiar „de ce?” în ceea ce privește transformările planetare și cuprinde informații legate de
biologie, psihologie, tehnologie, metafiică, religie, spiritualitate și chiar de economie și politcă.

Fondatorii sunt Dumneieii Creatori din dimensiunea a 12-a care au fost implicați în proiectarea inițială
a ADN-ului uman. Învățătura lor centrală este că noi toți suntem fințe cu 12 dimensiuni, capabile să
evoluăm până în punctul în care putem crea universuri întregi. Fiind copíi ai lui Dumneieu, suntem învățați

1

http://proxima-mundi.ro/transformari-planetare-2012-2030
http://proxima-mundi.ro/transformari-planetare-2012-2030
http://proxima-mundi.ro/transformari-planetare-2012-2030
http://proxima-mundi.ro/transformari-planetare-2012-2030
http://proxima-mundi.ro/transformari-planetare-2012-2030
http://proxima-mundi.ro/transformari-planetare-2012-2030
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective

Page 2

„Transformări planetare și perspective: Mesaje de la Fondatori” Ediția a 2-a revizuită și adăugită, de Sal Rachele
Editura Proxima Mundi, 2018 - www.proxima-mundi.ro

cum să creăm la fel ca Părinții noștri Cosmici. Această lume (și nenumărate altele) este ciorna unde
învățăm despre karmă, liber arbitru, iubire și despre alte principii ale Creației. În aceste tmpuri esențiale
pentru istoria omenirii, Fondatorii deivăluie informații despre evoluție, ADN, extnderea, fragmentarea și
integrarea sufetului, dimensiuni mai înalte, transformări planetare, înălțare și multe alte subiecte
relevante.

Acestea sunt cele mai importante vremuri din istoria omenirii. În premieră, milioane dintre noi avem
ocaiia să evoluăm dincolo de limitările formei materiale într-o lume nouă, de o frumusețe și măreție
inimaginabile.

Fondatorii sunt ghiiii noștri în această călătorie a evoluției sufetului, înălțării și eliberării de limitări. Ei
ne învață că suntem fințe imense, cu capacități și iubire nelimitate, create după chipul și asemănarea
Creatorului nostru.

Vă invităm să plonjați și să explorați împreună cu noi schimbările fascinante și captvante care se
desfășoară pe Pământ.

www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective

Cuprins detaliat:

Cuvânt înainte
Cine sunt Fondatorii

Mulțumiri
Introducere

Subiectele pe care le vom discuta în această carte

Partea I: Informații pregătitoare, de bază

Capitolul 1 – Natura Universului
Să ne prezentăm
Acest univers este un experiment
Definițiile „densității” și „dimensiunii”
Cum percep ființele din dimensiunile mai înalte experiența vieții de pe Pământ
Rolul Fondatorilor
Natura Creației
Procesul evoluției
Acest univers local a fost creat de Dumnezeii Creatori
Universuri multiple
Timpul și atemporalitatea
Cu toții sunteți Dumnezei Creatori în potențial
Ce se întâmplă atunci când ființele care aparțin dimensiunilor mai înalte își coboară

vibrația?
Există vehicule diferite pentru trăirea experienței diferitelor dimensiuni și densități
Suntem extensii ale lui Dumnezeu

Ilustrația 1.1 – Arici de mare
Figura 1.1 – Diviziunea sufletelor (între densitățile a 12-a și a 7-a)

Diferitele configurații ale sufletului
Natura și călătoria sufletelor gemene
Liberul arbitru și „căderea din grație”

Capitolul 2 – Dispensele Divine
Dispense Divine relevante
Prima Dispensă Divină: Soluția la „căderea din grație”

2

http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective

Page 3

„Transformări planetare și perspective: Mesaje de la Fondatori” Ediția a 2-a revizuită și adăugită, de Sal Rachele
Editura Proxima Mundi, 2018 - www.proxima-mundi.ro

A Doua Dispensă Divină: Saltul galactic
A Treia Dispensă Divină: Alinierea precesională a Pământului
A Patra Dispensă Divină: Roata reîncarnării
A Cincea Dispensă Divină: Spirala înălțării
A Șasea Dispensă Divină: Înălțarea în masă
A Șaptea Dispensă Divină: Intervenția ajutoarelor lui Dumnezeu
A Opta Dispensă Divină: Sosirea copiilor iluminați

Capitolul 3 – Istoria Pământului, pe scurt
Introducere în știința liniilor temporale
Vălurile de distorsiune din jurul Pământului
Nivele vibratorii
La început

O privire asupra „căderii din grație”
Rasa-rădăcină a omenirii
Detalii despre experimentele genetice
Șablonul sufletului și corpul de densitatea a 7-a
Pământul în perioada 100 mil. î.Ch. – 10 mil. î.Ch.

Ținutul lui Pan (Pangeea)
O privire asupra încrucișării dintre oameni și extratereștri
Probleme asociate cu liberul arbitru
Un rezumat al procesului de evoluție

O privire asupra altor civilizații
După căderea Pangeei
Conflicte din sistemul solar
Distrugerea planetei Maldek
Migrația spre Marte
Războiul nuclear de pe Marte
Răzvrătirea luciferiană (invazia orioniană)
Perioada pre-lemuriană de pe Pământ

Lemuria
Civilizațiile din Pământul interior
Mai multe lucruri despre vălurile de distorsiune din jurul Pământului
Ridicarea și căderea Atlantidei

Perioada post-atlantă
Ridicarea și căderea Egiptului
Rezumatul istoriei Pământului
Povestea lui Isus Christos

Capitolul 4 – Prezența extratereștrilor pe Pământ
Motive ale implicării extratereștrilor în treburile Pământului
Viața pe alte planete din sistemul solar
Extratereștrii întunecați
Factorul orionian
Procente din diferite rase extraterestre în ADN-ul uman
Siriusienii
Diluția orioniană și siriusiană a ADN-ului pleiadian
Draconienii
Reptilienii

Schimbarea formei
Influența reptiliană

Andromedanii

3

http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective

Page 4

„Transformări planetare și perspective: Mesaje de la Fondatori” Ediția a 2-a revizuită și adăugită, de Sal Rachele
Editura Proxima Mundi, 2018 - www.proxima-mundi.ro

Zetanii
„Cei cenușii”
Alți zetani
Efectul asupra ADN-ului uman al încrucișării oamenilor cu zetanii

Alte grupuri extraterestre care vizitează Pământul
Extratereștri aflați pe Pământ în forma lor nativă
Încrucișarea ET-umană în prezent

Hibrizii om-animal
Unicornii
Confederația Galactică (sau Federația Galactică)

Capitolul 5 – Evoluția sufletului
Dinamica evoluției sufletului

Natura densităților
Cum evoluează sufletele

Conceptele de „rai” și „iad”
Rolul vostru ca Dumnezei Creatori

Explorarea tărâmurilor exterioare
Capacitatea „mecanismului” vostru perceptiv
Dinamica percepției densităților mai joase

Reîntoarcerea la densitatea a 7-a
Mai multe analogii ale procesului de creație
Evoluția de la densitatea a 3-a la a 7-a

Opțiunea de întoarcere în lumi mai dense după atingerea vibrației de densitatea a 7-a
Evoluția sistemelor planetare
Ridicarea vibrațiilor Mamei Pământ
Ducerea la bun sfârșit a karmei
Conștiența simultană a dimensiunilor mai înalte și mai dense
Cum se accesează diferitele dimensiuni ale universului

Figura 5.1 – Pereche de piramide patrulatere regulate și respectiv de tetraedre regulate

Evoluția și reîncarnarea regnului animal
Speciile dispărute

Întruparea oamenilor în linii genealogice
Fragmentarea și integrarea sufletului

Natura diviziunii, extinderii și fragmentării sufletului
Figura 5.2 – Extinderea secvențială a sufletului în dimensiuni mai dense
Figura 5.3 – Extinderea directă a sufletului în dimensiuni mai dense
Figura 5.4 – Extinderea mixtă a sufletului în dimensiuni mai dense

Fragmentarea inconștientă din timpul unei vieți pământești
Integrarea sufletului
Efectele transplanturilor de organe asupra conștiinței umane
Efectul transfuziilor de sânge asupra sufletelor umane
Tehnici pentru a vă recupera fragmentele de suflet pierdute și pentru a da înapoi

fragmentele altora
Întâlnirea cu alte diviziuni de suflet principale, pe Pământ

Sufletele flăcări-gemene
Figura 5.5 – Extinderea unei perechi de flăcări gemene

Familii de suflet secundare și extinse
Mai multe despre fragmentele de suflet

Capitolul 6 – Înălțarea și ADN-ul uman
O privire de ansamblu asupra înălțării

Schimbările psihologice pe măsură ce oamenii se îndreaptă spre înălțare

4

http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective

Page 5

http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective

Page 6

„Transformări planetare și perspective: Mesaje de la Fondatori” Ediția a 2-a revizuită și adăugită, de Sal Rachele
Editura Proxima Mundi, 2018 - www.proxima-mundi.ro

Transformări ale câmpului electromagnetic al Pământului
Transformări în ceea ce privește Soarele vostru, în timpul saltului
Efectele saltului galactic asupra celorlalte planete

Capitolul 9 – Transformările de pe Pământ explicate din perspective
diferite

O prezentare generală a celor mai obișnuite sisteme de gândire de pe Pământ și a modului
în care transformările planetare se raportează la fiecare disciplină

O scurtă discuție suplimentară despre metoda științifică
Date antropologice care documentează transformările
Filozofia schimbării
Psihologia transformărilor care se produc pe Pământ

Obstacolele și blocajele de pe calea spre iluminare
1. Ego-ul
2. Teama de schimbare
3. Problemele emoționale
4. Dependențele

Psihologia relațiilor umane
Cum să îți asculți corpul
Tehnici de vindecare a corpului emoțional
Psihologia creșterii sufletului

Etapa 1 – Revelația
Etapa a 2-a – Deziluzionarea și purificarea
Etapa a 3-a – Acceptarea
Etapa a 4-a – Integrarea

Cum pot fi transcense forțele întunecate
Câmpuri rezonante
Psihologia legii atracției

Metafizica transformărilor de pe Pământ
Legea atracției
Cum să vă creați realitatea
Clarificarea rolului ghizilor spirituali și al ajutoarelor

Religia
Ce se întâmplă atunci când ego-ul controlează religia
Opiul maselor
Cum vă puteți comporta cu oamenii religioși

Spiritualitatea
Biologia

Genetica
Codurile și cheile ADN
Mai multe lucruri despre catenele de ADN
Activarea programului vostru de înălțare
Mutația și dispariția speciilor

Mediul înconjurător
Schimbări ale mediului vostru înconjurător

Schimbări geologice, geografice și climatice
Australia
Asia
Africa
America de Nord
America de Sud
Europa
Orientul Mijlociu

6

http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective

Page 7

„Transformări planetare și perspective: Mesaje de la Fondatori” Ediția a 2-a revizuită și adăugită, de Sal Rachele
Editura Proxima Mundi, 2018 - www.proxima-mundi.ro

Tehnologia
Tehnologia bazată pe punctul-zero
Suprimarea tehnologiilor bazate pe punctul-zero
Funcționarea tehnologiei bazate pe punctul-zero
Alte tehnologii

Sociologia
Illuminati
Etica muncii
Soluții sociologice

Economia
Criza medicală iminentă
Criza energetică
Resurse naturale în curs de dispariție
Condiții economice la care să vă așteptați în anii următori
Perspectiva spirituală asupra economiei
Câteva cuvinte despre NESARA

Politica
Predicții politice și militare specifice
Apariția Noului Pământ

Capitolul 10 – Rolul și funcția ajutoarelor Pământului pe parcursul
transformărilor

1) Extratereștri fizici asociați cu Pământul în prezent
Extratereștri care umblă printre oameni și politica de non-interferență
Extratereștri renegați
Rase stelare aflate pe Pământ
Cele mai recente informații despre zeta-reticulieni
Orionienii luminoși și întunecați, astăzi

2) Extratereștri care influențează Pământul din tărâmurile astrale
Draconienii luminoși și întunecați și viitorul lor pe Pământ
Iluzia raiului
Extratereștri aflați în defazaj de fază

3) Extratereștri care influențează Pământul din tărâmurile eterice
Rolul siriusienilor
Influența grupării Illuminati
Tărâmurile zânelor și ale elementalilor
Pământul interior

4) Ființe de densitate mai înaltă care se află pe Pământ temporar
5) Suflete walk-in și transferuri de suflet

Transferuri de suflet voluntare
Transferuri de suflet involuntare
Transferuri de suflet parțiale
Rolul sufletelor walk-in pe parcursul transformărilor de pe Pământ

6) Ființe de densitate mai înaltă care oferă ajutor din planurile celeste
Confederația Galactică, Marea Frăție Albă și ordinele îngerești
Scopul specific al Confederației Galactice și al grupurilor asociate
Detalii tehnice ale ajutorului care este oferit
Protecția psihică și spirituală

7) Alte grupuri care ajută discret, din culise
8) Versiuni viitoare ale voastre, care se întorc ca să ajute

Natura liniilor temporale
Mai multe lucruri despre liniile temporale

7

http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective

Page 8

http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.legi-internet.ro/index.php?id=63
https://www.facebook.com/transformari.planetare.2012.2030
https://www.facebook.com/transformari.planetare.2012.2030
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective
http://www.proxima-mundi.ro/transformari-planetare-si-perspective

Similer Documents