Download Ts en Iso 5817 Kusurlar i̇çi̇n Kali̇te Sevi̇yeleri̇ PDF

TitleTs en Iso 5817 Kusurlar i̇çi̇n Kali̇te Sevi̇yeleri̇
File Size405.5 KB
Total Pages30
Document Text Contents
Page 15

ICS 25.160.40 TÜRK STANDARDI TS EN ISO 5817/Mart 2010


11

Çizelge 1 ‘in devamı


Kalite seviyeleri için kusur sınırları No ISO 6520-1’e
göre referans

no

Kusur tanıtımı Notlar t
mm

D C B

2 İç kusurlar

2.1 100 Çatlaklar Mikro çatlaklar ve krater çatlakları
haricindeki bütün çatlaklar

≥ 0,5 Müsaade edilmez Müsaade edilmez Müsaade edilmez

2. 2 1001 Mikro çatlaklar Genellikle mikroskop (50x) altında
görülebilen bir çatlak

≥ 0,5 Müsaade edilir Çatlama hassasiyetine özel atıfta
bulunulan esas metalin tipine bağlı olarak
kabul

Kusurlar için aşağıdaki şartlar ve sınırlar
karşılanmalıdır. Bilgi için Ek A’ya da bakın.
a1) İz düşüm alana ait kusurların
(sistematik kusurlar dahil) alanının en
büyük boyutu

Not: İzdüşüm alandaki gözenek katların
sayısına (kaynak hacmine) bağlıdır.


≥ 0,5 Tek kat için:
≤ % 2,5
Çok kat için: ≤ % 5

Tek kat için:
≤ %1,5
Çok kat için: ≤ % 3

Tek kat için:
≤ %1
Çok kat için: ≤ % 2

a2) Kırılmış bölgeye (sadece imalât
kaynakçı ve prosedür deneylerine
uygulanabilir) ait kusurların (sistematik
kusurlar dahil) enine kesit alanının en
büyük boyutu


≥ 0,5 ≤ % 2,5 ≤ % 1,5 ≤ % 1

2. 3


2011
2012


Gaz deliği
Düzenli dağılmış
gözenek

b) Tek bir delik için en büyük boyut :
- Alın kaynakları

- İçköşe kaynakları

≥ 0,5
d ≤ 0,4s ancak en
çok 5 mm
d ≤ 0,4a ancak en
çok 5 mmd ≤ 0,3s ancak en
çok 4 mm
d ≤ 0,3a ancak en
çok 4 mmd ≤ 0,2s ancak en
çok 3 mm
d ≤ 0,2a ancak en
çok 3 mm

Similer Documents